Avivasa Bireysel Emeklilik Planları

Avivasa Bireysel Emeklilik Planları

Emekliliğin hayallerdeki gibi mutlu ve güvenli geçmesi için, Avivasa Bireysel Emeklilik şirketi, çok sayıda bireysel emeklilik planı hazırlamıştır. Her bir plan temel özellikleri itibariyle birbirinin benzeri olsa da özellikle başlangıç katkı paylarının tutarlarında ve planların içlerinde bulunan emeklilik yatırım fonlarının çeşitliliğinde farklılık göstermektedir. Fon yapısının farklı olması, insanların riske bakış açıları ile ilgilidir. Bir kısım emeklilik planları içinde riski düşük, düzenli ve dengeli bir gelir olanağı varken, bir kısım planlar daha yüksek risk taşıyor olabilir. Avivasa emeklilik fon getirileri elbette katılımcılar için önemli bir noktadır. Gerçi katılımcılar açısından bu bir sorun teşkil etmiyor. Katılımcılar yıl içinde sahip oldukları plan içindeki emeklilik yatırım fonlarının dağılımını en fazla altı kere değiştirebildikleri gibi planlar arasında da yılda en fazla dört kere değişiklik yapabilmektedir. Avivasa bireysel emeklilik fon getirileri, her ne kadar uzman portföy şirketleri tarafından yönetilse de katılımcıları tatmin etmiyorsa bu değişiklikleri yapmak katılımcıların hakkıdır. Bu değiştirme özellikleri sadece Avivasa Bireysel Emeklilik şirketine de özgü değildir. Sistemin gereğidir ve bütün bireysel emeklilik şirketlerinde bu böyledir.

Bireysel emeklilik Avivasa şirketinin katılımcılara sunduğu bireysel emeklilik planları şunlardır: biriktiren VIP planı, prestijli emekliliğe yatırım planı, biriktiren gelecek planı, plan nar, zümrüt plan, emekliliğe yatırım planı, emeklilik gelir planı ve mutlu birikimler planı.

Avivasa Bireysel Emeklilik Planları

Şimdi örnek olması açısından biriktiren VIP planı özellklerine bakalım.

Biriktiren VIP planı için ilk başlarken en az 140 TL katkı payı ödemek gerekiyor. Aslında devlet katkısı ile birlikte her 140 TL, 175 TL olarak birikmeye başlıyor. Ancak bir katılımcı için devletin ödeyeceği toplam katkı tutarı yıllık brüt asgari ücretin yüzde 25’inden yüksek olamaz. Başlangıç katkı miktarı 140 TL ama katılımcı isteği zaman bu miktarı artırabilir. Ödeme dönemleri ise aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olabilir.

Avivasa Bireysel Emeklilik Planları hakkında daha fazla bilgi almak için şirket yetkililerine 444 11 11 numaralı Çağrı Merkezi üzerinden ulaşılabilir ya da şirketin internet sitesinden bilgi alınabilir.
Avivasa Bireysel Emeklilik Planları hakkında daha fazla bilgi almak için şirket yetkililerine 444 11 11 numaralı Çağrı Merkezi üzerinden ulaşılabilir ya da şirketin internet sitesinden bilgi alınabilir.

Biriktiren VIP planında giriş aidatı baştan alınmamaktadır. Tamamı ertelenmiştir. Ancak katılımcı sistemden ayrılmak istediğinde ertelenen giriş aidatı, katılımcının sistemde bulunduğu süreye göre hesaplanarak katılımcıdan talep edilmektedir. Sözleşme tarihinden itibaren üç yıl içinde katılımcı ayrılmak istiyorsa sözleşme tarihindeki brüt asgari ücretin yüzde 75’i, altı yıl içinde ayrılmak istiyorsa yüzde 50’si ve on yıl içinde ayrılmak istiyorsa sözleşme tarihindeki brüt asgari ücretin yüzde 25’i katılımcıdan istenir. On yılı dolduran katlımcılardan ise ertelenmiş olan giriş aidatı artık bir daha istenmez.

Gelelim bir diğer kesinti olan yönetim gider kesintisine. Bu plan kapsamında ödenen katkı paylarından yönetim gideri kesintisi yapılmaz. Sadece katkı paylarının ödenmesine ara verilmesi halinde, ödeme yapılmayan her ay için 2 TL ilave yönetim gideri kesintisi yapılmaktadır. Ara verme süresi bir yılı geçerse, Emeklilik Gözetim Merkezi’ne ödenen sabit giderler katılımcıdan alınır.

Avivasa Bireysel Emeklilik Planları hakkında daha fazla bilgi almak için şirket yetkililerine 444 11 11 numaralı Çağrı Merkezi üzerinden ulaşılabilir ya da şirketin internet sitesinden bilgi alınabilir.

Anadolu Bireysel Emeklilik Planları

Anadolu Bireysel Emeklilik Planları

Düzenli bir tasarruf ile çalışma hayatındaki yaşam standardını emeklilik döneminde de sürdürmeyi hedefleyen anadolu bireysel emeklilik sistemi, bunu sağlamak adına gerek bireylere yönelik gerekse gruplara yönelik olarak şu bireysel emeklilik planlarını hazırlamıştır: geleceğe yatırım planı, ev hanımları emeklilik planı, pusula emeklilik planı, usta emeklilik planı, doktorlara özel grup emeklilik planı, TSK mensupları emeklilik planı ve Türk eczacıları birliği emeklilik planı.

Şimdi kısaca geleceğe yatırım planının özelliklerine bakalım.

Bu planın asgari katkı payları, katılımcının yaşına göre farklılık gösteriyor. 18-25 yaş arası katılımcılar için en az 106 TL, 26-35 yaş arası katılımcılar için en az 128 TL ve 36 yaş üstü katılımcılar için en az 160 TL katılım payı ödenmesi gerekiyor. Bu katılım payları her yıl Aralık ayında yıllık TÜFE artış oranı baz alınarak yükseltilmektedir. Katkı paylarının ödenme şekli aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olabilir.

anadolu bireysel emeklilik
Anadolu Bireysel Emeklilik, gerek bireylere yönelik gerekse gruplara yönelik olarak şu bireysel emeklilik planlarını hazırlamıştır: geleceğe yatırım planı, ev hanımları emeklilik planı, pusula emeklilik planı, usta emeklilik planı, doktorlara özel grup emeklilik planı, TSK mensupları emeklilik planı ve Türk eczacıları birliği emeklilik planı.

