BNP Paribas Cardif Emeklilik Planları

BNP Paribas Cardif Emeklilik Planları

BNP Paribas Cardif Emeklilik şirketi, güvenli ve şeffaf bir bireysel emeklilik sunmaktadır. Katılımcılar adına açılan bireysel emeklilik hesaplarında, yatırılan katkı payları ve devlet tatkı payları ile birlikte tüm birikimler takip edilmektedir. Bu birikimlerin değerlendirildiği bütün emeklilik yatırım fonları, bu varlıkları saklamaka görevli olan Takasbank’ta saklanmaktadır ve bütün katılımcılar bu fonlardaki birikimlerini kendilerine verilen özel şifreler ile takip edebilirler. Elbette bu olanaklar bütün bireysel emeklilik şirketleri için de geçerlidir. Ancak burada önemli olan işlemlerdeki hız ve kalitedir.

BNP Paribas Cardif Emeklilik şirketi, katılımcılara sunulmak üzere çok sayıda emeklilik planı hazırlamıştır. Bütün bu emeklilik planları, birkaç nokta dışında birbirine çok benzeyen özellikler taşımaktadır. Farklılıklar sadece plana ilk başlarken ödenecek en az katkı payı tutarlarında ve planlar içinde yer alan emeklilik yatırım fonlarının dağılımındadır. Bu planlar oluşturulurken müşterilerin riske bakış açıları ve bu paralelde getiri beklentileri dikkate alınmıştır. Gerçi bireysel emeklilik sistemi uzun soluklu bir tasarruf sistemidir ve bu süre içinde katılımcıların gerek planlar arasında gerekse plan içindeki emeklilik yatırım fon dağılımında diledikleri şekilde değişiklik yapma hakları vardır.

Cardif Emeklilik Planları

BNP Paribas Cardif Emeklilik şirketinin katılımcıların tercihine sunduğu Cardif Emeklilik Planları şunlardır: artı emeklilik planı, anahtar emeklilik planı, exclusive emeklilik planı, özel emeklilik planı, yıldız emeklilik planı, emeklilik gelir planı ve grup emeklilik planı.

Bunlar içinde örnek olması açısından artı emeklilik planı ‘nın özelliklerine bakalım kısaca.

BNP Paribas Cardif Emeklilik şirketinin katılımcıların tercihine sunduğu Cardif Emeklilik Planları şunlardır: artı emeklilik planı, anahtar emeklilik planı, exclusive emeklilik planı, özel emeklilik planı, yıldız emeklilik planı, emeklilik gelir planı ve grup emeklilik planı.
BNP Paribas Cardif Emeklilik şirketinin katılımcıların tercihine sunduğu Cardif Emeklilik Planları şunlardır: artı emeklilik planı, anahtar emeklilik planı, exclusive emeklilik planı, özel emeklilik planı, yıldız emeklilik planı, emeklilik gelir planı ve grup emeklilik planı.

Artı emeklilik planında sisteme giriş aidat miktarı, sözleşmenin imzalandığı tarihte geçerli olan aylık brüt asgari ücretin yüzde 75’i kadardır. Bu giriş aidatının peşin olarak alınan kısmı, sözleşmenin yapıldığı veya onaylandığı tarihte geçerli olan aylık brüt asgari ücretin yüzde 10’udur. Bu tutar peşin olarak da alınabilir, ilk yıl içinde katkı payları ile birlşkte dönemsel olarak da alınabilir. Kalan kısım ise ertelenmektedir. Eğer sistemde on yıl boyunca kalınmışsa bu kalan turar bir daha talep edilmez. Ancak sistemden erken ayrılma durumunda sistemde kalınan süreye bağlı olarak kalan tutar kademeli şekilde katılımcının ana parasından düşülür.

Katılımcılardan alınan bir başka tutar da yönetim gider kesintisidir. Bu kesinti BNP Paribas Cardif Emeklilik şirketinin katılımcılara sunduğu hizmetler ve ilgili kuruluşlara yapılan bildirimler gibi bir kısım maliyetleri karşılamak için yapılmaktadır ve bireysel emeklilik yönetmeliği hükümlerine uyularak yapılmaktadır. Yönetim gider kesintisi oranı en yüksek yüzde 2’dir. Ancak katılımcıların ödediği düzenli katkı payı ve ilave katkı payı tutarlarının toplamı 25.000 TL’yi geçtiği anda yönetim gideri kesintisi yapılmamaktadır.

