Yatırım Fonları Hakkında

Yatırım Fonları Hakkında

Yatırım Fonları Hakkında

Yatırım fon yöneticileri, yatırımcılardan toplanan paralar karşılığında, devlet tahvili veya hazine bonosu, hisse senedi ve altın gibi sermaye piyasası araçlarından oluşturdukları portföyleri yönetirler. Yatırımcılar fonun sahip olduğu bu portföyün bir kısmını temsil eden katılım paylarını satın alarak fona katılmış olurlar.

Menkul kıymete yatırım yapmak uzmanlık gerektiren bir iştir. Bunun yanında bireysel birikimler yeterli büyüklüklere ulaşmadığından kendileri için oluşturdukları portföylerde risk dağılımını sağlıklı yapamayabilirler. Burda ortaya çıkacak kayıp, risk portföyün getirisi kadar ana para için de olabilir. Yatırım fonlarının çıkış noktası bu düşünce olmuştur.

Yatırım Fonları
Yatırım Fonları

Temelde yatırım fonları, A ve B tipi olmak üzere iki grupta toplanırlar. Bu ayırımı yaratan portföyün içindeki dağılımdır. Eğer portföy değerinin aylık ortalama en az yüzde 25’i ulusal şirketlerin hisse senetlerini içeriyorsa bu fonlar A tipi olarak adlandırılır. B tipi fonlarda ise böyle bir koşul aranmaz.

Risk ve getiri açısında fon tiplerine bakılırsa, A tipi fonlar hisse senedi ağırlıklı olduklarından borsalardaki fiyat iniş çıkışlarından bazen olumlu bazen olumsuz etkilenirler. Bu yüzden A tipi fonlar, B tipi fonlara göre daha riskli sayılır.

Vergiler açısından bakıldığında, Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre hem A hem B tipi fonların porföy yönetimi sonucu elde ettikleri tüm gelirler kurumlar vergisinden muaf tutulmuştur. Gelir vergisi kanununa göre ise sadece B tipi yatırım fonlarının gelirleri üzerinden gelir vergisi stopajı ve fon payı kesilir.

Yatırım fonları yönetimi, menkul kıymetlere yatırım yapmanın gerektirdiği bilgi ve uzmanlık gereksinimini yatırımcı adına üstlenmiştir. Ayrıca fonlarda profesyonel yönetim olması, yatırımcıya likidite kolaylığı sağlaması ve ürün çeşitliliğine sahip olması fonlara yatırım yapmanın avantajlarıdır.

Yine de yatırım fonlarına yatırım yaparken dikkat edilmesi gerek birkaç nokta var:

 • Fonun hangi tür olduğu
 • Fonun yıllık yönetim ücretinin ve diğer giderlerin ne olduğu
 • Fonun geçmiş dönemde fon türlerine göre ne kadar verimli olduğu
 • Fonun aynı türdeki diğer fonlara göre başarısının ne olduğu
 • Fon katılma belgelerinin nasıl ve ne zaman işlem gördüğü
 • Fonu paraya çevirmek için önceden ihbar gerekip gerekmediği

Yatırım fonlarının kuruluş ve işleyişinin yasal dayanağını, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu yasaya dayanarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan tebliğ esasları teşkil etmektedir. Tasarruf sahipleri eğer isterlerse, fon içtüzüğünü fon kurucusundan talep edebilir ve inceleyebilir.

Bu yasal düzenlemelere göre, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak koşulu ile yatırım fonu kurabilecek kuruluşlar şunlardır:

 • Bankalar
 • Aracı kurumlar
 • Sigorta şirketleri
 • Bireysel emeklilik şirketleri
 • Yardım sandıklarıYatırım fonları, bu fonun kurucusu tarafından belirlenen ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi almış aracı kurumlar tarafından ya da portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilebilir.Yatırım fonları, aşağıda sayılan sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilirler:
  • Borsalarda işlem gören yerli ve yabancı şirketlerin hisse senetleri
  • Özel ve kamu kesimi borçlanma senetleri
  • Altın ve diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı olarak çıkarılan sermaye piyasası araçları.

   

Yorum yapın