Giriş aidatı peşin olarak alınabilir veya katkı paylarına uygun şekilde taksitli olarak da alınabilir. Bireysel emeklilik sisteminden çıkılmak istendiğinde sözleşme tarihinden itibaren sistemde kalınan süreye bağlı olarak farklı işlem yapılır. 10 yıl boyunca şirkette kalınması halinde ve yaşam kaybı ya da sakatlığa bağlı olarak ayrılma halinde giriş aidatı tahsil edilmez. 3 yıl içinde ayrılma durumunda aylık brüt asgari ücretin yüzde 65’i, 6 yıl içinde ayrılma durumunda aylık brüt asgari ücretin yüzde 40’ı ve 10 yıl içinde ayrılma durumunda aylık brüt asgari ücretin yüzde 15’i giriş aidat tutarı olarak tahsil edilmektedir.

Katılımcı şirkette birden fazla sayıda bireysel emeklilik sözleşmesine sahipse bu sözleşmelerden sadece birincisi için giriş aidatı alınmaktadır. Bu arada başka bir emeklilik şirketinden aktarım yolu ile bu plana girilirse giriş aidatı tahsil edilmez.

Anadolu Bireysel Emeklilik ‘de Yönetim Gideri Kesintileri

Yönetim gider kesintilerine gelince. Burada da diğer bireysel emeklilik şirketlerinin yaptıkları gibi yüzde 2 oranında yönetim gider kesintisi yapılmaktadır.

Katılımcılar bir nedenle 3 ay boyunca katkı payı ödemesi yapamamışlarsa ödemeye ara verilmiş kabul edilir ve ara verilen her ay için 2 TL tutarında ilave yönetim gider kesintisi yapılır. Ancak ara verilen süre 1 yılı aşarsa, bu durumda Emeklilik Gözetim Merkezi’nin sabit gideri katılımcıdan tahsil edilir. Arada yapılacak ilave katkı payı ödemelerinden de yüzde 2 yönetim gider kesintisi yapılır.

Bir de plan dahilinde kullanılan emeklilik yatırım fonları ile ilgili olarak belli oranlarda fon işletim gideri kesintisi yapılmaktadır.

Anadolu Bireysel Emeklilik şirketinin diğer bütün bireysel emeklilik planlarında da aynı esaslar geçerlidir. Değişiklik gösteren iki şey vardır. Bunlardan biri planlar içinde yer alan ve birikimlerin yönlendirileceği emeklilik yatırım fonlarıdır. Diğer değişiklik ise bazı planların en az ödenecek katkı payları tutarlarıdır.

Bir de örneğin sadece doktorların katılabileceği doktorlara özel grup emeklilik planında peşin giriş aidatı alınmıyor ve ödenen katkı payına bağlı olarak yönetim gider kesintisi yapılmıyor.

Bunun yanında anadolu bireysel emeklilik sistemine katılmanın bazı avantajları da olabiliyor. Örneğin yatırım danışmanlığı, acil ambulans ve sağlık danışmanlığı hizmeti ve anlaşmalı sağlık kurumlarında indirim gibi bazı imkanlardan yararlanmak mümkün.

Bireysel Emeklilik Anadolu şirketinin bireysel emeklilik planları hakkında daha fazla bilgi almak için şirket yetkililerine 444 55 00 numaralı Bilgi Hattı üzerinden ulaşılabilir ya da Anadolu Bireysel Emeklilik internet sitesinden bilgi alınabilir.

Axa Bireysel Emeklilik Planları

Axa Bireysel Emeklilik Planları

Mevcut sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı niteliğinde olan ve devlet tarafından da desteklenen bireysel emeklilik sisteminde, Axa Bireysel Emeklilik şirketi, bireysel emeklilik şirketleri arasında farklı bir yer edinmek istemektedir.

Bireysel emeklilik şirketlerinde çalışacak kişilerin Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından açılan Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavı ’na girmeleri ve mesleki bilgi ve becerilerini kanıtlamaları gerekmektedir. Bu sınav sonucunda da kişilere lisans belgesi verilir. Axa Bireysel Emeklilik şirketinde çalışanlar, diğer bireysel emeklilik şirketlerinde çalışanlar gibi bu bireysel emeklilik sertifikası ‘nı almışlardır.

Axa Bireysel Emeklilik planları

Axa Bireysel Emeklilik şirketi, katılımcılar içinde üç farklı bireysel emeklilik planı sunmaktadır: Destek emeklilik planı, Artı emeklilik planı ve Tam emeklilik planı.

Destek emeklilik planında katkı payları aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık dönemler itibariyle yapılabilir. Ayrıca sözleşme süresi içinde her zaman ilave katkı payı da ödenebilir. Yapılan düzenli ve ilave katkı payları için yüzde 2 oranında yönetim gider kesintisi yapılır. Düzenli ödemelerin belirlenen dönemlerde yapılması gerekir. Ancak döneminde ödenmeyen katkı payları üç ay içinde ödenmezse bu durumda ödemeye ara verildiği kabul edilir ve ara verilen her ay için 2 TL kesinti yapılır. Ödemeler bir yılı aşan bir süre yapılmamış olursa, bu defa bireysel emeklilik hesabı ile ilgili olarak Emeklilik Gözetim Merkezi’ne ödenen sabit giderler katılımcıdan talep edilir.

axa bireysel emeklilik planları
AXA bireysel emeklilik planları hakkında daha fazla bilgi almak için şirket yetkililerine 0 850 250 99 99 numaralı Çağrı Merkezi üzerinden ulaşılabilir ya da Axa Hayat Emeklilik internet sitesinden bilgi alınabilir.

Diğer bütün sigorta şirketlerinin yaptığı gibi emeklilik yatırım fonlarının net varlık değerleri üzerinden belli oranlarda fon toplam gider kesintisi uygulanmaktadır.