Bireysel emeklilik sistemi içinde önemli olan, katkı payları ödemelerinin düzenli yapılmasıdır. Ancak bu şekilde ilerideki emeklilik dönemi için hedeflenen birikimlere ulaşılabilir. Ama katılımcıların imkanları doğrultusunda katkı payı ödemelerine ara vermeleri de mümkündür. Eğer bir katılımcı üç ayı geçen bir süre içinde katkı payı ödemesi yapmaz ise bu durumda ödemeye ara verdiği kabul edilir ve ödeme yapılmayan her ay için 2 TL ek yönetim gideri kesintisi yapılır. Ancak ara verme süresi bir yılı geçmişse, şiketin Emeklilik Gözetim Merkezi’ne ödediği sabit giderler, katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikiminden düşülür.

Bu arada plan kapsamında yer alan emeklilik yatırım fonlarının işletilmesi ile ilgili olarak da belirlenmiş olan oranlarda fon işletim ücreti kesintileri yapılmaktadır.

BNP Paribas Cardif Emeklilik Planları hakkında daha fazla bilgi almak için şirket yetkililerine 444 43 23 numaralı Müşteri İletişim Merkezi üzerinden ulaşılabilir ya da Cardif Emeklilik internet sitesinden bilgi alınabilir.

BNP Paribas Cardif Bireysel Emeklilik Fon Getirileri

BNP Paribas Cardif Bireysel Emeklilik Fon Getirileri

Bireysel emeklilik şirketleri, katılımcıların risk algılamalarını ve getiri beklentilerini karşılayacak şekilde emeklilik yatırım fonları kurarlar. BNP Paribas Cardif Bireysel Emeklilik şirketi de bu doğrultuda Sermaye Piyasaları Kurulu’nun gözetiminde çok sayıda emeklilik yatırım fonu kurmuştur. Katılımcılar, katıldıkları bireysel emeklilik planlarının sınırlamaları içinde kalmak koşulu ile diledikleri emeklilik yatırım fonu dağılımını yapabilirler.

BNP Paribas Cardif Emeklilik şirketi bireysel emeklilik getirilerinden en fazla yararlanacak şekilde katılımcıların fon dağılımı yapabilmeleri için, internet sitesinde risk getiri profili oluşturmuştur. Bu sayede katılımcıların farklı risk ve getiri beklentilerini ortaya çıkarmak ve onların en doğru fon karmasını yapmalarını sağlamak amaçlanmıştır. Ekrandan girilen bilgiler ışığında sistem korumacı, dengeli, girişimci ya da atılgan fon karmalarından birini önermektedir.

BNP Paribas Cardif Bireysel Emeklilik Yatırım Fonları

BNP Paribas Cardif Bireysel Emeklilik şirketinin kurduğu emeklilik yatırım fonları şunlardır:

“Büyüme amaçlı esnek emeklilik yatırım fonu” içinde ağırlıklı olarak orta ve uzun vadeli ortaklık payları, banka tahvil ve bonoları, TL borçlanma senetleri ve özel sektör tahvilleri bulunmaktadır.

“Altın emeklilik yatırım fonu” içinde en az yüzde 80 oranında altın ve altına dayalı finansal araçlar bulunmaktadır.

“Standart emeklilik yatırım fonu” içinde kamu ve özel sektör borçlanma araçları ve ortaklık payları bulunmaktadır.

“Katkı emeklilik yatırım fonu” tamamen devlet katkı paylarınını değerlendirilmesi için kurulmuştur.

“Büyüme amaçlı hisse senedi emeklilik yatırım fonu” içinde ağırlıklı olarak borsada işlem gören şirketlerin hisse senetleri bulunmaktadır. Yüksek risk taşıyan bir fondur.

bnp paribas cardif bireysel emeklilik
Bireysel emeklilik şirketleri, katılımcıların risk algılamalarını ve getiri beklentilerini karşılayacak şekilde emeklilik yatırım fonları kurarlar. BNP Paribas Cardif Bireysel Emeklilik şirketi de bu doğrultuda Sermaye Piyasaları Kurulu’nun gözetiminde çok sayıda emeklilik yatırım fonu kurmuştur.

“Esnek emeklilik yatırım fonu” farklı yatırım araçlarına dengeli yatırım yapmak isteyen katılımcılar için kurulmuştur.

“Gruplara yönelik büyüme amaçlı esnek emeklilik yatırım fonu” içinde borsada işlem gören Türk şirketleri payları ve kamu ve özel sektör borçlanma araçları bulunmaktadır.

