Devlet Katkı Payı

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkı Payı

Bireysel emeklilik sisteminde 2013 yılı Ocak ayında başlatılan devlet katkı payı sistemi, katılımcılara benzersiz bir yatırım olanağı sunmuş olmaktadır. Çünkü bilindiği gibi bireysel emeklilik sistemi gerçekten bir tasarruf sistemidir ve katılımcıların ödedikleri bireysel emeklilik katkı payı, yani yaptıkları tasarruflar, bireysel emeklilik şirketleri tarafından yatırıma yönlendirilmektedir. Yatırımlar ise emeklilik fonları üzerinden işlemektedir. Bu sisteme yüzde 25 devlet katısı da eklenince, başka hiçbir yatırım aracının sağlayamayacağı bir getiri olanağı elde edilmektedir. Bireysel emeklilik avantajları içinde en önemlisi budur.

Devlet Katkı Payının alınması ile ilgili olarak katılımcının hiçbir işlem yapması gerekmiyor. Bu işlemleri bireysel emeklilik şirketleri yürütüyor. Aslında burada birbirini takip eden bir dizi işlem var. Katılımcılar bireysel emeklilik şirketinde tutulan hesaplarına katılım paylarını ödediklerinde, şirket en geç takip eden ayın onuncu işgünü sonunda Emeklilik Gözetim Merkezi’ne ödeme ile ilgili bilgileri aktarıyor. Bildirimi izleyen beş iş günü içinde Emeklilik Gözetim Merkezi ile bireyel emeklilik şirketi veri mutabakatı yapıyor. Mutabakat yapıldıktan dört iş günü içinde Emeklilik Gözetim Merkezi katılımcı bazında devlet katkı payı tutarlarını hazırlıyor ve Hazine Müsteşarlığı’na bildiriyor. Müsteşarlık, Emeklilik Gözetim Merkezi’nden gelen bilgilerle ödeme belgesi düzenliyor ve beş iş günü içinde hesaplanan devlet katkısını Emeklilik Gözetim Merkezi hesabına ödüyor.

bireysel emeklilik devlet katkı payı

Emeklilik Gözetim Merkezi de Devlet Katkı Payı ’nı en geç paranın hesaplarına geçtiği günün ertesi iş günü şirketlerin hesaplarına ödüyor. Bireysel emeklilik şirketleri de en geç paranın kendi hesaplarına geçtiği günün bir iş günü sonrası devlet katkısını yatırıma yönlendiriyor.

Devlet Katkı Payı Nasıl Değerlendirilir?

Gelelim devlet katkı paylarının nasıl değerlendirileceği konusuna. Bireysel emeklilik şirketleri, sadece devlet katkı paylarını yatırıma yönlendirmek amacı ile yasaların öngördüğü portföy sınırlamalarına uygun bir emeklilik yatırım fonu kurarlar. Bu fonun içinde bulunması gereken yatırım araçlarının ne olacağına ve hangi oranda olacağına Hazine Müsteşarlığı karar verir.

Devlet katkı paylarını almaya hak kazanmak için belli süreler öngörülmüştür. Buna göre, üç yıldan önce sistemden ayrılanlar biriken devlet katkı paylarını alamazlar. Sistemde 3 yıldan 6 yıla kadar kalanlar ise devlet katkı paylarının yüzde 15’ini alabilirler. Bu oran, sistemde 6 yıldan 10 yıla kadar kalanlar için yüzde 35, 10 yıldan fazla kalanlar ancak 56 yaşından önce ayrılanlar için yüzde 60’dır. Sistemde 10 yıl kalanlar ve 56 yaşını tamamlayanlar emekli sıfatını da kazanmış olacaklarından devlet katkı payının tamamına hak kazanırlar. Ayrıca yaşam kaybı veya sakatlık durumlarında da devlet katkı payının tamamı ödenir.

Bilindiği gibi bireysel emeklilik hesapları başka bireysel emeklilik şirketlerine belli koşullarda devredilebilir. Bu durumda devlet katkısı hesabındaki tutarlar da aynı şekilde devredilecektir.