Destek emeklilik planında peşin alınacak giriş aidatı, o tarihte geçerli olan aylık brüt asgari ücretin yüzde 10’udur. Bu tutar taksitler halinde, katkı payı ödeme dönemine göre ödenebilir. Eğer giriş aidatının tamamı veya bir kısmının alınması ertelenmiş ise bu durumda,

  • Sözleşme tarihinden itibaren üç yıl içinde ayrılanlar için, teklifin onaylandığı tarihteki aylık brüt asgari ücretin yüzde 75’inden ödenen kısım düşülür.
  • Sözleşme tarihinden itibaren altı yıl içinde ayrılanlar için, teklifin onaylandığı tarihteki aylık brüt asgari ücretin yüzde 50’sinden ödenen kısım düşülür.
  • Sözleşme tarihinden itibaren on yıl içinde ayrılanlar için, teklifin onaylandığı tarihteki aylık brüt asgari ücretin yüzde 25’inden ödenen kısım düşülür.

Axa Bireysel Emeklilik Planları

Axa Bireysel Emeklilik şirketi, birden fazla bireysel emeklilik sözleşmesi yapılmışsa sadece ilkinden giriş aidatı almaktadır.

Artı emeklilik planının esasları da Destek emeklilik planında açıklandığı şekildedir. Bir fark yönetim gideri kesintilerindedir. Yapılan düzenli ve ilave katkı payları için yüzde 2 oranında yönetim gider kesintisi yapılır. Ancak bazı durumlarda kademeli olarak bir düşüş uygulanır. Örneğin ödenen toplam katkı payı tutarı, teklif formunun imzalandığı tarihteki aylık brüt asgari ücretin 12 katını aşıyorsa, yönetim gider kesintisi yüzde 1 uygulanır. Sonraki aylarda da bu şekilde devam eder. Eğer ödenen toplam katkı payı tutarı, 48 katını aşıyorsa, yönetim gider kesintisi yapılmaz. Sonraki aylarda da bu şekilde devam eder.

Aynı durum ilave yapılacak katkı paylarında da söz konusudur. Ödenen ilave katkı payı tutarı teklif formunun imzalandığı tarihteki aylık brüt asgari ücretin 6 katını aşıyorsa yönetim gider kesintisi oranı yüzde 1 uygulanır. 12 katını aşıyorsa yönetim gider kesintisi yapılmaz.

Tam emeklilik planında da Artı emeklilik planında açıklanan esaslar geçerlidir. Tek fark plana başlangıç katkı payındadır. Başlangıç katkı payı teklif aşamasında tahsil edilir ve bu tutar en az 5.000 TL olmak zorundadır.

Bireysel emeklilik sistemi, devletin sağladığı katkı payı ile birlikte son derece kazançlı bir tasarruf sistemi olmuştur. Bu şekilde bireysel emeklilik getiri ‘si de yükselmiş olmaktadır.

AXA bireysel emeklilik planları hakkında daha fazla bilgi almak için şirket yetkililerine 0 850 250 99 99 numaralı Çağrı Merkezi üzerinden ulaşılabilir ya da Axa Hayat Emeklilik internet sitesinden bilgi alınabilir.

Asya Bireysel Emeklilik Planları

Asya Bireysel Emeklilik Planları

İnsanların, bireysel emeklilik sistemine girebilmek için, bireysel emeklilik şirketi ile bir sözleşme yapmaları gerekiyor. Bu emeklilik sözleşmeleri, katılımcıların sisteme girmesine, sistemden ayrılmasına, katkı paylarının ödenmesine, birikimlerin bireysel emeklilik hesaplarında izlenmesine, emekli olmasına ve fonlar kullanılarak birikimlerin yatırıma yönlendirilmesine kadar bir dizi esası ve hem katılımcıların hem de bireysel emeklilik şirketinin hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Asya Bireysel Emeklilik şirketi de bu sözleşmelerle insanları bireysel emeklilik sistemine katmaktadır.

Aynı grupta bulunduğu için hala bank asya emeklilik ya da bankasya bireysel emeklilik şirketi dense de doğrusu Asya Bireysel Emeklilik şirketidir ve bu şirket bireysel emeklilik katılımcıları için Gözde emeklilik planını sunmaktadır.

Asya Bireysel Emeklilik Planları – Gözde Emeklilik Planı

Gözde Plan’a girmek için ayda en az 100 TL katkı payı ödemek gerekiyor. Ödemeler diğer bireysel emeklilik şirketlerinde olduğu gibi aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık olarak yapılabilmektedir. Katılımcılar zorda olduklarında katkı payı ödemelerine ara verebilir veya ödenen aylık katkı payı tutarlarını düşürebilir ya da yükseltilebilirler.

asya bireysel emeklilik planları
Asya Bireysel Emeklilik planları hakkında daha fazla bilgi almak için şirket yetkililerine 0850 222 55 55 numaralı Müşteri Hizmetleri Merkezi üzerinden ulaşılabilir ya da şirketin internet sitesinden bilgi alınabilir.

Gözde Plan’a giriş aidatı, sözleşmenin yapıldığı tarihteki brüt asgari ücretin yüzde 10’u kadardır. Giriş aidatı da katkı payları ile paralel olarak peşin, aylık, üç aylık, ve altı aylık dönemlerde ödenebilir. Bu giriş aidatının ertlenmiş olması halinde, emeklilik sisteminden erken ayrılmak gerektiğinde, sistemde kalınan yıla bağlı olarak giriş aidatı kademeli şekilde tahsil edilir.

Örneğin 3 yıl içinde ayrılmak gerektiğinde sözleşme tarihindeki brüt asgari ücretin yüzde 65’i, 3 yıl dolduktan sonra 6 yıl içinde ayrılmak gerektiğinde yüzde 40’ı, 6 yıl dolduktan sonra 10 yıl içinde ayrılmak gerektiğinde yüzde15’i tahsil edilir.

Gözde Plan’da başlangıçta yapılan katkı payı ödemesi veya düzenli olarak yapılmakta olan katkı payı ödemeleri ya da arada ilave olarak yapılan katkı payı ödemelerinde, yönetim gider kesintileri ise şu şekilde yapılmaktadır: Ödenen katkı payları tutarı toplamı 6.000 TL’ye kadar yüzde 2 ve 12.000 TL’ye kadar yüzde 1 yönetim kesintisi yapılmaktadır. Katı payları toplan 12.000 TL’yi geçtiğinde artık yönetim gideri kesintisi yapılmamaktadır.

