Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu

Gelir Amaçlı Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu

Gelir amaçlı özel sektör borçlanma araçları fonu ‘nun kuruluş amacı faiz getirisi elde etmektir. Fonun içinde Hazine Müsteşarlığı’nın ihraç ettiği borçlanma araçları ve Türk özel sektör borçlanma araçları bulunmaktadır. Fon bünyesinde ayrıca bu araçlara dayalı ters repo işlemleri de yer almaktadır.

Fonun portföyü en az yüzde 80 oranında Türk özel sektör borçlanma senetlerinden meydana gelmektedir. Fonun tamamı da bu şekilde oluşabilir. Ayırca fonun içinde her biri en çok yüzde 20 oranında olmak üzere yer alabilecek diğer finansal araçlar aşağıda gösterilmiştir:

  • Kamu borçlanma senetleri
  • Vadeli mevduat veya katılma hesabı (TL veya döviz)
  • Varlığa dayalı menkul kıymetler
  • Gelire endeksli senetler
  • Gelir ortaklığı senetleri
  • Türk pay senetleri
  • Ülkemizin çıkardığu Eurobondlar
  • Menkul kıymet yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma payları
  • Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları

Gelir amaçlı özel sektör borçlanma araçları fonu ‘nun portföyüne, riskten korunmak için fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev ürünler de konulmaktadır. Ancak portföye alınan türev araçlar yüzünden karşılaşılacak açık pozisyon tutarı fonun net varlık değerini aşamaz.

Fon portföyüne genel olarak likit varlıklar tercih edilmektedir. Bu şekilde belli bir varlığa yoğunlaşmak yerine riskin dağıtılmasına çalışılmaktadır.

Gelir amaçlı özel sektör borçlanma araçları fonu ‘nun içinde en az yüzde 80 oranında özel sektör borçlanma araçları bulunduğundan, piyasalardaki faiz dalgalanmaları, portföydeki menkul kıymetlerin değerini etkileyebilir. Bu tür faiz hareketlerinden uzun vadeli sabit getirili menkul kıymetler daha fazla etkilenebiliyor. Bu riski ortadan kaldırmak amacı ile fon yönetilirken, piyasa faiz beklentilerine uygun şekilde uzun ve kısa vadeli menkul kıymetler arasında, doğru zamanlarda değişikliğe gidilmektedir.

Gelir amaçlı özel sektör borçlanma araçları fonu yönetilirken menkul kıymet alımlarında, belli menkul kıymetlere yoğunlaşmaktan kaçınılmaktadır. Esas olan, riskin dağıtılması ve mümkün olduğu ölçüde portföyün çeşitlendirilmesidir.

Bunun yanında az da olsa fonun likidite riski de bulunuyor. Nakit akışındaki dengesizlik yüzünden nakit çıkışlarını zamanında karşılayacak düzeyde nakit girişine sahip olunmazsa, hazır değerlerin kısa sürede nakde dönüşmesi zarar ihtimali yaratır.

Gelir amaçlı özel sektör borçlanma araçları fonu ‘nun hangi yatırımcılar için uygun olduğu konusuna gelince. Bu fon orta ağırlık riske sahip bir fondur. Orta ve uzun vadeli yatırım planlayan katılımcılar bu fona girebilir.

Fonun karşılaştırma ölçütü, yüzde 60 oranında Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği Özel Sektör Tahvil Endeksi (Değişken) ve yüzde 30 oranında Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği TL Bono’dur.