Bu arada devlet katkısı ile ilgili işlemler Hazine Müsteşarlığı tarafından yılda en az bir kere denetlenir. Devlet katkı paylarının yatırıma yönlendirilmesinde kullanılan fonlar da Sermaye Piyasası Kurulu tarafından denetlenir.

Devlet katkı payı ile birlikte özel emeklilik sistemi ciddi bir ivme kazanmıştır.

Bireysel Emeklilik Kesintileri

Bireysel Emeklilik Kesintileri

Düzenli birikimlerle mutlu ve güvenli bir emeklilik olanağına kavuşmanın yolu bireysel emeklilik sisteminden geçiyor. Devletin sağladığı sosyal güvenlik sisteminin yanında özel bir emeklilik hakkına sahip olmak artık bir hayal değil. Tasarrufların, üstelik yüzde 25’lik bir devlet katkısı ile katlanarak büyümesi, insanlara emeklilik dönemlerinde de aynı yaşam standardını sürdürmelerine ve olası ilave harcamalarını daha rahat karşılayabilmelerine fırsat yaratacaktır.

Bireysel emeklilik sistemi bu imkanları bireysel emeklilik şirketleri aracılığı ile sunmaktadır. Bu şirketler de aldıkları katılım payları üzerinden yaptıkları bir takım kesintilerle, bireysel emeklilik faaliyetleri sırasında ortaya çıkan giderlerini karşılamaya çalışırlar.

Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik, bireysel emeklilik kesintileri konusundaki uygulama esaslarını belirlemiştir. Bu kesintiler, giriş aidatı, yönetim gider kesintisi ve fon toplam gider kesintisi şeklinde yapılmaktadır.

Her şeyden önce bireysel emeklilik şirketleri, müşterilerine sundukları emeklilik planları içinde, ne tür kesintiler olacağı ve bu kesintilerin ne şekilde yapılacağı hakkında bilgi vermek zorundadırlar.

bireysel-emeklilik-kesintileri
Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik, bireysel emeklilik kesintileri konusundaki uygulama esaslarını belirlemiştir. Bu kesintiler, giriş aidatı, yönetim gider kesintisi ve fon toplam gider kesintisi şeklinde yapılmaktadır.

Bireysel Emeklilik Kesintileri Nelerdir?

Bireysel emeklilik giriş aidatı, ilk defa bireysel emeklilik sistemine girecek olan ya da yeni bir bireysel emeklilik hesabı açtıracak olan katılımcılardan alınmaktadır. Giriş aidatı en fazla bir yıl içinde ödenmek koşulu ile taksitlerle alınabiliyor. Giriş aidatının tutarı, emeklilik sözleşmesinin yapıldığı tarihte geçerli olan aylık asgari ücretin yüzde onunu geçemez.

Yönetim gideri kesintisi, katılımcılarının bireysel emeklilik hesabına ödedikleri katkı payları üzerinden alınır. 2013 Ocak ayından önce yönetim gideri kesinti oranı en fazla yüzde 8 iken, şimdi bu oran yüzde 2’ye düşürülmüştür.

Katkı payları üzerinden yapılan bir üçüncü kesinti ise, fon net varlık değeri üzerinden yapılan fon toplam gider kesintisi ‘dir. Fonun yönetimine ilişkin giderlerin karşılanması için emeklilik şirketleri tarafından, fondan gider kesintisi yapılabilir. Bu kesintiler, fon grubu bazında ve belirtilen oranları aşmayacak şekilde yapılır. Buna yönelik kontroller dönem sonlarında şirket tarafından yapılır ve fazla bir kesinti yapıldığı görülürse, beş iş günü içinde aşan kısım fona iade edilir. Fon toplam gider kesintisi oranlarında da 2013 Ocak ayından itibaren katılımcılar lehine iyileştirme yapılmıştır.

2013 yılı Ocak ayında yapılan bu iyileştirmeler, bireysel emeklilik sistemini daha cazip hale getirmiş ve bu şekilde bireysel emeklilik avantajları arasında yerini almıştır.