Eğer yapılan katkı payı ödemelerine ara verilmişse, bu durumda ödeme yapılmayan süre boyunca ödeme yapılamayan her ay için 2 TL ilave yönetim gideri kesintisi yapılmaktadır. Bu arada ara verilen süre bir yılı aşmışsa Emeklilik Gözetim Merkezi’ne emeklilik hesabı ile ilgili olarak ödenen sabit giderler katılımcıdan talep edilmektedir.

Gözde emeklilik planında, birikimlerin değerlendirilmesini sağlamak üzere Asya Bireysel Emeklilik şirketi tarafından kurulan 5 adet emeklilik yatırım fonu kullanılmaktadır. Asya emeklilik şirketinin kurduğu bu fonlar şunlardır: muhafazakar katılım esnek EYF, büyüme amaçlı katılım hisse senedi EYF, büyüme amaçlı katılım esnek EYF, katılım standart EYF ve altın katılım EYF. Hepsi de farklı risk anlayışına sahip katılımcılar düşünülerek kurulmuştur.

Asya Bireysel Emeklilik planları hakkında daha fazla bilgi almak için şirket yetkililerine 0850 222 55 55 numaralı Müşteri Hizmetleri Merkezi üzerinden ulaşılabilir ya da https://www.asyaemeklilik.com.tr internet sitesinden bilgi alınabilir.

Allianz Bireysel Emeklilik Planları

Allianz Bireysel Emeklilik Planları

Çok yoğun çalışma temposu içinde genelde emeklilik günleri akla getirilmez. Hep emekliliğe daha uzun yıllar var gibi sanılır. Oysa, bu günlük koşuşturma içinde zaman öyle hızlı geçiyor ki. Bir durup soluklanmak ve gelecek için emeklilik planları yapmak gerekir. Bireysel emeklilik sistemi bu açıdan son derece uygun bir tasarruf sistemidir.

Allianz Bireysel Emeklilik şirketi, katılımcıların sisteme girmelerine olanak sağlayan BES Planı’nı sunmaktadır. Allianz Bireysel Emeklilik Planları ‘ndan olan BES planda, 2014 yılı için en düşük katkı payı tutarı 175 TL olarak belirlenmiştir. Her yıl Ocak ayında bu katkı payı tutarı, bir önceki, yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranı kullanılarak yeniden hesaplanacaktır. Katkı payı ödemeleri için azami bir limit yoktur. Ödemeler aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık dönemlerde yapılabilir.

Plana giriş aidatı aylık brüt asgari ücretin yüzde 10’udur. İlk yıl içinde alınan giriş aidatlarını taksitlendirmek veya ertelemek de mümkündür. Bu arada alınacak giriş aidatı için bir üst sınır bulunmaktadır. Bu üst sınır duruma göre şu şekilde belirleniyor:

  • Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içinde ayrılanlar için, teklifin onaylandığı tarihteki aylık brüt asgari ücretin yüzde 75’ini geçemez.
  • Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren altı yıl içinde ayrılanlar için, teklifin onaylandığı tarihteki aylık brüt asgari ücretin yüzde 50’sini geçemez.
  • Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren on yıl içinde ayrılanlar için, teklifin onaylandığı tarihteki aylık brüt asgari ücretin yüzde 25’ini geçemez.

Bunun yanında katılımcıların yatırdıkları tutarlara bağlı olarak yönetim gider kesintisi yapılmaktadır. Katkı payı tutarı 400 TL’ye kadar yüzde 2, 4.000 TL’ye kadar yüzde 1 yönetim gider kesintisi yapılmaktadır. Bu tutarın üzerinde ise kesinti yoktur. Birikimlerin toplamı 75.000 TL’yi geçtikten sonra da yönetim gider kesintisi yoktur.

Bunun dışında isteğe bağlı olarak seçilen emeklilik yatırım fonlarına göre belli oranlarda fon toplam gider kesintisi uygulanmaktadır.

allianz bireysel emeklilik planları
Allianz bireysel emeklilik planları hakkında daha fazla bilgi almak için şirket yetkililerine 444 45 46 numaralı Allianz Çözüm Hattı üzerinden ulaşılabilir ya da Allianz Emeklilik internet sitesinden bilgi alınabilir.

Allianz Bireysel Emeklilik şirketi, birikimlerin değerlendirilmesi amacı ile dokuz farklı bireysel emeklilik yatırım fonları kurmuştur. Doğal olarak her bir fonun emeklilik fon getirileri de farklı olacaktır. BES Plan dahilinde bu emeklilik fonları istenildiği şekilde dağıtılabilir. Dağılımda herhangi bir sınırlama yoktur. Bu tamamen katılımcının risk anlayışına ve getiri beklentisine bağlıdır. Elbette katılımcılar bu bireysel emeklilik fon performansları ‘nı yakından izleyecekler ve fon dağılımında gerek gördükleri değişimleri yıl içinde an fazla altı kere yapabilecekler.

BES Plan seçilmesi halinde bunun bir takım avantajları da olacaktır. En büyük avantajı, şirketin anlaşmalı olduğu sağlık kuruluşlarından indirimli fiyatlarla yararlanma hakkıdır.

İkinci önemli avantajı da katkı payı ödemelerinde sağlanan güvencedir. Katılımcılar, kaza sonucu daimi maluliyet, tehlikeli hastalıklara yakalanma, işsiz kalma veya hastanede yatma durumlarında, katkı payları Allianz Bireysel Emeklilik şirketi tarafından ödenecektir. Buradaki güvencenin üst sınırı 2014 yılı için 760 TL’dir.

Bir diğer avantaj da medikal assistans hizmetleri konusundadır. Katılımcılar haftanın her günü ve günün her saati, ambulans gönderimi, şehir içinde veya şehirlerarası hastane değişimleri, tıbbi danışmanlık, evde bakım hizmetleri, eve hemşire gönderimi, ameliyat sonrası bakıcı hizmeti ve doğum sonrası bakım hizmeti gibi hizmetleri alabilmektedirler.

Allianz bireysel emeklilik planları hakkında daha fazla bilgi almak için şirket yetkililerine 444 45 46 numaralı Allianz Çözüm Hattı üzerinden ulaşılabilir ya da  Allianz Emeklilik internet sitesinden bilgi alınabilir.

