Türkiye’de Enflasyon

Türkiye’de Enflasyon

Enflasyon, hizmet ve mal fiyatlarındaki artışa verilen isimdir. Paranın alım gücünün azalması enflasyon durumunu ortaya çıkarır. Enflasyon oranlarında yaşanan düşüş ise, fiyatlar genel seviyesinde daha az artışın meydana gelmesidir.

Enflasyonun ortaya çıkmasıyla belirsiz bir düzen başlamış olur. Bir bakıma hangi hizmetlerin ucuz, hangilerinin de pahalı olduğu tam olarak anlaşılamaz. Bunun üzerine yatırım planlarına başlanamayabilir. Ayrıca üretim kararları da alınamazken, geleceğe yönelik planlar da yapılamaz. İşgücü piyasasında meydana gelen düzensizlik enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde vardır. Bu düzen içinde fiyatlarda istikrar görülmediği için, kişilerin işlerini kaybetme olasılığı vardır.

Enflasyonun Yarattıkları:

Toplumda güvensizliğin var olmasına en büyük etken enflasyondur. Aynı zamanda yöneticilere olan güvenin de giderek azalmasına neden olan bir durumdur. Bunun yanında enflasyonun yarattığı etkileri en çok hisseden kesimin düşük gelirli kesim olduğu bilinmektedir. Yüksek gelirli kişiler ise, elinde tasarruf var edebilir ve yüksek faiz oranlarından yararlanabilir. Ancak düşük gelirli olarak bilinen kişilerde böyle bir avantaj yoktur. Bu durumdan sonra da ülke genelinde gelir dağılımı eşitsiz bir şekilde meydana gelir.

Dış piyasalara bakıldığında ise, ülkedeki toplumsal güvensizlik ortamı diğer planların kısa zamanlı olmasına neden olabilir. Bunun etkileri olarakta ülkenin dış ticaret dengesinde bozulmalar meydana gelir. Bu durumdan sonra rekabet gücünde azalmalar meydana gelecektir. Bu olaylar gelişirken de ülkenin ilerlemesi de olumsuz yönde devam eder.

Türkiye’deki Enflasyon Kaynakları

Talep enflasyonunda tüketim artışlı olarak yaşanan artışlar enflasyonu arttırıcı yetkiye sahiptir. Enflasyonun var olabilmesi için para arzının devam etmesi gerekir. Maliyet enflasyonu ise, mal ve hizmet fiyatlarında artış sürekli devam etmektedir.

Talep ve maliyet enflasyonunun yanında kar veya fiyat enflasyonu da vardır. Bu enflasyon türünde ise bazı bölgelerin ürettiği hizmetler gerçek fiyatının üzerindedir. Bu fiyatlar üzerinden satış işleri yapılır. Bunlardan elde edilen gelirler ile talep artarak enflasyon meydana gelir. Enflasyon türleri birbirlerine bağımlı olarak varlık gösterirler. Ekonominin enflasyon sürecine girildiği vakit, bu türleri de göz önüne alması mümkün olacaktır. Bunlardan beslenen ekonomide fiyatlar genel seviyesi de yükselir.

Enflasyonun Kaynakları:

1-Talebin üretilen mal ve hizmetten fazla olması enflasyonu oluşturabilir. Ayrıca bunlara hızlı nüfus artışı da eklendiğinde hükümetin insanları tüketime çağırmaları, gelir dağılımın bazı kitleler üzerinde yoğunlaşması, lüks tüketimin artması gibi durumlar oluşabilir.

2-Talebin karşılanmasına engel olan durumlar olduğunda veya üretim maliyetlerinin yüksek seviyede olması da bu durumu getirebilir.

Geçmişte Türkiye’de ekonomi hareketinde kısıtlanmalar meydana gelmiştir. Kamuda meydana gelen açıkların giderilmesi için, iç ve dış borçlanma seçeneklerine gidilmiştir. Kamuda yaşanan bu değişiklikleri ülkenin mali sistemi kaldıramadığı için, faiz oranları yüzde 35 seviyesine kadar yükselmiştir. Yükselen bu faiz ekonominin geneline de değinmiş ve maliyetleri yükselterek enflasyona böylelikle neden olmuştur.

Yorum yapın