Birikimin Var mı

Birikimin Var mı Her insan ömrünün en az beşte birini eğitim görmek için okullarda geçirir. Hayat Bilgisi ve Türkçe’den Matematiğe, Fen Bilimlerinden Coğrafya’ya, Tarih’e kadar bir yığın dersin kazanımlarıyla donanımlı bireyler haline geliriz. Bir devlet politikasıdır bu. Karşılıklı faydayı esas alır. Devlet; donanımlı ve vatana millete faydalı bireyler yetiştirme amacı güderken, biz bireylerse bir meslek … Devamını oku…Birikimin Var mı