Incoming search terms:

- bireyselemeklilikbes.com

Aegon Bireysel Emeklilik Planları

Aegon Bireysel Emeklilik Planları

Şunu unutmamalıdır ki, bireysel emeklilik sistemi, var olan sosyal güvenlik sistemlerinin yerine geçecek bir sistem değildir. Tamamen gönüllü tasarruf esasına dayanan ve emeklilik döneminde ilave bir getiri imkanı daha yaratan bir tasarruf sistemidir. Böyle olunca kısa süreli bir tasarruf sistemi olarak da görülmemelidir. Bireysel emeklilik sistemi uzun soluklu bir tasarruf yöntemidir. Sistem içinde en az 10 yıl kalmak ve sistemin gerektirdiği yaş sınırlarını geçmek koşulu ile sistemden beklenen yarar elde edilecektir.

Aegon Bireysel Emeklilik şirketi, bu amaca uygun şekilde en iyi bireysel emeklilik şirketi olmaya çalışmaktadır. Bunu sağlamak üzere de katılımcıların yararlanması için emeklilik planları oluşturmuştur. Emeklilik planları, katılımcıların risk anlayışı ve getiri beklentileri doğrultusunda içinde belli emeklilik yatırım fonlarının bulunduğu ve belirli bir yatırım stratejisinin izlendiği bireysel emeklilik ürünleridir.

Şirketin yatırım danışmanları, en avantajlı bireysel emeklilik hangisi sorusu ile gelen katılımcılara en uygun bireysel emeklilik planını önermektedir. Bunun için de önce katılımcının risk profilini ortaya çıkarmaktadır. Sisteme girerken belirlenen bu planların daha sonra yıl içinde dört kere değiştirilmesi mümkündür.

aegon
Aegon Bireysel Emeklilik şirketi, katılımcıların tercihlerine, safir ve ikinci bahar emeklilik planları olmak üzere iki farklı emeklilik planı sunmaktadır.

Aegon Bireysel Emeklilik şirketi, katılımcıların tercihlerine iki farklı emeklilik planı sunmaktadır: Safir emeklilik planı ve İkinci Bahar emeklilik planı.

  • Safir emeklilik planı, katılımcıların kendilerini yormadan tasarruf etmelerine olanak sağlayan bir plandır. Şirketin Finansal Güvence Danışmanları, katılımcının yatırım yaklaşımlarına, risk alma eğilimlerine ve geleceğe yönelik beklentilerine uygun şekilde aylık katkı payı tutarlarının ne olacağına karar verir. Bu arada Safir emeklilik planı ile sadece bugünden itibaren biriktirmeye başlanacak katkı paylarının değil, bugüne kadar yapılan birikimlerin de bireysel emeklilik sistemine girmesine olanak tanımaktadır. Bu şekilde mevcut birikimler de Safir emeklilik planı içinde bulunan emeklilik fonu ile değerlenmeye başlamaktadır. Hatta arada ele geçen toplu tutarlar da Safir emeklilik planına dahil edilebilir.
  • İkinci Bahar emeklilik planı, bugün çalışma döneminde sahip olunan yaşam standardını, emeklilşk döneminde de devam ettirmeyi hedefleyen bir plandır. Bu plan için de şirketin Finansal Güvence Danışmanları, katılımcının yatırım yaklaşımları, risk alma eğilimleri ve geleceğe yönelik beklentileri yanında katılımcının yaşı ve aylık gelir düzeyi de dikkate alınarak, en uygun aylık katkı payı tutarlarının ne olacağına karar verir. Burada başlangıç için en az 200 TL bir katkı payı ödenmesi prensibi bulunmaktadır.

Diğer bütün bireysel emeklilik şirketlerinin emeklilik planlarında olduğu gibi katılımcılar emeklilik planlarını yılda dört defa değiştirebilecekleri gibi plan içindeki fon dağılımlarını da yılda en fazla altı kere değiştirebilirler. Bu şekilde katılımcılar kendi tercihlerine uygun şekilde tasarruflarına yön verebilirler.

Aegon bireysel emeklilik planları hakkında daha fazla bilgi almak için şirket yetkililerine 444 0 312 numaralı Çağrı Merkezi üzerinden ulaşılabilir ya da aegon internet sitesinden bilgi alınabilir.

Groupama Bireysel Emeklilik Fon Getirileri

Groupama Bireysel Emeklilik Fon Getirileri

Groupama Bireysel Emeklilik şirketi, katılımcıların, tasarruflarına en yüksek getiriyi elde edebilmeleri için, çok sayıda emeklilik yatırım fonu kurmuştur. Devlet katkı payları sayesinde bireysel emeklilik sistemi şimdi çok daha güçlenmiştir ve katılımcılar doğal olarak hiç bir yatırım aracında elde edemeyecekleri oranlarda bireysel emeklilik fon getirileri ele etmiş olmaktadırlar. Bu doğrultuda Groupama Emeklilik şirketinin fonları da uzman portföy yöneticileri tarafından en yüksek getiriye odaklanılarak yönetilmektedir.

Ancak doğal olarak katılımcıların riske yaklaşımları çok farklıdır. Bir kısım katılımcı risk almaktan çekinirken, az da olsa düzenli bir getiri elde etmek onlar için yeterli olmaktadır. Ancak, katılımcıların bir kısmı ise yüksek risk alabilir ve daha fazla getiri elde etmeyi hedefleyebilirler. Ancak riskin yüksek olması; yüksek getiri anlamına geldiği gibi, olumsuz ekonomik gelişmelere bağlı olarak brikimlerin erimesi anlamına da gelebilir.

Groupama Bireysel Emeklilik şirketinin, her yapıdaki katılımcıya uygun olarak kurduğu, emeklilik yatırım fonlarının özellikleri aşağıdadır:

Groupama Emeklilik Yatırım Fonları

“Gelir amaçlı kamu dış borçlanma araçları emeklilik yatırım fonu” portföyü, en az yüzde 80 oranında devlet dış borçlanma senetlerinden oluşmaktadır.

“Esnek emeklilik yatırım fonu” portföyünün tamamı değişen piyasa koşullarına göre yönetmelikte gösterilen finansal araçlardan oluşmaktadır.

