Avivasa Bireysel Emeklilik Planları

Avivasa Bireysel Emeklilik Planları

Emekliliğin hayallerdeki gibi mutlu ve güvenli geçmesi için, Avivasa Bireysel Emeklilik şirketi, çok sayıda bireysel emeklilik planı hazırlamıştır. Her bir plan temel özellikleri itibariyle birbirinin benzeri olsa da özellikle başlangıç katkı paylarının tutarlarında ve planların içlerinde bulunan emeklilik yatırım fonlarının çeşitliliğinde farklılık göstermektedir. Fon yapısının farklı olması, insanların riske bakış açıları ile ilgilidir. Bir kısım emeklilik planları içinde riski düşük, düzenli ve dengeli bir gelir olanağı varken, bir kısım planlar daha yüksek risk taşıyor olabilir. Avivasa emeklilik fon getirileri elbette katılımcılar için önemli bir noktadır. Gerçi katılımcılar açısından bu bir sorun teşkil etmiyor. Katılımcılar yıl içinde sahip oldukları plan içindeki emeklilik yatırım fonlarının dağılımını en fazla altı kere değiştirebildikleri gibi planlar arasında da yılda en fazla dört kere değişiklik yapabilmektedir. Avivasa bireysel emeklilik fon getirileri, her ne kadar uzman portföy şirketleri tarafından yönetilse de katılımcıları tatmin etmiyorsa bu değişiklikleri yapmak katılımcıların hakkıdır. Bu değiştirme özellikleri sadece Avivasa Bireysel Emeklilik şirketine de özgü değildir. Sistemin gereğidir ve bütün bireysel emeklilik şirketlerinde bu böyledir.

Bireysel emeklilik Avivasa şirketinin katılımcılara sunduğu bireysel emeklilik planları şunlardır: biriktiren VIP planı, prestijli emekliliğe yatırım planı, biriktiren gelecek planı, plan nar, zümrüt plan, emekliliğe yatırım planı, emeklilik gelir planı ve mutlu birikimler planı.

Avivasa Bireysel Emeklilik Planları

Şimdi örnek olması açısından biriktiren VIP planı özellklerine bakalım.

Biriktiren VIP planı için ilk başlarken en az 140 TL katkı payı ödemek gerekiyor. Aslında devlet katkısı ile birlikte her 140 TL, 175 TL olarak birikmeye başlıyor. Ancak bir katılımcı için devletin ödeyeceği toplam katkı tutarı yıllık brüt asgari ücretin yüzde 25’inden yüksek olamaz. Başlangıç katkı miktarı 140 TL ama katılımcı isteği zaman bu miktarı artırabilir. Ödeme dönemleri ise aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olabilir.

Avivasa Bireysel Emeklilik Planları hakkında daha fazla bilgi almak için şirket yetkililerine 444 11 11 numaralı Çağrı Merkezi üzerinden ulaşılabilir ya da şirketin internet sitesinden bilgi alınabilir.
Avivasa Bireysel Emeklilik Planları hakkında daha fazla bilgi almak için şirket yetkililerine 444 11 11 numaralı Çağrı Merkezi üzerinden ulaşılabilir ya da şirketin internet sitesinden bilgi alınabilir.

Biriktiren VIP planında giriş aidatı baştan alınmamaktadır. Tamamı ertelenmiştir. Ancak katılımcı sistemden ayrılmak istediğinde ertelenen giriş aidatı, katılımcının sistemde bulunduğu süreye göre hesaplanarak katılımcıdan talep edilmektedir. Sözleşme tarihinden itibaren üç yıl içinde katılımcı ayrılmak istiyorsa sözleşme tarihindeki brüt asgari ücretin yüzde 75’i, altı yıl içinde ayrılmak istiyorsa yüzde 50’si ve on yıl içinde ayrılmak istiyorsa sözleşme tarihindeki brüt asgari ücretin yüzde 25’i katılımcıdan istenir. On yılı dolduran katlımcılardan ise ertelenmiş olan giriş aidatı artık bir daha istenmez.

Gelelim bir diğer kesinti olan yönetim gider kesintisine. Bu plan kapsamında ödenen katkı paylarından yönetim gideri kesintisi yapılmaz. Sadece katkı paylarının ödenmesine ara verilmesi halinde, ödeme yapılmayan her ay için 2 TL ilave yönetim gideri kesintisi yapılmaktadır. Ara verme süresi bir yılı geçerse, Emeklilik Gözetim Merkezi’ne ödenen sabit giderler katılımcıdan alınır.

Avivasa Bireysel Emeklilik Planları hakkında daha fazla bilgi almak için şirket yetkililerine 444 11 11 numaralı Çağrı Merkezi üzerinden ulaşılabilir ya da şirketin internet sitesinden bilgi alınabilir.

