Fon İşletim Gideri Kesintisi

Fon İşletim Gideri Kesintisi

Çalışırken zaman ayrılamayan birçok şeyi yapabilme fırsatıdır aslında emeklilik. Bu fırsatı iyi değerlendirebilmek için de gelir seviyesinin korunabilmesi gerekir. Bugün en güzel tasarruf yöntemlerinden biri olan bireysel emeklilik sistemi işte bunun için var. Devletin sağlamış olduğu emeklilik maaşı yanında onu destekleyecek ikinci bir gelir imkanının bu şekilde yaratılıyor olması çok önemlidir. Devlet de bu sistemi özendirmek ve katılımı artırmak için yüzde 25 oranında katkı payı desteği vermektedir.

Önemli olan sabır göstermek ve en az 10 yıl boyunca katkı payı ödemektir. Bunun yanında en erken emekli olma yaşı 56 yaş tamamlandığında, artık özlenen huzurlu ve mutlu bir emeklilik dönemi başlayacak demektir.

Ancak bireysel emeklilik sisteminin düzgün ve hak ettiği şekilde işletilebilmesi için de yapılan katkı payı ödemeleri üzerinden bir kısım kesintiler yapılmaktadır. Giriş aidatı, yönetim gideri kesintisi, katkı payı ödemelerine ara verilmesi durumunda yapılan ek yönetim gideri kesintisi, ara verme kesintisi ve fon toplam gider kesintisi bu tür kesintilerdir.

Bu yazımızda konuya fon işletim gideri kesintisi açısından yaklaşmak istiyoruz.

Fon işletim gideri kesintisi, bireysel emeklilik şirketleri tarafından emeklilik yatırım fonunun net varlık değeri esas alınarak günlük olarak hesaplanır. Yapılan bu kesinti emeklilik yatırım fonlarının yönetimi ile ilgilidir. Bilindiği gibi bu fonlar, bireysel emeklilik şirketinin stratejileri doğrultusunda, profesyonel şirketler tarafından yönetilmektedir.

Fon İşletim Gideri Kesintisi

Bireysel emeklilik şirketleri, yapılacak fon işletim gider kesintisi oranlarını, fon toplam gider kesintisi oranını geçmeyecek şekilde serbestçe tespit edebilmektedir. Azami fon toplam gider kesintisi oranları ise bireysel emeklilik sistemi hakkındaki yönetmeliğin ekindeki tabloda yer almaktadır.

Fon toplam gideri kesintisi fonun varlıklarından karşılandığı için, bir şekilde fonun getirisini düşüren bir etki yapmaktadır.

Örnek vermek gerekirse, diyelim ki bir fonun yatırım yaptığı varlıklar yıllık yüzde 10 getiri sağlamışsa ve fon toplam gider kesintisi yüzde 2,28 uygulanıyorsa, bu durumda fon bu kesinti yüzünden yaklaşık yüzde 7,72 bir getiri sağlamış olacaktır. Ancak fon toplam gider kesintisi yüzde 2 uygulanıyorsa bu durumda da fon yaklaşık yüzde 8 getiri sağlamış olacaktır.

Emeklilik yatırım fonları için uygulanacak azami fon işletim gideri kesinti oranları, Emeklilik Gözetim Merkezi’nin internet sayfalarından duyurulmaktadır.

Fon işletim gideri kesinti oranları dahil, emeklilik yatırım fon grupları bazında fon toplam gideri kesinti oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Grup Emeklilik Yatırım Fonları Azami günlük fon toplam gider kesintisi oranı Azami yıllık fon toplam gider kesintisi oranı
Para Piyasası Fonları Likit Fon-Kamu

Likit Fon-Özel Sektör

Likit Fon-Karma

vb. diğer fonlar

Yüz binde 3 %1,09
Kamu / Özel Sektör / Uluslararası Borçlanma Araçları Fonları / Kıymetli Madenler/ Endeks Fonları Kamu Borçlanma Araçları Fonu

Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu

Karma Borçlanma Araçları Fonu

Uluslararası Borçlanma Araçları Fonu

Kıymetli Madenler Fonu

Altın Fonu

Endeks Fonu

Dengeli Fon

vb. diğer fonlar

Yüz binde 5,25 %1,91
Hisse / Diğer Fonlar Hisse Senedi Fonu

Uluslararası Hisse Senedi Fonu

Küçük Şirketler Hisse Senedi Fonu

Yabancı Ülke Fonu

Sektör Fonu

Esnek Fon

Karma Fon

Uluslararası Karma Fon

Fon Sepeti Fonu

vb. diğer fonlar

Yüz binde 6,25 %2,28

Bireysel emeklilik sisteminde fon işletim gider kesintisi konusunda daha fazla bilgi almak için, bireyselemeklilikbes.com web sitesinin deneyimli yöneticilerine ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.

Incoming search terms:

- bireyselemeklilikbes.com