“Gelir amaçlı kamu borçlanma araçları emeklilik yatırım fonu” içinde orta ve uzun vadeli hazine bonosu ve devlet tahvili bulunmaktadır.

“Para piyasası birinci likit esnek emeklilik yatırım fonu” birikimlerin enflasyondan korunmasını hedeflemektedir.

“Gelir amaçlı birinci kamu dış borçlanma araçları emeklilik yatırım fonu” daha çok döviz bazlı yatırım yapmak isteyen katılımcılara yönelik bir fondur.

“Gelir amaçlı ikinci kamu dış borçlanma araçları emeklilik yatırım fonu” da döviz bazlı yatırım yapmak isteyen katılımcılara yönelik bir fondur. İçinde ağırlıklı olarak Türk Euro bondları bulunmaktadır.

“Gruplara yönelik gelir amaçlı kamu borçlanma araçları emeklilik yatırım fonu” işveren grup emeklilik planları ve standart grup emeklilik planları kapsamında sunulmaktadır. İçinde orta ve uzun vadeli hazine bonosu ve devlet tahvili bulunmaktadır.

“Para piyasası ikinci likit esnek emeklilik yatırım fonu” birikimlerin enflasyondan korunmasını hedeflemektedir. Daha çok repo piyasası faiz oranlarına paralel bir getiri hedeflemektedir.

Katılımcılar için en önemli konu bireysel emeklilik fonları getirileri ‘dir. Bu yüzden de bireysel emeklilik fon performansları ‘nı yakından takip etmek isterler. BNP Paribas Cardif Bireysel Emeklilik şirketi bunu sağlamak üzere internet sitesinde “karşılaştırmalı fon getirileri” ve “karşılaştırmalı fon performansı” bilgi ekranları hazırlamıştır. Bu ekranlar kullanılarak emeklilik yatırım fonlarının performansı, aylık, yıllık, yılbaşından bugüne izlenebileceği gibi herhangi iki tarih arasındaki performans da izlenebilir.

Örneğin altın emeklilik yatırım fonu yılbaşından Ekim ayı sonuna kadar yüzde 2,66 getiri sağlarken, büyüme amaçlı esnek emeklilik yatırım fonu aynı dönemde yüzde 14,77 getiri sağlamıştır. Yüksek risk taşıyan, büyüme amaçlı hisse senedi emeklilik yatırım fonu ise aynı dönemde yüzde 19,84 getiri sağlamıştır.

TEB Emeklilik Fon Getirileri

TEB Emeklilik Fon Getirileri

TEB, BNP Paribas Cardif Emeklilik şirketi ile yaptığı anlaşmalar ile rahat emeklilik planları yapan katılımcılara bu şirketin özel emeklilik planı veya yıldız emeklilik planı gibi ürünlerini şubeleri aracılığı ile pazarlamaktadır.

Herkes emeklilik günlerini bugün olduğu gibi özel ve ayrıcalıklı yaşamak ister. Geleceğin güvencede olması için de bugünden tasarruf yapmak gerekir. TEB Emeklilik müşterileri bu bilinç ile hareket ederken, bireysel emeklilik şirketleri içinde gücünü arkasındaki dünyanın en güçlü bankalarından biri olan BNP Paribas’tan alan BNP Paribas Cardif Emeklilik şirketinin emeklilik planlarını seçmektedir.

Ülkemizdeki en iyi bireysel emeklilik şirketi olmaya aday BNP Paribas Cardif Emeklilik şirketi, katılımcıların risk algılalarına ve getiri beklentilerine bağlı olarak çok sayda emeklilik yatırım fonu kurmuştur. Şimdi bu emeklilik fonlarının özelliklerine bakalım.

TEB Emeklilik Yatırım Fonları

“Büyüme amaçlı esnek emeklilik yatırım fonu” portföyü, değişen piyasa koşullarına uygun şekilde ağırlıklı olarak orta ve uzun vadeli ortaklık payları, TL borçlanma senetleri, banka tahvil ve bonoları ve özel sektör tahvillerinden oluşmaktadır.

“Altın emeklilik yatırım fonu” en az yüzde 80 oranında altın ve altına dayalı finansal araçlardan oluşmaktadır.

“Standart emeklilik yatırım fonu” içinde kamu ve özel sektör borçlanma araçları ve ortaklık payları bulunmaktadır. Bu şekilde sermaye kazancı, temettü ve faiz geliri elde etmektedir.

