Çocuklar İçin Bireysel Emeklilik Sistemi

Çocuklar İçin Bireysel Emeklilik Sistemi

Geçtiğimiz günlerde Başbakan Yardımcısı’nın Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili bir açıklaması oldu. Onsekiz yaş altı gençlerin ve çocukların, velileri ve vasileri aracılığı ile Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katılmaları konusunda çalışmaların sürdürüldüğü ve 2017 yılında bu çalışmaların tamamlanacağını açıklandı. Bu durumda sözü edilen yaş grubu için de artık Bireysel Emeklilik Sistemi’nde bir hesap açılabilecek.
Bilindiği gibi mevcut durumda ancak onsekiz yaşını doldurmuş kişiler sisteme girebiliyorlardı. Uygulama alanı bu şekilde genişletildiği takdirde gençlere ve çocuklara da bir anlamda tasarruf alışkanlığı kazandırılmış olacak. Bu yeni uygulama ile Bireysel Emeklilik Sistemi’nin katılımcı bazında tabana yayılması sağlanmış olacaktır.
Özellikle yetişkin kesimin büyük ilgi gösterdiği ve emeklilik dönemindeki refahlarını arttırmayı, bugünkü yaşam standartlarını gelecekte de sürdürmeyi hedefledikleri Bireysel Emeklilik Sistemi, bu sayede tasarruf alışkanlığının küçük yaşlarda kazanılması yolunda önemli bir sosyal görevi yerine getirmiş olacaktır.
2013 yılında başlatılan devlet katkı payı uygulaması ile Bireysel Emeklilik Sistemi’nde katılımın artması yönünde çok önemli bir adım atılmıştır. Gerçekten de sisteme katılanların sayısında ve sistem içinde toplanan katkı paylarının büyüklüğünde büyük bir ivme yaratılmıştır. Bireysel Emeklilik Sistemi’nin dönüm noktalarından bir olarak kabul edilen devlet katkı payları ile, ülkemizde pek de olmayan tasarruf etme alışkanlığı insanlara kazandırılmaya çalışılmıştır. Bunda başarılı da olunmuştur. Ancak işin bir başka önemli yanı bu şekilde başlatılan uygulama ile insanlarda tasarruf olgusu, sistemin asıl hedefinin önüne geçmiştir. Devlet katkı payları ile insanlarda, ileride emeklilik döneminde ikinci bir gelir yaratma düşüncesinden ziyade, bugünden birikimlerini kısa sürede nasıl büyütecekleri düşüncesi ağır basmıştır. Kısaca devlet katkı payı uygulaması ile sisteme katılım konusunda büyük ölçüde artış sağlanmış olsa da, beklendiği gibi sistem bir emeklilik sistemi olması yerine bir yatırım aracı haline gelmiştir.
Yıllık gelir sigortası ile sağlanan en önemli avantaj, bireysel emeklilik sisteminde emeklilik hakkını elde eden katılımcılara ölünceye kadar emeklilik maaşı alma hakkını vermektir. 2015 yılında Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği bu konuda yapılan düzenlemeleri içermektedir. Bundan önce Bireysel Emeklilik Sistemi’nde katılımcıların ömür boyu emekli maaşı talep etmeleri mümkün değildi.
Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yıllık gelir sigortası uygulaması, sistemin amacına ulaşması yolunda ikinci önemli dönüm noktasıdır. Bu sayede katılımcılar emeklilik dönemlerini daha doğru ve gerçek ihtiyaçlarına uygun bir şekilde planlayabilmektedir.
Şimdi 2017 yılı ile birlikte iki yeni uygulama daha planlanmaktadır. Biri Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katılımın zorunlu hale getirilmesi, diğeri de çocuklar için Bireysel Emeklilik Sistemi uygulamasıdır.
2017 yılında başlatılması planlanan ve hazırlık çalışmaları sürdürülen çocuklar için BES uygulaması bu yolda çok önemli yeni bir aşamadır. Ne yazık ki ülke olarak, belki ekonomik güçlükler, geçim sıkıntıları, belki kadercilik anlayışının ağırlığı ile tasarruf fikrine ve tasarruf etmeye pek fazla önem verilmektedir. Oysa tasarruf alışkanlığı daha çocukluktan başlatılmalıdır. Şimdi çocuklar için BES uygulaması bir yandan Bireysel Emeklilik Sistemi’nin gelişmesi açısından, bir yandan da bu sosyal eksikliğin kapatılması açısından önemli bir görev üstlenmektedir.
Devlet yönetimi de ülkemizin ekonomisi için ihtiyaç duyulan yurt içi tasarrufların artırılmasına önem vermekte ve bunun için bir araç olarak gördükleri Bireysel Emeklilik Sistemi’nin gelişmesine ve yaygınlaşmasına çalışmaktadır.
Yetkililerin açıklamalarına göre, Bireysel Emeklilik Sistemi’nde 2013 yılı başında katılımcı sayısı sadece üç milyon seviyesinde iken, devlet katkı payı ve yıllık gelir sigortası uygulamaları ile katılımcı sayısı 2016 yılı Ekim ayı itibariyle yedi milyona yaklaşmıştır. Fon büyüklükleri ise devlet katkı payları dahil 60 milyar TL’yi bulmak üzeredir. 2017 yılında hayata geçecek iki yeni uygulama ile, yani Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katılımın zorunlu hale getirilmesi ve çocuklar için BES uygulamaları ile önümüzdeki on yıllık dönemde fon büyüklüğü toplamının yüz milyar TL’ye ulaşması beklenmektedir.
Yeni uygulama paralelinde, aynı bankalarda olduğu gibi bireysel emeklilik şirketlerinde de çocukların veli veya vasileri aracılığı ile çocuklar adına bir katılım hesabı açılabilecek. Bu sistem sayesinde çocukların geleceği için bir güvence yaratılmış olacak. Bu yeni uygulamanın, çocuklara tasarruf alışkanlığı kazandıran kumbaraların yerini alacağı ifade edilmektedir.

