2015 cari açık işlemleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ödemeler dengesi verilerine göre, ocak ayında doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 1 milyar 600 milyon dolar tutarında gerçekleşti.

TCMB 2015 yılı ocak ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini yayımladı. Ocakta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülükler), 1 milyar 600 milyon dolar oldu.

Portföy yatırımları 1 milyar 613 milyon dolar tutarında net giriş (net yükümlülükler) kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışında yerleşik kişilerin hisse senedi piyasasında 462 milyon dolar net alım ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 281 milyon dolar net satım gerçekleştirdiği görüldü.

Bunun yanı sıra, yurtdışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak genel hükümet 1,5 milyar dolar, bankalar 244 milyon dolar, diğer sektörler de 58 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar kaleminden kaynaklanan net girişler (net yükümlülükler), 4 milyar 270 milyon dolar düzeyinde oldu. Diğer yatırımlar altında, efektif ve mevduatlar kalemi 3 milyar 522 milyon dolar net giriş (net yükümlülükler) kaydetti. Bu ayda yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 312 milyon dolar, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları ise nette 3 milyar 404 milyon dolar tutarında arttı.

Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak genel hükümet 357 milyon dolar net geri ödeme yaptı. Öte yandan, büyük çoğunluğu kısa vadeli olmak üzere, bankacılık sektörü 1 milyar 446 milyon dolar, diğer sektörler de 889 milyon dolar net kredi kullanımında bulundu.

Bir önceki yılın ilk ayında 5 milyar 800 milyon dolar azalış kaydeden resmi rezervler, bu yılın ilk ayında 4 milyar 17 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, Türkiye’nin 2014 ve 2015 yıllarına ilişkin ocak ayı ve yıllıklandırılmış bazda cari işlemler dengesindeki gerçekleşmeler şöyle (milyon dolar):

(Milyon dolar) 2014 Yıllıklandırılmış 2014 2015 2015 Yıllıklandırılmış Aralık Ocak Ocak Ocak CARİ İŞLEMLER HESABI -45.846 -4.982 -2.002 -42.866 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi (A+B+C) -46.969 -5.028 -2.076 -44.017 Mal ve Hizmet Dengesi(A+B) -38.246 -4.487 -1.573 -35.332 DIŞ TİCARET DENGESİ -63.542 -5.200 -2.563 -60.905 Toplam Mal İhracatı 168.959 13.285 13.359 169.033 Toplam Mal İthalatı 232.501 18.485 15.922 229.938 Genel Mal Ticareti (Ödemeler D. Tanımlı) -59.839 -5.050 -3.646 -58.435 İhracat 165.554 13.048 12.054 164.560 İthalat 225.393 18.098 15.700 222.995 Net Transit Ticaret Geliri 193 25 7 175 Parasal Olmayan Altın -3.896 -175 1.076 -2.645 İhracat 3.212 212 1.298 4.298 İthalat 7.108 387 222 6.943 HİZMETLER DENGESİ 25.296 713 990 25.573 İşlem Gören Mallar 72 3 7 76 Tamir ve Bakım Hizmetleri -254 -20 -18 -252 Taşımacılık 4.239 110 214 4.343 Navlun -2.739 -230 -137 -2.646 Diğer Taşımacılık 6.978 340 351 6.989 Seyahat 24.480 906 990 24.564 İnşaat Hizmetleri 1.083 7 29 1.105 Sigorta Hizmetleri -506 -36 -14 -484 Finansal Hizmetler -1.079 -35 -59 -1.103 Diğer Ticari Hizmetler -2.016 -142 -123 -1.997 Resmi Hizmetler -1.498 -84 -113 -1.527 Diğer Hizmetler 775 4 77 848 BİRİNCİL GELİR DENGESİ -8.723 -541 -503 -8.685 Ücret Ödemeleri -396 -30 -42 -408 Yatırım Geliri -8.327 -511 -461 -8.277 Doğrudan Yatırım -2.331 -135 -108 -2.304 Portföy Yatırımları -1.971 -157 -128 -1.942 Diğer Yatırımlar -4.025 -219 -225 -4.031 İKİNCİL GELİR DENGESİ 1.123 46 74 1.151 SERMAYE HESABI -66 -22 -1 -45 Üretilmeyen ve Finansal Olmayan Varlıklar -66 -22 -1 -45 FİNANS HESABI -43.518 -2.522 -3.466 -44.462 Doğrudan Yatırımlar -5.487 -933 -1.600 -6.154 Net Varlık Edinimi 7.047 314 191 6.924 Net Yükümlülük Oluşumu 12.534 1.247 1.791 13.078 Portföy Yatırımları -19.934 -72 -1.613 -21.475 Net Varlık Edinimi 759 -318 270 1.347 Net Yükümlülük Oluşumu 20.693 -246 1.883 22.822 Diğer Yatırımlar -17.629 4.283 -4.270 -26.182 Efektif ve Mevduatlar -1.236 3.055 -3.522 -7.813 Net Varlık Edinimi -267 2.015 -225 -2.507 Net Yükümlülük Oluşumu 969 -1.040 3.297 5.306 Krediler -15.117 946 -1.852 -17.915 Net Varlık Edinimi 1.863 54 126 1.935 Net Yükümlülük Oluşumu 16.980 -892 1.978 19.850 Ticari Krediler -806 326 1.110 -22 Net Varlık Edinimi -474 -421 -323 -376 Net Yükümlülük Oluşumu 332 -747 -1.433 -354 Diğer Varlıklar ve Yükümlülükler -470 -44 -6 -432 Net Varlık Edinimi -6 -16 0 10 Net Yükümlülük Oluşumu 464 28 6 442 Özel Çekme Hakları, SDR (Net Yük.) 0 0 0 0 Rezerv Varlıklar -468 -5.800 4.017 9.349 NET HATA NOKSAN 2.394 2.482 -1.463 -1.551

2014 yılı ocak ayı cari işlemler açığı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Türkiye’nin 2014 yılı ocak ayında cari işlemler açığı ise 4 milyar 877 milyon dolar idi. Yıllıklandırılmış bazda cari işlemler açığı ise 64 milyar 8 milyon dolar olmuştu.

(AA)