Emeklilik Yatırım Fon Çeşitleri – 2

Bireysel Emeklilik Yatırım Fon Çeşitleri – 2

Emeklilik yatırım fonlarının, fonu oluşturan para ve sermaye piyasası araçlarının özelliklerine göre farklı getiri özelliklerine sahip olduğundan bahsetmiş ve çeşitli bireysel emeklilik şirketlerinin kurdukları fonların özellikleri hakkında bilgi vermeye başlamıştık. Şimdi devam ediyoruz.

Büyüme Amaçlı Fonlar

Bu tür fonlarda yatırım yapılacak finansal araçlar seçilirken, elde edilecek faiz gelirleri ve temettülerden çok bunlardan elde edilecek sermaye kazancına ağırlık verilir. Sermaye kazançları demek bir anlamda getiri riski demektir. Bu fonlar, agresif olmasa da getiri riski taşıyan, yüksek getiri yanında birikimlerin biraz erimesine de yol açabilecek fonlardır.

Bu gruba giren emeklilik yatırım fonları şunlardır:

 • Hisse Senedi Fonu: Bu fonun portföyünde en az yüzde 80 oranında borsada işlem gören şirketlerin hisse senetleri bulunur. Bu fonun kuruluş amacı sermaye kazancı elde etmektir.
 • Küçük Şirketler Hisse Senedi Fonu: Bu fonun portföyünde en az yüzde 80 oranında küçük veya büyüme potansiyeli olan şirketlerin hisse senetleri bulunur. Bu fonun kuruluş amacı sermaye kazancı elde etmektir.
 • Karma Fon: Bu fonun portföyünde en az yüzde 80 oranında hisse senetleri ve borçlanma araçları bulunur. Ancak bu finansal araçların her birinin değeri fon portföyünün yüzde 20’sinden az olamaz. Bu fonun kuruluş amacı sermaye kazancı elde etmektir.
 • Uluslararası Hisse Senedi Fonu: Bu fonun portföyünde en az yüzde 80 oranında yabancı hisse senetleri bulunur. Bu fonun kuruluş amacı sermaye kazancı elde etmektir.
 • Uluslararası Karma Fon: Bu fonun portföyünde en az yüzde 80 oranında yabancı hisse senetleri ve yabancı borçlanma araçları bulunur. Ancak bu finansal araçların her birinin değeri fon portföyünün yüzde 20’sinden az olamaz. Bu fonun kuruluş amacı sermaye kazancı elde etmektir.
 • Esnek Fon: Bu fonun portföyünde, Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik’in beşinci maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamı veya bir kısmı bulunur. Bu fonun için yer alan finansal araçlar, tamamen değişen piyasa koşullarına göre belirlendiğinden, varlık dağılımı önceden belirlenmez. Bu fonun kuruluş amacı sermaye kazancı etmektir.

Para Piyasası Fonları

Bu tür fonlarda sürekli olarak vadesine an çok 180 gün kalmış olan ve likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçları yer almaktadır. Fon portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi ise en çok 45 gündür. Genel olarak yüksek risk taşımazlar ve daha dengeli bir getiri sağlarlar.

Bu gruba giren emeklilik yatırım fonları şunlardır:

 • Likit Fon Kamu: Bu fonun portföyünde en az yüzde 80 oranında repo dahil devlet iç borçlanma senetleri bulunur.
 • Likit Fon Özel Sektör: Bu fonun portföyünde en az yüzde 80 oranında özel sektör borçlanma araçları bulunur.
 • Likit Fon Karma: Bu fonun portföyünün tamamını kamu veya özel sektör borçlanma araçları meydana getirir.

Kıymetli Maden Fonları

Bu tür fonlarda portföy, kıymetli madenler ve altına dayalı varlıklardan meydana gelmektedir. Getiri bakımından orta dereceli risk taşırlar.

Bu gruba giren emeklilik yatırım fonları şunlardır:

 • Kıymetli Madenler Fonu: Bu fonun portföyünde en az yüzde 80 oranında ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenlere dayalı varlıklar bulunur.
 • Altın Fonu: Bu fonun portföyünde en az yüzde 80 oranında ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altına dayalı varlıklar bulunur.