“Büyüme amaçlı hisse senedi emeklilik yatırım fonu” portföyünde, en az yüzde 80 oranında ortaklık payı yatırımları bulunmaktadır.

groupama bireysel emeklilik
Groupama Bireysel Emeklilik şirketi, katılımcıların, tasarruflarına en yüksek getiriyi elde edebilmeleri için, çok sayıda emeklilik yatırım fonu kurmuştur.

“Kamu borçlanma araçları emeklilik yatırım fonu” portföyünde, en az yüzde 80 oranında Hazine tarafından çıkarılan TL iç borçlanma araçları bulunmaktadır.

“Likit esnek emeklilik yatırım fonu” portföyü, vadesine ortalama 45 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır.

“Gruplara yönelik gelir amaçlı kamu dış borçlanma araçları emeklilik yatırım fonu” portföyü, gelir amaçlı kamu dış borçlanma araçları emeklilik yatırım fonu portföyü gibi, en az yüzde 80 oranında devlet dış borçlanma senetlerinden oluşmaktadır. Bu fon bireylerin değil, grupların bireysel emeklilik birikimleri için kurulmuştur.

“Gruplara yönelik esnek emeklilik yatırım fonu” portföyü de esnek emeklilik yatırım fonunda olduğu gibi, tamamı değişen piyasa koşullarına göre yönetmelikte gösterilen finansal araçlardan oluşmaktadır.

“Gruplara yönelik büyüme amaçlı hisse senedi emeklilik yatırım fonu” portföyü içinde, aynı büyüme amaçlı hisse senedi emeklilik yatırım fonu portföyü gibi, en az yüzde 80 oranında ortaklık payı yatırımları bulunmaktadır.

“Gruplara yönelik gelir amaçlı kamu borçlanma araçları emeklilik yatırım fonu” portföyü içinde, gelir amaçlı kamu dış borçlanma araçları emeklilik yatırım fonu portföyü gibi, en az yüzde 80 oranında devlet dış borçlanma senetleri bulunmaktadır.

“Katkı emeklilik yatırım fonu” portföyü, devlet katkı payı tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuştur. İçinde Hazine tarafından çıkarılan TL borçlanma senetleri, gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikaları bulunmaktadır.

“Standart emeklilik yatırım fonu” bireysel emeklilik sistemine giren ancak bir fon tercihinde bulunmayan katılımcıların birikimlerini değerlendirmek için kurulmuştur. Fon portföyünde en az yüzde 60 oranında Hazine tarafından çıkarılan TL borçlanma senetleri, gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikaları bulunmaktadır.

“Altın emeklilik yatırım fonu” portföyü en az yüzde 80 oranında sürekli ülke içinde veya ülke dışındaki borsalarda işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır.

Bireysel emeklilik fon fiyatları ve fon performansları katılımcılar açısından önemlidir. Yılda altı kere plan içindeki fon dağılımını değiştirme hakları bulunan katılımcıların bunu yapabilmeleri için, Groupama Bireysel Emeklilik şirketinin internet sitesinde hem emeklilik yatırım fonlarının özellikleri hem de fiyat ve performanlarının izlenebildiği “Bireysel emeklilik fonları” isimli bir ekran bulunmaktadır.

Fiba Bireysel Emeklilik Fon Getirileri

Fiba Bireysel Emeklilik Fon Getirileri

Önemli olan, emeklilik yatırım fonlarını kurmak kadar onların iyi işletilmesidir aynı zamanda. Fiba Bireysel Emeklilik şirketi de bu bilinçle hareket etmektedir. Kurduğu çok sayıdaki emeklilik yatırım fonu, profesyonel portföy şirketleri tarafından yönetilmektedir. Ancak emeklilik fon getirileri ‘nin yüksek olmasını sağlamak için de Fiba Emeklilik şirketi, gerekli stratejileri hazırlayıp fon yönetim şirketini yönlendirmektedir. Katılımcılar sonuçta gelecekleri için bir tasarrufta bulunuyorlar ve bireysel emeklilik fon getirileri ne kadar yüksek olursa, alacakları emekli maaşları da aynı oranda yüksek olacaktır.

Şimdi katılımcıların farklı risk anlayışları paralelinde kurulan emeklilik yatırım fonlarının özelliklerine bakalım.

Fiba Bireysel Emeklilik Yatırım Fonları

“Likit esnek emeklilik yatırım fonu” riki düşük bir fondur ve daha çok riskten kaçınan, dengeli ve düzenli bir getiri hedefleyen katılımcılar için kurulmuştur. Fonun içinde ortalama 45 gün vadeli borçlanma araçları, kira sertifikaları ve ters repo işlemleri bulunmaktadır. Bu sayılan yatırım araçları, portföyün en fazla yüzde 80’ini oluşturur ve vadesine en fazla 184 gün kalan, likiditesi yüksek, para ve sermaye piyasası araçlarından meydana gelmiştir bu fon. Mümkün olduğunca faiz riskinden kaçınır. Bu özellikleri yüzünden bu fon, katkı paylarının emeklilik planları içindeki fonlara yönlendirilmesinden önceki sürede katkı paylarının getiri sağlaması amacıyla da kullanılıyor.

“Gelir amaçlı kamu borçlanma araçları emeklilik yatırım fonu” içinde en fazla yüzde 80 olacak şekilde dövize endeksli devlet iç borçlanma senetleri, devlet tahvili, hazine bonosu ve bunlara dayalı ters repolar bulunmaktadır. Bu özelliği ile orta dereceli risk grubuna girer. Çünkü bu varlıklar, daha çok fiyat oynamaları düşük, temettü, faiz ve kira sertifikası gibi gelir olasılığı yüksek varlıklardır. Menkul kıymet alımlarında da ağırlıklı olarak likit kıymetler tercih edilir. Bu şekilde risk dağıtılmış olmaktadır.

fiba bireysel emeklilik
En iyi bireysel emeklilik şirketi olmak için her zaman katılımcıların yanında olmaya çalışan Fibaireysel Emeklilik şirketinin fon performanları konusunda daha fazla bilgi almak için 444 82 88 numaralı Çağrı Merkezi hattı aranabilir.