Herkes emeklilik günlerini bugün olduğu gibi özel ve ayrıcalıklı yaşamak ister. Geleceğin güvencede olması için de bugünden tasarruf yapmak gerekir. TEB Emeklilik müşterileri bu bilinç ile hareket ederken, bireysel emeklilik şirketleri içinde gücünü arkasındaki dünyanın en güçlü bankalarından biri olan BNP Paribas’tan alan BNP Paribas Cardif Emeklilik şirketinin emeklilik planlarını seçmektedir.
Herkes emeklilik günlerini bugün olduğu gibi özel ve ayrıcalıklı yaşamak ister. Geleceğin güvencede olması için de bugünden tasarruf yapmak gerekir. TEB Emeklilik müşterileri bu bilinç ile hareket ederken, bireysel emeklilik şirketleri içinde gücünü arkasındaki dünyanın en güçlü bankalarından biri olan BNP Paribas’tan alan BNP Paribas Cardif Emeklilik şirketinin emeklilik planlarını seçmektedir.

“Katkı emeklilik yatırım fonu” devlet katkı paylarından oluşan birikimlerin değelendirilmesi amacı ile kurulmuştur.

“Büyüme amaçlı hisse senedi emeklilik yatırım fonu” içinde en az yüzde 80 oranında borsada işlem gören şirketlerin hisse senetleri bulunmaktadır.

“Esnek emeklilik yatırım fonu” değişik yatırım araçlarına dengeli yatırım yapmak isteyen katılımcılar için kurulmuştur.

“Gruplara yönelik büyüme amaçlı esnek emeklilik yatırım fonu” içinde ağırlıklı olarak BİST’e kote edilmiş Türk şirketleri payları ve kamu ve özel sektör borçlanma araçları bulunmaktadır ve sermaye kazancı geliri elde etmeye çalışmaktadır.

“Gelir amaçlı kamu borçlanma araçları emeklilik yatırım fonu” içinde orta ve uzun vadeli hazine bonosu ve devlet tahvili bulunmaktadır.

“Para piyasası birinci likit esnek emeklilik yatırım fonu” birikimlerin enflasyondan korunmasını hedefleyen ve para piyasası faiz hareketlerinin yaratacağı fırsat kazançlarından yararlanan bir fondur.

“Gelir amaçlı birinci kamu dış borçlanma araçları emeklilik yatırım fonu” döviz bazlı yatırımı tercih eden katılımcılara, yönelik bir fondur. Orta ve uzun vadede düzenli ve sürekli getiri yaratmayı amaçlamıştır.

“Gelir amaçlı ikinci kamu dış borçlanma araçları emeklilik yatırım fonu” döviz bazlı yatırımı tercih eden katılımcılara sunulan ve içinde ağırlıklı olarak Türk Euro bondları bulunan bir fondur.

“Gruplara yönelik gelir amaçlı kamu borçlanma araçları emeklilik yatırım fonu” işveren grup emeklilik planları ve standart grup emeklilik planları kapsamında sunulmaktadır. Orta ve uzun vadede hazine bonosu ve devlet tahvili getirileri amaçlanmıştır.

“Para piyasası ikinci likit esnek emeklilik yatırım fonu” birikimlerin enflasyondan korunmasını amaçlayan ve repo piyasası faiz oranlarına paralel bir getiri hedefleyen bir fondur.

Katılımcılar birikimlerini bu sayılan emeklilik fonlarında değerlendirebilirler ve yılda altı kez emeklilik fonlarında değişiklik yapmak hakkına sahipirler. Bireysel emeklilik sistemi içinde bu değişiklikleri yapabilmeleri için ise fon getirileri ‘ni yakından izlemeleri gerekmektedir. BNP Paribas Cardif Emeklilik bu amaçla kendi web sitesinde “karşılaştırmalı fon performansı” ve “karşılaştırmalı fon getirileri” ekranları hazırlamıştır. Bu ekranlar aracılığı ile fonların performansı. aylık, yıllık, yılbaşından bugüne ve belirlenen tarih aralığında izlenebilmektedir.

Örneğin TEB Emeklilik, esnek emeklilik yatırım fonu yılbaşından bugüne yüzde 11,20, büyüme amaçlı hisse senedi emeklilik yatırım fonu yüzde 15,12 ve standart emeklilik yatırım fonu yüzde 7,05 getiri sağlamıştır.