Yıllık Gelir Sigortası’na Geçiş

Yıllık Gelir Sigortası’na Geçiş

Yıllık Gelir Sigortası’na Geçiş

Yıllık Gelir Sigortası Yönetmeliği 1 Ekim’de yürürlüğe girdiğinde ve sigorta şirketleri bu yeni ürünü müşterilerine sunduklarında, hem sigortacılık sistemi için hem de Bireysel Emeklilik Sistemi için yeni bir dönem başlamış olacak. Özellikle de emeklilik amaçlı yapılan tasarrufların sistem içinde kalacak olması ile taraflar bundan kazançlı çıkacak.
Yıllık Gelir Sigortası’nın birikim sahiplerine sağlayacağı başlıca yararlar şunlar olacak:

 • Yıllık Gelir Sigortası, tasarruf sahiplerinin kendi belirledikleri süre boyunca veya ömür boyunca emekli maaşı almasına olanak veren bir sigorta çeşididir.
 • Yıllık Gelir Sigortası sayesinde emekli maaş tutarları enflasyon düşüşlerine karşı korunmuş olacaktır.
 • Bireysel Emeklilik Sisteminde sağlanan birikimler üzerinden yapılan kesintiler en aza indirilmiş olacaktır.
 • Yıllık Gelir Sigortası sadece Bireysel Emeklilik Sistemi’nden emeklilik hakkı kazanan kişileri değil, sistem dışında birikim yapan kişileri de kapsadığından, tasarrufları koruyan ve sistem içinde kalmasını sağlayan bir sigorta olacaktır.
 • Yıllık Gelir Sigortası, ömür boyu emekli maaşı, yani birikime bağlı olarak gelir elde edilebilen diğer ürünlerle, uzun yaşam riskine karşı sigortalıyı koruyan bir sistem olacaktır.
 • Ayrıca Yıllık Gelir Sigortası, elli altı yaşın altında ve üstünde olan kişiler için ayrı ürünler sunulmasına imkan verecektir.
 • Elli altı yaş üzerindeki kişilerin alabileceği ömür boyu emeklilik maaşında yıllık artışların en az TÜFE oranında olması zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu şekilde Yıllık Gelir Sigortası, insanlara emeklilik dönemlerinde düzenli bir gelir olanağı sunmaktadır. Sigorta şirketlerinin yeni tasarlayacakları Yıllık Gelir Sigortası ürün çeşitleri ile insanlara ömür boyu maaş seçeneği sunacak olmaları, bireysel emeklilik sistemini ve hayat sigortacılığı sektörünü oldukça canlandıracaktır.
Katılımcılar sadece maaş geliri elde edebilmek için ellerindeki birikimleri sisteme getireceklerdir. Neticede Yıllık Gelir Sigortası, birikimi olanların mevcut emekli maaşlarına, ek bir gelir sağlamayı amaçlamaktadır. Bu uyguluma, beraberinde ömür boyu maaş alma seçeneği getirdiği için, mevcut Bireysel Emeklilik Sistemi’nin açık bir noktasını tamamlamış olmaktadır.

Yıllık Gelir Sigortası’na Geçiş Yıllık Gelir Sigortası’na Geçişte Hazineden Beklenenler
Yıllık Gelir Sigortası’na Geçiş
Yıllık Gelir Sigortası’na Geçişte Hazineden Beklenenler

Bilindiği gibi mevcut Bireysel Emeklilik Sistemi’nde, emeklilik hakkına sahip olan katılımcıların karşısında iki seçenek vardı. Birincisi istedikleri süre boyunca emekli maaşı almak, ikincisi ise istedikleri miktarda emekli maaşı almak. Birincisinde sistem, istenilen süre için emekli maaşı tutar hesaplıyordu. İkincisinde ise istenilen maaş miktarına göre ne kadar süre emekli maaşı ödenebileceğini hesaplıyordu. Oysa yeni uygulamasına başlanacak olan Yıllık Gelir Sigortası ile ömür boyu emekli maaşı alınabilecek.

Yıllık Gelir Sigortası Yönetmeliği, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanmıştır ve uygulanmasında Hazine Müsteşarlığı’na önemli sorumluluklar düşmektedir. En büyük sorumluluk Yıllık Gelir Sigortası yapacak sigorta şirketlerinin tespit edilmesindedir.

Yıllık Gelir Sigortası yapmak isteyen sigorta şirketlerinin ilk yapmaları gereken iş bu yöndeki taleplerini Hazine Müsteşarlığı’na yazılı olarak bildirmektir. Hazine Müsteşarlığı önce başvuru yapan sigorta şirketinin bilgi işlem altyapısını inceleyecek sonra da mali ve idari yapısına bakacaktır. Bu inceleme ve karar verme çalışmalarının usul ve esasları Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecektir. Hazine Müsteşarlığı yaptığı değerlendirme sonrasında uygun bulursa, o sigorta şirketi Yıllık Gelir Sigortası sözleşmesi yapabilecektir.

Sigorta şirketleri, Yıllık Gelir Sigortası konusunda kurumsal internet siteleri üzerinden insanları bilgilendirmek zorundadır. Sigorta yaptıran kişiler, güvenli bir şekilde siteye giriş yaptıklarında şu bilgilere ulaşabilmelidir:

 • Yıllık gelir sigortası ürün çeşitleri ve özellikleri
 • Yıllık gelir sigortası sözleşmelerinin teminatları
 • Ödenen ve ödenecek maaş tutarları
 • Varsa kar payı uygulaması bilgileri
 • Yapılan kesintiler
 • Ürün kapsamında güncel diğer bilgiler

Hazine Müsteşarlığı’nın bir sorumluluğu da, sigorta şirketlerinin internet sitelerinde yayınlanacak yukarıdaki türden bilgilerin kapsam ve yöntemlerini tespit etmektir.

Hazine Müsteşarlığı aynı zamanda sigorta şirketlerinin Yıllık Gelir Sigortası poliçelerine yönelik yükümlülüklerini karşılamaya yetecek düzeyde varlıkları olup olmadığını da denetlemek durumundadır. Ayrıca Hazine Müsteşarlığı sigorta şirketlerinin, bu yükümlülükleri için ne kadar varlık bulundurmak zorunda olduklarını da belirlemek zorundadır. Sigorta şirketlerinin yükümlülükleri uzun vadeli olduğu için, bunu garanti altına almak gerekiyor. Bunu sağlamak için de Hazine Müsteşarlığı’nın, sigorta şirketlerinden özel tahvil ihracı ile ilgili önerileri toplaması ve uzun vadede getiri sağlayacak kağıtların çıkartılması bekleniyor.

Yıllık Gelir Sigortası’na geçişte Hazine’den beklenenler ve Bireysel Emeklilik Sistemi konularında daha geniş bilgi sahibi olmak için, https://www.bireyselemeklilikbes.com/ web sitesi yönetici ve çalışanlarına başvurmakta vakit kaybetmeyiniz.

 

Yorum yapın