“Esnek emeklilik yatırım fonu” ağırlıklı olarak sermaye kazancı, temettü, faiz ve kira sertifikası gelirlerine odaklanmaktadır. Bu fonun içinde portföy yöneticilerinin analizleri ve piyasa beklentilerine uygun, yönetmelikte gösterilen yerli ve yabancı finansal araçlar bulunmaktadır. Bu nedenle bu fon da orta derece risk grubunda bulunmaktadır.

“Gruplara yönelik esnek emeklilik yatırım fonu” portöyü, aynı esnek emeklilik yatırım fonunda olduğu gibidir. Tek farkı bireyler için değil çalışanların birarada bireysel emeklilik sistemine girdikleri gruplardaki katkı paylarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuş olmasıdır.

“Standart emeklilik yatırım fonu” en düşük riskli emeklilik yatırım fonudur. Bütün amaç birikimlerin enflasyon karşısında erimemesini sağlamaktır. Fonun içinde ağırlıklı olarak sabit getirili menkul kıymet ya da mevduat bulunmaktadır. Bireysel emeklilik sistemine giren katılımcılar başta bir fon belirlememişlerse genelde katkı payları bu fonda değerlendirilmektedir.

“Katkı emeklilik yatırım fonu” ise devletin yatırdığı katkı payı tutarlarının değerlendirilmesi için kurulmuştur. Bu fonun içinde Hazine tarafından çıkarılan TL borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikaları bulunmaktadır. Bu fon da orta seviyeli risk taşımaktadır. Bu fonun içinde ayrıca mevzuat sınırları içinde repo ve ters repo pazarında gerçekleştirilen ters repo sözleşmeleri de bulunmaktadır.

En iyi bireysel emeklilik şirketi olmak için her zaman katılımcıların yanında olmaya çalışan Fiba Bireysel Emeklilik şirketinin fon performanları konusunda daha fazla bilgi almak için 444 82 88 numaralı Çağrı Merkezi hattı aranabilir.

ING Bireysel Emeklilik Fon Getirileri

ING Bireysel Emeklilik Fon Getirileri

Bireysel emeklilik sisteminde şirketlerin sundukları emeklilik planlarında o planın hangi fonlardan oluştuğu bilgisi vardır. Katılımcılar bu emklilik planları içindeki fonlarla sınırlı kalmak koşulu ile istedikleri fon dağılımını, kendi risk algılamalarına ve birikimlerinden elde etmeyi umdukları getirilere bağlı olarak yapabilirler. Bu dağılımı bir yıl içinde en fazla altı kere yapabilirler. Ancak katılımcılar sahip oldukları emeklilik planında yer alan fonlarla yetinmek istemiyorlarsa daha farklı emeklilik planlarına da geçebilirler. Bu durumda plan değişikliğini bir yıl içinde en fazla dört kere yapabilirler.

Katılımcılar emeklilik fonlarıyla istedikleri dağılımı yapabilirler ama emeklilik planlarında, planın hedefindeki katılımcıların risk ve getiri beklentileri doğrultusunda fonun stratejisine paralel olarak bazı sınırlamalar getirilmiş olabilir.

Bu arada bazı kuruluşlar çalışanları için grup emeklilik planları da alabilir. Grup emeklilik planlarında yer alan emeklilik yatırım fonlarının farklı bir özelliği yoktur. Emeklilik yatırım fonları, grup veya bireysel emeklilik açısından, emeklilik sözleşmesinin türüne göre bir değişiklik göstermez.

Bir de şu konuyu belirtmekte yarar var. ING Bireysel Emeklilik şirketinin geçmişi Oyak Emeklilik şirketine dayanır. Bu yüzden eskiden gelen alışkanlık ile hala Oyak Emeklilik veya Oyak bireysel emeklilik dendiği olmaktadır.

Şimdi ING Bireysel Emeklilik şirketinin kurduğu emeklilik fonlarına bakalım kısaca.

Şirket, yasa hükümleri çerçevesinde çok sayıda emeklilik yatırım fonu kurmuştur ve bu fonların yönetimini profesyonel portföy yönetim şirketlerine bırakmıştır. Fon yönetimi elbette şirketin stratejilerine uygun olarak yönetilmektedir. Bu bireysel emeklilik fon ‘larının her biri, içinde barıdırdığı farklı finansal araçlara göre farklı getiri imkanlarına sahiptir.

ING Bireysel Emeklilik şirketinin geçmişi Oyak Emeklilik şirketine dayanır. Bu yüzden eskiden gelen alışkanlık ile hala Oyak Emeklilik veya Oyak bireysel emeklilik dendiği olmaktadır.
ING Bireysel Emeklilik şirketinin geçmişi Oyak Emeklilik şirketine dayanır. Bu yüzden eskiden gelen alışkanlık ile hala Oyak Emeklilik veya Oyak bireysel emeklilik dendiği olmaktadır.

Bu fonlardan “Likit esnek emeklilik yatırım fonu” riskli getirilerden uzak duran katılımcılar içindir. Düzenli ve sürekli getiri hedefleyen bu fonlar içinde ağırlıklı olarak kamu borçlanma senetleri ve ters repo işlemleri bulunmaktadır.

“Gelir amaçlı kamu borçlanma araçları emeklilik yatırım fonu”, “Esnek emeklilik yatırım fonu”, “Gelir amaçlı esnek emeklilik yatırım fonu”, “Büyüme amaçlı esnek yatırım fonu” ve “Büyüme amaçlı karma emeklilik yatırım fonu” ise orta seviyede getiri riski içerirler. Getirilerde ani iniş ve çıkışlar olmaz ancak yine de dengeli bir getiri imkanı sunarlar. Portföylerinde genel olarak kamu borçlanma araçları ve Türk hisse senetleri bulunmaktadır.

“Büyüme amaçlı hisse senedi emeklilik yatırım fonu” getiri açısından yüksek riskli bir fondur. İçinde yüzde 80 oranında hisse senedi bulunduğu için ülkenin ekonomik gidişinden fazlası ile etkilenir ve ani iniş ve çıkışlar gösterebilir.

“Kamu borçlanma araçları standart emeklilik yatırım fonu” ise daha çok birikimleri için fon seçmekte kararsız kalan katılımcılar içindir. Getiri riski düşüktür ve düzenli bir getiri sağlar.

