Bireysel Emeklilikten Ayrılma

Bireysel Emeklilikten Ayrılma

Kimse bireysel emeklilik sistemine girerken ayrılmayı düşümüyordur. Sonuç olarak ileride rahat bir emeklilik hayali var. Bu uzun süreli sistemde sabırla ve istekle tasarruf yapmak gerekiyor ki, devetin sağlayacağı emeklilik hakkı yanında ikinci bir gelir imkanı yaratılmış olsun. Ama her zaman hesaplar tutmuyor. İnsanların sistemden ayrılmak istemeleri, ya sabır gösterememeleri yüzünden oluyor ya da gerçekten bir başka zorunluluk oluyor.

Aslında bireysel emeklilik sisteminde katılımcıların, istedikleri zaman sistemden ayrılma hakları bulunuyor. Ancak bu durumda emekli olmanın sağlayacağı avantajlar kaybedilmiş olmaktadır. Bu yüzden bireysel emeklilik sisteminden ayrılma durumlarına; devlet katkı payları, uygulanacak stopaj ve ertelenen giriş aidatları açısından ayrı ayrı bakmak gerekir.

bireysel-emeklilikten-ayrılma

Devlet Katkı Payları

Devlet katkı payı, sistemi özendirmek için yapılan bir uygulamadır. Bu yüzden katılımcıların sistemde uzun süre kalmaları istenmektedir. Bu açıdan katılımcılar belirlenen sürelere ve oranlara bağlı olarak hem devlet katkısına hem de getirilerine sahip olmaktadırlar. Şimdi bu sürelere oranlara bakalım:

  • Sistemde üç yılını doldurmadan sistemden ayrılan katılımcılar, devlet katkı payı ve getirilerine sahip olamazlar.
  • Sitemde 3 yılını dolduran katılımcılar, ayrılırken devlet katkı payının ve getirilerinin yüzde 15’ine sahip olabilirler.
  • Sitemde 6 yılını dolduran katılımcılar, ayrıldıkları takdirde, devlet katkı payının ve getirilerinin yüzde 35’ine sahip olabilirler.
  • Sitemde 10 yılını tamamlayan ancak emeklilik hakkını elde etmeden ayrılan katılımcılar devlet katkı payının ve getirilerinin yüzde 60’ına sahip olabilirler.

Ancak ölüm veya sakat kalma yüzünden sistemden ayrılma söz konusu ise bu durumda katılımcılar devlet katkı payının ve getirilerinin tamamına sahip olurlar.

Uygulanacak Stopaj

Stopajlar, 2012 yılında yapılan düzenlemeye göre almaya hak kazanılan getiriler üzerinden şu oranlarda yapılmaktadır:

  • Katılımcı on yıl süre ile sistemde kalmadan ayrılmak istiyorsa yüzde 15
  • Katılımcı sistemde on yılını tamamlamış ancak emeklilik hakkını elde etmeden ayrılmak istiyorsa yüzde 10

Stopaj uygulaması 2012 yılında yapılan değişiklik öncesinde tüm birikim üzerinden yapılıyordu. Bu uygulama değişitirilmiş ve yapılan fazla kesintiler, talep edenlere iade edilmiştir.

Ertelenen Giriş Aidatları

Şimdi gelelim ertelenmiş giriş aidatları konusuna. Bireysel emeklilik sözleşmeleri ile ilgili olarak bireysel emeklilik şirketleri giriş aidatı almaktadır. Alınacak bu giriş aidatının miktarı, sözleşme teklifinin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücretten fazla olamaz. Genelde bireysel emeklilik şirketleri ilk yıl peşin olarak geçerli aylık brüt asgari ücretin en fazla yüzde onunu alırlar, kalanını ertelerler. İşte bu ertelenen tutar, sistemden erken ayrılma süresine bağlı olarak belli oranlarda katılımcıdan talep edilir. Bu oranlar şu şekildedir:

  • Katılımcı henüz üç yılını doldurmadan sistemden çıkıyorsa, sözleşme teklifinin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli olan aylık brüt asgari ücretin en fazla yüzde 75’i
  • Katılımcı altı yılını doldurmadan sistemden çıkıyorsa en fazla yüzde 50’si
  • Katılımcı on yılını doldurmadan sistemden çıkıyorsa en fazla yüzde 25’i

Ancak katılımcı on yılını doldurduktan sonra ama emeklilik hakkını elde etmeden önce ayrılmak istiyorsa, artık ertelenmiş şekildeki giriş aidatı talep edilmez.

Bireysel emeklilik sisteminden farklı nedenlerle ayrılma konusunda daha fazla bilgi almak için, bireyselemeklilikbes.com web sitesinin deneyimli yöneticilerine ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.

Incoming search terms:

- bireyselemeklilikbes.com