Çocuklar İçin Bireysel Emeklilik

Çocuklar İçin Bireysel Emeklilik

Çocuklarımız her şeyimizdir. Onların güzel yetişmeleri, sağlıklı büyümeleri, iyi bir eğitim almaları ve hayata güvenli başlamaları en büyük dileğimizdir. Büyük umutlarla çocuk sahibi olunuyor ve onların gözünün içine bakılıyor. Ama herşey maddi imkanlarla sınırlı. Herşeye rağmen ileriye dönük birikim yapmak, onların geleceği için tasarruf etmek, her anne babanın isteğidir. Ancak konu tasarruf olunca, hele sistemli bir tasarruf yoluna gidilmezse ihmaller de kaçınılmaz olur. Bugün bir ihtiyaç ön plana çıkar ve bir kenara üç kuruş koymak sıkıntı verebilir. Sistem olmayınca, insanlar kolaya kaçarlar ve kendilerini zora sokmak istemezler. Oysa hem o ihtiyacın giderilmesi hem de bir kenara bir miktar ayrılması belki de o kadar imkansız değildir.

İşte bireysel emeklilik sistemi bu düzenin kurulmasına imkan veren, uzun soluklu ve gerçekten tasarruf edenin yanında olan bir sistemdir. Ama daha da önemlisi katılımcıların yatırdıkları katkı paylarının yüzde 25 oranında bir miktarını da devlet katımcı adına vermektedir.

Şimdi böylesine güçlü ve getirisi büyük bir tasarruf sisteminden yararlanmanın bir yolu da çocuklar için bireysel emeklilik sistemine girmektir. Çocuklar için emeklilik oldukça uzak bir tarih olmasına rağmen bu sisteme girmenin asıl yararı çocukların üniversite öğrenimlerinin başlayacağı bir dönemde ciddi bir birikim tutarının hazır olmasıdır.

cocuklar-icin-bireysel-emeklilik

Bireysel emeklilik sistemi, elbette çalışan insanların ikinci bir emeklilik geliri sağlamalarına ve emeklilik dönemlerinde rahat etmelerine olanak tanıyan bir sistemdir. Asıl amacı budur ancak neticede sistem bir tasarruf sistemidir. Gerçi sistemden erken ayrılmanın bazı olumsuz yönleri olsa da elde edilen tasarrufun boyutu küçümsenecek boyutta olmayacaktır.

Çocuklar için başlatılan bireysel emeklilik sisteminde, örneğin on yıl katkı payı ödendikten sonra diyelim ki çocuk 18 yaşına geldi. Bu tarihte çocuk artık reşit olduğundan, istiyorsa bu sistemde tasarruf etmeye devam eder ve 56 yaşına geldiğinde, gerçekten ciddi anlamda ikinci bir emeklilik hakkı elde edilmiş olur.

Ancak yapılan birikimler, çocuğun örneğin eğitim giderleri için harcanmak istenirse, bu durumda sistemden erken çıkmak istendiği için farklı uygulamalar olacaktır. Şimdi bu uygulamalara farklı açılardan bakalım.

Önce devlet katkı paylarının durumu ne olacak? Bireysel emeklilik sisteminde eğer 3 yıl doldurulmamış ise, ne devlet katkı payları ne ne de bunun getirileri ödenir. Sistemde 3 yıl doldurulmuş ancak 6 yıl daha doldurulmamış ise bu durumda devlet katkı payının ve getirilerinin yüzde 15’i ödenir. Sistemde 6 yıl doldurulmuş ancak henüz 10 yıl doldurulmadan çıkılıyorsa bu durumda devlet katkı payının ve getirilerinin yüzde 35’i ödenir. Ama sitemde 10 yıl kalınmışsa, bu durumda da devlet katkı payının ve getirilerinin yüzde 60’ı ödenir. Devlet katkı payının ve getirilerinin tamamına hak kazanmış olmak için, ya sistemde emeklilik hakkı kazanılmış olmalıdır ya da katılımcı ölüm veya sakat kalma gibi bir zorunluluktan dolayı sistemden ayrılmış olmalıdır.

Peki getiriler üzerinden yapılacak stopajlar nasıl olacak? Burada da yine katılımcının sistemde kalış süresine bakılıyor. Henüz 10 yıl doldurulmadan sistemden çıkılıyorsa, toplam getiri miktarı üzerinden yüzde 15 vergi kesilir. Ama sistemde 10 yıl kalınmışsa, toplam getiri miktarı üzerinden yüzde 10 vergi kesilir.

Bir de ertelenmiş giriş aidatları konusu var. Bu ertelenen giriş aidatları da katılımcının sistemden erken ayrılma süresine bağlı olarak farklı oranlarda talep edilir. Sistemde 3 yıl doldurulmadan çıkılıyorsa, sözleşme teklifinin imzalandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücretin en fazla yüzde 75’i talep edilir. Sistemde 6 yıl doldurmadan çıkılıyorsa en fazla yüzde 50 ve 10 yılı doldurmadan çıkılıyorsa en fazla yüzde 25’i talep edilir. Ancak sistemde 10 yıl kalınmışsa, bu durumda artık ertelenmiş şekildeki giriş aidatı talep edilmez.

Çocuklar içinde bireysel emeklilik konusunda daha fazla bilgi almak için, bireyselemeklilikbes.com web sitesinin deneyimli yöneticilerine ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.

Incoming search terms:

- bireyselemeklilikbes.com