Tüketici Güven Endeksi

Tüketici Güven Endeksi

Tüketici Güven Endeksi

Tüketici Eğilim Anketi Nedir?

Tüketici Eğilim Anketi, Türkiye İstatistik Kurumu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ortak yapılan bir çalışmadır. Bu çalışma ile, insanların tüketim harcama davranışları ve beklentileri değerlendirilmektedir. Bu kapsamda olmak üzere, söz konusu anket ile insanların kişisel mali durumlarına, ülkemizin genel ekonomik durumuna, iş bulma imkanlarına ve piyasalardaki gelişmelere yönelik beklentileri ortaya çıkarılmış olmakta ve insanların yakın bir zamanda yapmayı düşündükleri harcama eğilimleri tespit edilmiş olmaktadır.
Tüketici Eğilim Anketi her ay yayınlanmaktadır. Bu anket sonuçları kullanılarak Tüketici Güven Endeksi hazırlanmaktadır. Bu endeks sayesinde tüketici güveni ile ilgili psikolojik faktörleri de içeren düzenli bir ölçümleme yapılmış olmaktadır.
Ülkemizin ekonomi politikaları tespit edilirken, makroekonomik gerçekleşmeler ile birlikte makroekonomik değişkenlerin gelecek zamanda nasıl bir seyir izleyeceği yönünde yapılan tahminler de etkili olmaktadır. Tüketim harcamaları da bu değişkenlerden biridir. Tüketim harcamaları, hem para, maliye ve kalkınma politikalarını tespit eden resmi kuruluşlarının, hem de üretim planlaması yapan kuruluşların yakından izlediği bir değişkendir.
Tüketim alışkanlıkları ile hem mikroekonomi, hem de makroekonomi ilgilenmektedir. Mikroekonomide, tek bir hanehalkı veya şirketin tüketim davranışları incelenirken, makroekonomide tüm hanehalkları ve şirketlerin gerçekleştirdikleri toplam tüketim harcamaları incelenmekte ve tüketicilerin harcama eğilimleri bütün olarak ele alınmaktadır.
2003 yılında Tüketici Anketi Protokolü çerçevesinde, Devlet İstatistik Enstitüsü ile Merkez Bankası işbirliği yaparak bu çalışmalar başlatılmıştır. Tüketici Güven Endeksi’ne kaynak oluşturan Tüketici Eğilim Anketi, 2003 yılı Nisan ayında pilot uygulama olarak başlatılmış ve bu deneme uygulaması 2003 yılı Aralık ayına kadar devam etmiştir.
Tüketici Eğilim Anketi’nin Alanları
Tüketici Eğilim Anketi, tüketicilerin harcama eğilimlerini ve ileriye dönük beklentilerini ölçmek amacı ile dört temel alanda yürütülmektedir:
• Tüketicilerin mali durumları
Bu çerçevede şu noktalar üzerinde durulmaktadır:
o Tüketicilerin satın alma güçlerinde geçen altı aylık döneme göre mevcut durumları
o Tüketicilerin gelecek altı aya yönelik beklentileri
o Tüketicilerin gelecek üç aylık dönemde borçlanma güçleri
o Tüketicilerin gelecek altı aylık dönemde tasarruf etme beklentileri
• Tüketicilerin genel ekonomik durumları
Bu çerçevede şu noktalar üzerinde durulmaktadır:
o Tüketicilerin geçmiş üç aylık döneme göre mevcut dönemde genel ekonomik durumları
o Tüketicilerin gelecek aylık dönemde genel ekonomik durum beklentileri
o Tüketicilerin gelecek altı aylık dönemde iş bulma imkanlarına yönelik beklentileri
o Tüketicilerin mevcut dönemde tasarruf etmek ve dayanıklı tüketim ürünleri satın almak için uygunluk değerlendirmeleri
• Tüketicilerin harcamaları
Tüketicilerin dayanıklı ve yarı dayanıklı tüketim ürünleri ile ev, araba, konut ve konut onarımlarına yönelik harcama yapma planları
• Tüketicilerin fiyat beklentileri
Tüketicilerin gelecek bir yıllık dönemde fiyatlardaki olası değişim yönünde beklentileri
Bu arada, anket sonuçlarının kişlerin yaş ve cinsiyetlerine göre ağırlıklandırıldığını da ifade etmek gerekiyor.
Tüketici Eğilim Anketi’nin sonuçları her ayın 15’ini takip eden ilk iş gününde, bir önceki ayın verileri şeklinde yayımlanmaktadır.

Tüketici Güven Endeksi Nedir?

Tüketici Güven Endeksi, tüketicilerin ekonominin bugünkü durumu hakkında görüşlerini ve geleceğe yönelik beklentilerini gösteren ve her ay yayınlanan Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarını kullanarak hazırlanan ulusal bir ekonomik göstergedir.
Ekonomide tüketici davranışları, bir yandan hem karar verme durumunda bulunan resmi kuruluşlar, bir yandan da ekonominin geleceğe dönük tahminleri ile ilgilenen kişi ve kuruluşlar için oldukça önemli bir faktördür.
Tüketicilerin güveninde iyimserlik hakim olduğunda, harcama yapma istekleri ve borca girme eğilimleri artmaktadır. Oysa tüketicilerin güveninde kötümserlik esas olduğunda, bu defa harcamalar kısılmakta ve mali durumlarını yeniden gözden geçirme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.
Tüketici Güven Endeksi’nin 100’den büyük çıkması, tüketici güveninde iyimser bir durumu, 100’den küçük olması ise tüketici güveninde kötümser bir durum olduğunu yansıtmaktadır. Endeks’in 100 çıkması halinde, tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser bir durum olduğu anlaşılmaktadır.
Eylül 2016’da Yayınlanan Tüketici Güven Endeksi Ne Anlatıyor?
2016 yılı Eylül ayı için yayınlanan Tüketici Güven Endeksi 74,29 çıkmıştır. Endeks Ağustos ayında 74.44 olarak hesaplanmıştı. Buna göre endekste bir düşüş gözlenmektedir. Yılbaşından bugün bakıldığında endeksin hareketleri aşağıdaki şemada gösterilmiştir.

 image

 

 

Bu rakamlara daha yakında bakılacak olursa sonuçlar şu şekildedir:
• Hanehalkının maddi durum beklentisi endeksi 92,07 çıkmıştır. Bir önceki aya göre düşüş olmuştur. Yani gelecek bir yılda hanehalkının maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin sayısı azalmaktadır.
• Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 102,92 çıkmıştır. Bir önceki aya göre yükselmiştir. Yani gelecek bir yılda genel ekonomik durumun daha iyiye gideceği beklentisi olan tüketicilerin sayısı artmaktadır.
• İşsiz sayısı beklentisi endeksi 80,44 çıkmıştır. Bir önceki aya göre yükselmiştir. Yani gelecek bir yılda işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin sayısı artmaktadır.
• Tasarruf etme ihtimali endeksi 21,72 çıkmıştır. Bir önceki aya göre düşüş olmuştur. Yani gelecek bir yılda tüketicilerin tasarruf etme ihtimalleri azalmaktadır.
Endeksin son üç dönemdeki sonuçları şu şekildedir:

image

Yorum yapın