Dernek, Vakıf ve Sandıklardan BES’e Aktarım işlemleri 1

Dernek, Vakıf ve Sandıklardan BES’e Aktarım işlemleri

Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarım İşlemleri

Hazine Müsteşarlığı, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında, dernek, vakıf, sandık ve diğer benzeri kuruluşlardan bireysel emeklilik sistemine aktarım işlemleri ile ilgili olarak bir sektör duyurusu yayınladı. Bu duyuruda, ilgili yasal düzenlemelere dayanarak söz konusu kuruluşların yaptıkları bireysel emeklilik sistemine aktarım işlemleri ile ilgili olarak çeşitli tereddütlere açıklık getirilmiştir. Şimdi kısaca bu açıklamalar üzerinde duralım.

Birden Çok Şirkete Aktarım Yapmak Mümkün müdür?

Aktarım işlemleri, Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarım Hakkındaki Yönetmelik esaslarına göre yapılmaktadır. Bu yönetmeliğe göre üyelerin veya çalışanların, birden çok şirkete aktarım yapmasında bir engel yoktur. Ancak yine de, olası karışıklıkları önlemek adına, aktarım için bir bireysel emeklilik şirketinde birden çok sözleşme yapılması uygun görülmemiştir.

Dernek, Vakıf ve Sandıklardan BES’e Aktarım işlemleri Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarım İşlemleri Hazine Müsteşarlığı, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında, dernek, vakıf, sandık ve diğer benzeri kuruluşlardan bireysel emeklilik sistemine aktarım işlemleri ile ilgili olarak bir sektör duyurusu yayınladı.
Dernek, Vakıf ve Sandıklardan BES’e Aktarım işlemleri
Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarım İşlemleri
Hazine Müsteşarlığı, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında, dernek, vakıf, sandık ve diğer benzeri kuruluşlardan bireysel emeklilik sistemine aktarım işlemleri ile ilgili olarak bir sektör duyurusu yayınladı.
Üyelerin veya Çalışanların Birikimleri için Aynı veya Farklı Emeklilik Şirketlerinde Hem Birikim Amaçlı Hem de Emeklilik Gelir Planına Bağlı Sözleşme Yaparak Aktarım Yapılabilir mi?

Yönetmelik hükümlerine göre birikimlerin, birikim amaçlı bireysel emeklilik sözleşmesi ‘ne ya da emeklilik gelir planına bağlı sözleşme ‘lere aktarılması mümkündür. Ancak birikimlerin hem birikim amaçlı hem de gelir amaçlı sözleşmelere aktarılması uygun değildir.

Emeklilik Gelir Planına Aktarım Yapılması Hangi Koşullara Bağlıdır?

Birikimlerin emeklilik gelir planına aktarımının yapılabilmesi için iki koşul gereklidir:

  • Üyelerin, dernek, vakıf, sandık ve diğer benzeri kuruluşlarda en az 10 yıllık üyeliği bulunmalıdır.
  • Yapılacak aktarım tutarı, aktarımın yapıldığı tarihte geçerli olan brüt asgari ücretin en az 12 katı kadar olmalıdır.
Birden Çok Sözleşmeye Aktarım Yapmış Olan Katılımcı, Sözleşmelerinden Bir veya Birkaçını Sonlandırmışsa, Bu Durumda Emekliliğe Esas Süre Etkilenir mi?

Farklı bireysel emeklilik şirketlerinde, birden çok sözleşmeye aktarım yapmış olan katılımcı için emekliliğe esas süre, her sözleşme için ayrı ayrı yapılır. Bu yüzden katılımcı, sözleşmelerinden bir veya birkaçını sonlandırmış olsa bile, aktarımla kurulmuş diğer sözleşmeleri yürürlükte olmaya devam edeceğinden, aktarım sırasında hak kazanılan süreler geçerliliğini korumaya devam edecektir.

Bu konuya devam edeceğiz. Bu arada dernek, vakıf, sandık ve diğer benzeri kuruluşlardan bireysel emeklilik sistemine aktarım işlemleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi almak için, bireyselemeklilikbes.com web sitesinin deneyimli yöneticilerine ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.