Tahvil Nedir Nereden ve Nasıl Alınır

Tahvil Nedir Nereden ve Nasıl Alınır

Tahvil Nedir Nereden ve Nasıl Alınır ?

Devlet, bütçe açıklarını finanse etmek ve fon oluşturmak amacı ile iç borçlanma senetleri çıkarır. Bunlar devlet garantisindedir. Sabit getirili ve likit yatırım araçlarıdır. Devlet iç borçlanma senetleri Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılır ve iki çeşittir: Devlet tahvili ve hazine bonosu. Aslına bakılırsa işleyiş olarak birbirinin aynı olan bu yatırım araçları arasındaki tek fark vade uzunluklarındadır. Vade süresi bir yıldan az olan devlet iç borçlanma senetleri hazine bonosu olarak, vade süresi bir yıldan uzun olan devlet iç borçlanma senetleri ise devlet tahvili olarak adlandırılır.

Hazine bonosu olsun devlet tahvili olsun, bir kere bu senetler vade sonunda anapara ve faiz olarak geri ödenecektir. Bu devletin garantisidir. Ayrıca bunlar ikinci el piyasası olan bir yatırım aracı olduklarından, vade sonu gelmeden de nakde çevrilebilir. Bu durumda piyasa koşullarına göre, nakde çevirileceği tarihteki getirisi değişebilir.

Devlet tahvillerinin özellikleri şunlardır:

  • İskontolu ya da kupon ödemeli olarak çıkarılabilir.
  • Vadeleri bir yıldan uzundur.
  • Satış sırasında emanet makbuzu verilir veya fiziki teslim yapılır.
  • Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılır.
  • TC Merkez Bankası tarafından satış işlemlerine aracılık yapılır.
  • İkinci el piyasaları vardır.
  • Kuponlu olabilir veya iskontolu olarak satılır.
  • Vade tarihinde devlet tahvilinin üzerinde yazılı nominal değer ödenir.
  • Kuponlu olanlar üç ayda bir, altı ayda bir veya yılda bir faiz ödemelidir.
  • Enflasyona endeksli (TÜFE) tahviller de çıkarılır.
Tahvil Nedir Nereden ve Nasıl Alınır
Tahvil Nedir Nereden ve Nasıl Alınır

Yatırımlarını orta ve uzun vadede tutmak isteyen, bunun yanında sabit bir getiri ve güvenli bir yatırım olanağı arayan yatırımcılar için devlet tahvili en uygun yatırım aracıdır.

İskontolu olarak ihraç edilen devlet tahvillerinin vade sonu değeri 100 TL’dir. Bunlar vade sonu değeri üzerinden, borsada ve bankalararası piyasada iskonto edilerek alınıp satılır.

İki yıl ve daha uzun vadelerdeki devlet tahvilleri kuponlu olarak da çıkarılabilir. Bunlar üzerlerinde kupon taşırlar ve fiyatları kupon faizini de içerir. Bu yüzden de çıkış değerleri 100 TL’nin üzerinde olabilir.

Bu arada anonim şirketler de, ticaret ya da sermaye piyasası yasal düzenlemelerine uygun şekilde, kaynak yaratmak amacı ile, itibari kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olacak şekilde, vadesi bir yıldan uzun borçlanma senetleri, yani tahvil ihraç edebilirler.

Enflasyonu yenmenin en etkili yollarından biri tahvil almaktır. Özellikle Enflasyon Korumalı Hazine Tahvilleri en garantili yatırım şeklidir. Riskten kaçan yatırımcıları enflasyon riskinden korumak amacı ile 1997 yılında çıkarılan bu tahviller, özel bir hazine ürünüdür. Bu tahvillerin nominal değerleri bin dolardan başlar ve değeri TÜFE’deki yıllık artış oranlarında göre yükselir.

Tahvil alım satımı yaparken, diğer yatırım araçlarında olduğu gibi kişilerin kendi risk anlayışları ve getiri beklentileri doğrultusunda bir stratejiye sahip olmaları gerekir. Genel olarak faiz oranları yüksek olduğunda tahvil fiyatları düşüktür. Faizler düşmeye başladığı zaman, iyi getirisi olacak tahvilleri satın almak doğru olur. Tahvil alırken fiyatına değil getirisine bakmak gerekir.

Yorum yapın