Avivasa Emeklilik Fon Getirileri

Avivasa Bireysel Emeklilik Fon Getirileri

Avivasa Emeklilik ve Hayat şirketi, müşterilerinin beklentileri doğrultusunda çok farklı fon grupları oluşturmuş ve her grupta yer alan çok sayıda emeklilik yatırım fonları kurmuştur. Bu emeklilik fonları bu işte uzman portföy yöneticileri tarafından yönetilmektedir.

Avivasa bireysel emeklilik fonları, bugün için sekiz grup halindedir ve her birinin içindeki emeklilik yatırım fonları şu şekildedir:

“Kısa vadeli hazine bonosu devlet tahvili” grubunda bulunan fonlar, tasarrufları enflasyonun aşındırıcı etkisinden koruyacak yapıdadır. Bu gruptaki fonlar, para piyasası birinci likit esnek emeklilik yatırım fonu, para piyasası ikinci likit esnek emeklilik yatırım fonu ve gelir amaçlı esnek emeklilik yatırım fonudur.

“Uzun vadeli hazine bonosu devlet tahvili” grubunda bulunan fonlar, orta ve uzun vadeli hazine bonosu ve devlet tahvili getirilerinden yüksek ölçüde yararlanmaktadır. Bu gruptaki fonlar gelir amaçlı kamu borçlanma araçları emeklilik yatırım fonu, kamu borçlanma araçları emeklilik yatırım fonu, grup ve kamu borçlanma araçları emeklilik yatırım fonudur.

“Esnek (hisse senetli)” grubunda bulunan fonlar, daha çok yatırım araçlarını çeşitlendirmek isteyenler içindir. Bu gruptaki fonlar, büyüme amaçlı esnek emeklilik yatırım fonu, büyüme amaçlı performans esnek emeklilik yatırım fonu, büyüme amaçlı esnek grup emeklilik yatırım fonu, dengeli emeklilik yatırım fonu ve esnek emeklilik yatırım fonudur.

avivasa emeklilik fon getirileri
Avivasa internet sitesinden, istenilen emeklilik planı ve emeklilik fonu seçilerek, yılbaşından bugüne, son bir yıl, bir önceki yılbaşından bugüne ve son beş yıllık olmak üzere avivasa emeklilik fon getirileri ‘nin performansı izlenmektedir.

“Hisse senedi” grubunda bulunan fonlar, hisse senedi piyasasının getirisine paralel bir getiri sağlar. Bu gruptaki fonlar hisse senedi emeklilik yatırım fonu, büyüme amaçlı hisse senedi emeklilik yatırım fonu ve büyüme amaçlı hisse senedi grup emeklilik yatırım fonudur.

“Döviz” grubunda bulunan fonlar, daha çok döviz ağırlıklı yatırım yapmak isteyenle katılımcılar hedefler. Bu gruptaki fonlar, gelir amaçlı kamu dış borçlanma araçları emeklilik yatırım fonu, kamu dış borçlanma araçları emeklilik yatırım fonu, birinci esnek emeklilik yatırım fonu ve ikinci esnek emeklilik yatırım fonudur.

“Kıymetli maden” grubunda sadece altın emeklilik yatırım fonu bulunmaktadır. Bu fon altına ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak dengeli ve sürekli bir gelir yaratmayı hedefler.

“Standart fon” grubunda sadece standart emeklilik yatırım fonu bulunmaktadır. Bu fon yüksek risk almadan farklı yatırım araçlarına dengeli bir yatırımda bulunur.

“Katkı fonu” grubunda sadece katkı emeklilik yatırım fonu bulunmaktadır. Bu fon da yüksek risk almadan farklı yatırım araçlarına yatırımda bulunur.

Katılımcılar bu fonlara herhangi bir alt sınır ve üst sınır olmaksızın yatırım yapılabilmektedir.

Avivasa Emeklilik Fon Getirileri

Avivasa Emeklilik ve Hayat şirketi, internet sitesinde, katılımcıların getiri performanslarını izleyebilmeleri amacı ile “fonlarımızın performansı” ismini verdikleri bir ekran hazırlamıştır. Bu ekranda istenilen emeklilik planı ve emeklilik fonu seçilerek, yılbaşından bugüne, son bir yıl, bir önceki yılbaşından bugüne ve son beş yıllık olmak üzere avivasa emeklilik fon getirileri ‘nin performansı izlenmektedir.

Örneğin biriktiren gelecek emeklilik planında bulunan para piyasası birinci likit esnek fon yılbaşıdan bugüne yüzde 7,8 getiri sağlamış. Kamu dış borçlanma araçları yine yılbaşından bugüne yüzde 12,1 getiri sağlamış. Büyüme amaçlı esnek fon ise aynı dönemde yüzde 11,5 getiri sağlamış.

Fon getirileri bu ekran aracılığı ile çok kolay ve anlaşılır şekilde izlenebildiğinden katılımcılar yıl içinde emeklilik fonları arasında geçiş yaparken daha rahat karar verebilmektedir.

Incoming search terms:

- bireyselemeklilikbes.com