Bank Asya Bireysel Emeklilik Fon Getirileri

Bank Asya Bireysel Emeklilik Fon Getirileri

Bank Asya bireysel emeklilik sisteminde, Gözde Plan veya Zirve Plan kapsamında, tanımlanan sınırlar içinde kalınarak, istenilen oranlarda emeklilik yatırım fonlarının dağılımı yapılabilir. Fon seçiminde önemli nokta, fonun amacı ve stratejisi ile katılımcının beklentilerinin uyuşmasıdır. İkinci önemli nokta emeklilik yatırım fonlarının getirisi konusunda bireysel emeklilik şirketleri herhangi bir garanti veremezler.

Genelde katılımcılar, Asya Emeklilik şirketini, Bank Asya Bireysel emeklilik şirketi olarak isimlendirirler. Bazı katılımcılar da Bank Asya bireysel emeklilik şirketi olarak ifade ederler. Oysa doğrusu Asya Emeklilik şirketidir. Bu şirketin emeklilik yatırım fonlarının özellikleri şu şekildedir:

Bank Asya Bireysel Emeklilik Yatırım Fonları

“Büyüme amaçlı katılım hisse senedi emeklilik yatırım fonu” içinde yüzde 80 oranında katılım bankacılığı esaslarına uygun ortaklık payları bulunmaktadır. Bu nedenle yüksek riskli bir fondur. Fon içinde yüzde 20 oranında da yabancı ortaklık payları, Türk Lirası veya döviz cinsi vadesiz mevduat ve katılım bankalarında açılan katılım hesapları, gelir ortaklığı senetleri ve faizsiz borçlanma araçları bulunmaktadır.

“Büyüme amaçlı katılım esnek emeklilik yatırım fonu” içinde tamamen katılım bankacılığı esaslarına uygun olan yatırım araçları bulunmaktadır. Fon getirisi olarak sermaye kazancı hedeflenmiştir. Portföyünde ülkemizde veya ülke dışında çıkarılan faizsiz borçlanma araçları, katılım bankacılığı esaslarına uygun hisse senetleri, katılım bankalarında açılacak katılım hesapları ve diğer faizsiz yatırım araçları bulunmaktadır.

bank asya bireysel emeklilik
Genelde katılımcılar, Asya Emeklilik şirketini, Bank Asya Emeklilik şirketi olarak isimlendirirler. Bazı katılımcılar da Bank Asya bireysel emeklilik şirketi olarak ifade ederler. Oysa doğrusu Asya Emeklilik şirketidir.

“Muhafazakar katılım esnek emeklilik yatırım fonu” içinde de tamamen katılım bankacılığı esaslarına uygun olan yatırım araçları bulunmaktadır. Muhafazakar bir yaklaşımla düşük ve orta derece risk profili taşır.

“Büyüme amaçlı grup katılım esnek emeklilik yatırım fonu” içinde ülkemizde veya ülke yurt dışında çıkarılan faizsiz borçlanma araçları, katılım bankacılığı esaslarına uygun hisse senetleri, katılım bankalarında açılacak katılım hesapları ve diğer faizsiz yatırım araçları bulunmaktadır

“Alternatif katkı emeklilik yatırım fonu” sadece devlet katkı paylarının yatırıma yönlendirilmesi amacı ile kurulmuştur. Bu fonun en az yüzde 75 oranında Hazine tarafından çıkarılan TL cinsinden kira sertifikaları ve gelir ortaklığı senetleri bulunmaktadır. Bunun yanında yüzde 15 oranını aşmamak koşuluyla içinde katılım bankalarında açılan Türk Lirası cinsinden katılma hesabı, borsada işlem gören ve bankalar tarafından çıkarılmış ve katılım bankacılığı esaslarına uygun borçlanma araçları ve varlık kiralama şirketleri tarafından çıkarılan kira sertifikaları bulunmaktadır.

“Katılım standart emeklilik yatırım fonu” içinde en az yüzde 60 oranında Hazine tarafından çıkarılan Türk Lirası cinsinden kira sertifikaları ve gelir ortaklığı senetleri bulunmaktadır. Yine fon içinde, piyasa koşullarına göre fon portföyünde en fazla yüzde 40 oranında, bankalar veya yatırım yapılabilir kredi notuna sahip olan diğer kuruluşlar tarafından çıkarılan Türk Lirası cinsi kira sertifikaları ve faize dayalı olmayan borçlanma araçları yer almaktadır.

“Altın katılım emeklilik yatırım fonu” içinde en az yüzde 80 oranında altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçları bulunmaktadır. Bu fon dünya altın fiyatları cinsinden düzenli ve dengeli bir gelir elde etmeyi amaçlamaktadır.

Bank Asya Emeklilik şirketi, görüldüğü gibi her cinsten risk profiline uygun katılımcılar için faiz dışında getiri sağlayan emeklilik yatırım fonları kurmuştur.

Bank Asya Emeklilik şirketi, katılımcıların takip etmesi ve kolay karar vermesi için internet sitesinde “Fonlarımız ve içerikleri” başlıklı bir bilgi ekranı hazırlamıştır. Bu ekranda başlangıç tarihi ve bitiş tarihi verilerek istenen iki tarih aralığında bütün emeklilik yatırım fonlarının fiyatları ve performansları gösterilmektedir.