Bir de devlet katkı paylarının değernedirilmesi amacı ile kurulan “Katkı emeklilik yatırım fonu” bulunmaktadır.

Bütün bu fonların performanslarını izlemek katılımcıların önem verdikleri bir konudur. Bu nedenle ING Bireysel Emeklilik şirketi, internet sitesinde “Fon performansları” adını verdikleri bilgi ekranları hazırlamıştır. Bu ekranlarda istenilen bir tarihteki fon fiyatlarını görmek veya istenilen tarih aralığında fonların performansını izlemek ya da bir fon hakkında risk değerlendirme raporu almak mümkündür.

Örneğin düşük riskli bir fon olan likit esnek emeklilik yatırım fonunun yılbaşından Ekim ayı sonuna kadar getirisi yüzde 12,95 olmuştur. Aynı dönemde orta derece riskli bir fon olan büyüme amaçlı karma emeklilik yatırım fonu yüzde 19,23 getirmiştir. Yüksek riskli bir fon olan büyüme amaçlı hisse senedi emeklilik yatırım fonu ise yüzde 28,87 getiri sağlamıştır.

MetLife Bireysel Emeklilik Fon Getirileri

MetLife Bireysel Emeklilik Fon Getirileri

Bireysel emeklilik sistemi içinde emeklilik yatırım fonlarının kurulmasındaki amaç, katılımcıların ödedikleri katkı payları ile devletin ödediği katkı paylarının değer kazanmasını sağlamaktır. Bu fonların içinde belli ağırlıklarda, devlet tahvili, hazine bonosu, ters repo, mevduat, hisse senetleri ve eurobondlar gibi birbirinden farklı finansal araçlar bulunmaktadır. Doğal olarak bu finansal araçların yapıları gereği getirileri de farklı olmaktadır. MetLife Bireysel Emeklilik şirketi de bu nedenle risk algıları birbirinden farklı her tür katılımcıya hitap eden bireysel emeklilik fonu kurmuştur.

Bireysel emeklilik fonları getirileri, portföy yapılarına bağlı olarak düşük, orta veya yüksek getiri riski içermektedir.

MetLife Bireysel Emeklilik Yatırım Fonları

Örneğin “Likit kamu emeklilik yatırım fonu” düşük getiri riskli bir fondur. İçinde ters repo, likit fonlar ve TL mevduat gibi riski çok düşük yatırım araçları bulunmaktadır. Kısa vadeli piyasa faizleri seviyesinde getiri sağlar.

“Döviz emeklilik yatırım fonu” orta dereceli riskli bir fondur. İçinde dolar ve euro cinsinden devlet dış borçlanma araçları (eurobondlar) bulunmaktadır. Bu fonlar döviz sepetinin getirisini hedeflemektedir.

“Hisse emeklilik yatırım fonu” ise en yüksek getiri riski içeren fondur. İçinde Türk hisse senetleri bulunmaktadır. Bu fon hisse senetleri endekslerine bağlı olarak getiri hedeflediği için ve borsadaki işlemler ekonomik dalgalanmalara karşı hassas olduğu için yüksek getiri sağlayabileceği gibi birikimlerin erimesine de neden olabilir.

metlife bireysel emeklilik
Katılımcıların bireysel emeklilik fon fiyatları ‘nı kolayca takip edebilmeleri için MetLife Bireysel Emeklilik şirketinin internet sayfasında fonlar hakkında sürekli bilgilendirme sayfaları bulunmaktadır.

“Esnek emeklilik yatırım fonu” içinde ağırlıklı olarak değişik vadelerde devlet tahvili ve hazine bonosu bulunmaktadır. İçinde bir miktar hisse senedi olması yüzünden orta dereceli risk taşımaktadır.

“Tahvil bono standart emeklilik yatırım fonu” içinde farklı vadelerde devlet tahvili ve hazine bonosu bulunmaktadır ve orta dereceli risk içeren bir fondur.

“Alternatif standard emeklilik yatırım fonu” içinde faiz kazancı olmayan finansal araçlar bulunmaktadır. Faize karşı duyarlı katılımcılar için kurulan bu fonun içinde kamu kira sertifikaları, BİST katılım endeksine tabi hisse senetleri ve katılım hesapları bulunmaktadır. Tamamen faiz dışında kazanç elde etmeye yönelik bir fondur.

“Katkı emeklilik yatırım fonu” sadece devletin yatırdığı katkı paylarını değerlendirmek amacı ile kurulmuştur. İçinde özel sektör borçlanma araçları, hisse senedi, mevduat, ters repo ve kamu borçlanma araçları bulunmaktadır. Düşük riskli bir fondur.

“Alternatif katkı emeklilik yatırım fonu” da yine devletin yatırdığı katkı paylarını değerlendirmek amacı ile kurulmuştur. Ancak içinde faiz dışında kazanç elde etmeye yönelik finansal araçlar bulunmaktadır. Ağırlıklı olarak kamu kira sertifikaları, BİST katılım endeksine tabi hisse senetleri ve katılım hesaplarından oluşmaktadır.

Katılımcıların bireysel emeklilik fon fiyatları ‘nı kolayca takip edebilmeleri için MetLife Bireysel Emeklilik şirketinin internet sayfasında fonlar hakkında sürekli bilgilendirme sayfaları bulunmaktadır. Bunun yanında “Performans bilgileri” başlıklı bir ekranda, emeklilik yatırım fonlarının birbirlerine göre performanlarını, seçilen iki tarih aralığında karşılaştırmak da mümkündür.

Örneğin son bir yılda likit kamu emeklilik yatırım fonu getirisi yüzde 8,25, döviz emeklilik yatırım fonu getirisi yüzde 13,80 ve hisse emeklilik yatırım fonu getirisi yüzde 7,97 olarak gerçekleşmiştir.

Bu arada bireysel emeklilik şirketleri yıllık getiri konusunda garanti veremezler. Katılımcılar kendi risk profillerine uygun fon dağılımını kendileri yaptıkları için sonuçlarından da kendileri sorumludurlar. Ancak fonların iyi yönetiliyor olması da katılımcılar açısından önemlidir. Bu konu tamamen portföy yönetim şirketlerinin performansına bağlıdır.