Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği

Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği

Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği

Bireysel Emeklilik Sistemi, bugün devletin sağlamış olduğu emeklilik sisteminin yerini alan bir sistem değildir. O sistem yine varolmaya devam edecektir. Ancak insanlar, bugün elde ettikleri refah seviyesinin, yaşam standardının bir tek emekli maaşı ile sağlanamayacağı endişesi ile, bir de Bireysel Emeklilik Sistemi’ne girmektedir. Bireysel Emeklilik Sistemi, devletin sağladığı emeklilik imkanlarını tamamlayan ve destekleyen bir sistemdir.

Böyle olduğu için de devlet bu sistemi desteklemektedir. 2013 yılı Ocak ayından beri, katılımcıların sisteme ödedikleri katkı paylarının yüze 25’i kadar bir kısmını da devlet ödüyor. Bu şekilde Bireysel Emeklilik Sistemi’ne aylık 100 TL ödeyen biri için sistemde 125 TL birikmeye başlıyor. Üstelik bu yatırılan katkı paylarının getirisi de birikime ilave oluyor. Bu yapısı ile Bireysel Emeklilik Sistemi, en çok getiri sağlayan tasarruf araçlarından biridir. Başka hiçbir finansal enstrüman bu kadar getiri sağlayamaz.

Bireysel emeklilik şirketleri tarafından sürdürülen bu faaliyetler, Sermaye Piyasası Kurulu, Hazine Müsteşarlığı ve Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından gözetim ve denetim altında tutulmaktadır.

Geçtiğimiz Nisan ayında, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği yayınlanmıştır.

Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliğinin yasal dayanağını şu iki yasa oluşturmaktadır:

  • 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu
  • 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu
Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği
Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği ‘nin yasal dayanağını şu iki yasa oluşturmaktadır: 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne giren katılımcıların en büyük beklentisi ya ömür boyu ya da belirli bir süre, ikinci bir emekli maaşı almaktır. Bireysel emeklilik şirketleri de katılımcı emeklilik hakkını elde ettiği tarihte bu yönde bir tercih hakkını katılımcılara sunar. Ancak bireysel emeklilik hakkını kazanan kişilerin, ister ömür boyu olsun, isterse belli bir süre olsun alacakları emeklilik maaşları konusunda belli endişeleri olabilir. Örneğin, maaş tutarları enflasyona karşı korunabilecek mi? Yatırılan birikimlerdeki kesintiler nasıl daha düşük tutulabilir? Özellikle ömür boyu emekli maaşı talep edenler, uzun yaşam riskine karşı kendisini nasıl koruyabilir?

İşte Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği bu endişeleri ortadan kaldırmaya yöneliktir.

Bu yönetmeliğin çıkarılmasında temel amaç, yıllık gelir sigortalarına yönelik faaliyetlerin düzenlenmesi, denetlenmesi ve gözetilmesine ilişkin esasları belirlemektir. Yıllık gelir sigortaları, insanların, Bireysel Emeklilik Sistemi’nde biriktirdikleri ya da bu sistem dışında biriktirdikleri paralar karşılığında, ömür boyu veya belli bir süre için, emekli maaşı gibi düzenli bir ödeme almasını sağlamak için yapılacaktır.

Bu yönetmeliğin hükümleri, ülkemizde kurulu olan ve hayat grubu sigortalarında faaliyet gösteren, sigorta ve emeklilik şirketleri ile yabancı sigorta şirketlerinin ülkemizdeki bulunan teşkilatını kapsamaktadır.

Bu sayılan kuruluşlar, müşterileri ile yıllık gelir sigortası sözleşmesi yapmak istediklerinde Hazine Müsteşarlığı’na yazılı olarak başvurmak zorundadırlar. Hazine Müsteşarlığı, önce başvuruyu değerlendirecektir. Bu çalışmada kuruluşun bilgi işlem altyapısı yanında idari ve mali açıdan yeterli olup olmadığına bakılır. Sadece bu değerlendirmede uygun görülen kuruluşlar yıllık gelir sigortası sözleşmesi yapabileceklerdir. Bunu yapabilmek için de sigorta şirketlerinin, yıllık gelir sigortası sözleşmelerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeye yetecek düzeyde ve Hazine Müsteşarlığı’nın tesbit edeceği esaslar dahilinde bir varlık bulundurmaları gerekmektedir. Bu varlık, sistemin güvencesini sağlayacaktır.

Yıllık gelir sigortası yapan sigorta şirketleri, sigorta ettiren kişiye poliçe ile birlikte bilgilendirme formu da vermek zorundadır. Bilgilendirme formu sigorta ettiren tarafından imzalandıktan sonra bu form ve poliçenin bir örneği kuruluşta saklanacaktır.

Ancak günümüz teknolojik imkanları, her zaman sigorta şirketi ile sigorta ettirenin karşı karşıya olmasını gerektirmiyor. Sigorta şirketinin hemen hemen hepsi uzaktan satış yöntemini kullanıyorlar. Böyle durumlarda bilgilendirme formu ve poliçe elektronik ortamda verilir. Böyle olunca bilgilendirme formunun sigorta sözleşmesi yapılmadan önce, poliçenin ise sigorta sözleşmesi yapıldıktan sonra on beş gün içinde verilmesi gerekiyor.

Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği’ne göre, şu noktalar açık bir şekilde, poliçenin birinci sayfasında ve en az on dörtlük puntolarla yazılmış olmalıdır:

  • Aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olarak ödenecek başlangıç emekli maaşı tutarı.
  • Takip eden emeklilik maaşı tutarlarının belirlenme kriterleri.
  • Eğer sigorta şirketinin bu ürün ile ilgili başka yükümlülükleri varsa bunlar.

Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği ve Bireysel Emeklilik Sistemi konularında daha fazla bilgi almak isterseniz, https://www.bireyselemeklilikbes.com/ web sitesinde çok daha fazlasını bulabilirsiniz.

Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği” üzerine bir yorum

Yorum yapın