Örneğin muhafazakar katılım esnek emeklilik yatırım fonunun yılbaşından ekim ayı sonuna kadar getirisi yüzde 5,06, büyüme amaçlı katılım esnek emeklilik yatırım fonunun aynı dönem içindeki getirisi yüzde 8,68 ve büyüme amaçlı katılım hisse senedi emeklilik yatırım fonunun getirisi yüzde 15,79 olmuştur.

Incoming search terms:

- bireyselemeklilikbes.com

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Bank Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Asya Emeklilik ve Hayat şirketi, 2011 yılında, bir katılım bankası olan Bank Asya’nın iştiraki olarak kurulmuştur. Bankadan aldığı deneyim ve güç ile bireysel emeklilik sektöründe varlığını göstermiştir.

Banka Asya iştiraki olması yüzünden bankasya bireysel emeklilik olarak da anılan şirket, farklı emeklilik beklentilerine, farklı çözümler sunmaktadır. Bu açıdan ülkemizin ilk faizsiz emeklilik şirketidir.

bankasya emeklilikVizyon olarak, faize duyarlı müşterilerin bireysel emeklilik ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamayı ve onlara müşteri odaklı hizmet sunmayı, çağın gerektirdiği değişimlere açık olmayı, saygın, güvenilir ve etkin bir marka olmayı bu arada ülke ekonomisine katkı sağlamayı belirlemişlerdir.

Asya Emeklilik şirketi, Bank Asya’nın bankacılık işlemlerinde benimsediği yaklaşımı bireysel emeklilik sistemine de yansıtmakta ve bu yenilikçi yaklaşım ile faiz getirisi olmayan finansal araçları sisteme kazandırmaktadır.

Bank Asya emeklilik, çok geniş bir yelpazede müşterilerine yatırım yapma olanağı sunmaktadır. Bu şekilde hazırlanan bireysel emeklilik fonları, farklı yatırım araçlarının getirilerinden yararlanmak isteyen müşteriler için de bir cazibe olmaktadır.

Asya Emeklilik, ülkemizin ilk faizsiz bireysel emeklilik şirketidir. Köklü gelenek ve kurumsal ilkelerini ülke geneline yayabilmek için geniş bir acente ağı kurmuştur. Acenteler, müşterilerin gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak üzere yapılandırılmıştır.

Asya Emeklilik ‘de Emeklilik Planları

Aylık 100 TL ve üzerinde katkı payı yatıracak müşteriler için Gözde Plan önerilmektedir. Toplu para ile emeklilik sistemine girmek ve yönetim gideri kesintisi avantajı kazanmak isteyen katılımcılar içinse Zirve Plan sunulmaktadır. Her iki planın da özellikleri, piyasada bulunan diğer bireysel emeklilik planlarından farklı değildir. Tek fark kullandığı emeklilik yatırım fonlarıdır. Gözde Plan ya da Zirve Plan dahilinde seçilebilecek emeklilik fonları şunlardır: Muhafazakar Katılım Esnek EYF, Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi EYF, Büyüme Amaçlı Katılım Esnek EYF, Katılım Standart EYF ve Altın Katılım EYF. Bu emeklilik yatırım fonlarının ortak özellikleri faiz getirisi olmayan finansal araç olmalarıdır. Emeklilik planlarının hepsi de getirisi faiz olmayan bu fonlara bağlı yatırım araçlarından meydana gelmektedir.

asya emekilik
Asya Emeklilik şirketi, Bank Asya’nın bankacılık işlemlerinde benimsediği yaklaşımı bireysel emeklilik sistemine de yansıtmakta ve bu yenilikçi yaklaşım ile faiz getirisi olmayan finansal araçları sisteme kazandırmaktadır.

Bu sayede bireysel emeklilik sistemi içinde yatırım araçları açısından çeşitlilik ve derinlik kazandırılmış olmakta, aynı zamanda emekliliğini planlayan tüm insanlara, fırsat eşitliği tanınmış olmaktadır. Fonların bu şekilde belirlenmiş olması bireysel emeklilik siteminin işleyişinde hiçbir fark yaratmamaktadır.

Asya Emeklilik ve Hayat şirketi faizsiz bir emeklilik sistemi sunmaktadır. İnançları gereği faize duyarlı olan ve emeklilik dönemi için faiz getirisi olmayacak bir yatırım aracı ile birikim yapmak isteyen müşteriler hedeflenmektedir.

Asya Emeklilik bireysel emeklilik ürünleri konusunda daha fazla bilgi almak için 0850 222 55 55 numaralı Müşteri Hizmetler Merkezi aranabilir ya da asya emeklilik internet sitesine bakılabilir.

10 Ekim 2014 verilerine göre, Bankasya bireysel emeklilik şirketinin katılımcı sayısı 203,319, katılımcıların fon tutarı toplamı 343.8 milyon TL’dir. Bu tarih itibariyle henüz emekli olan katılımcı bulunmamaktadır.