Asya Emekilik’in Yeni Sahibi Tarım Kredi Kooperatifleri

Asya Emekilik’in Yeni Sahibi Tarım Kredi Kooperatifleri

Asya Emekilik, Artık Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği’nin Oldu

Asya Emeklilik ve Hayat Şirketi Kimdir?

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin kuruluşu öyle uzak bir geçmiş değildir. 2011 yılında Bank Asya’nın iştiraki olarak kurulmuş bir bireysel emeklilik şirketidir. Bilindiği gibi Bank Asya bir katılım bankasıdır. Muhafazakar kesimin bankacılık sisteminden beklentileri paralelinde, aynı anlayış ile Asya Emeklilik şirketi kurulmuştur. Bu birliktelik yüzünden çoğu kişi bu şirketi Bank Asya bireysel emeklilik şirketi olarak da anıyordu.
Asya Emeklilik kurulurken, Bank Asya’da olduğu gibi emeklilik sisteminden farklı beklentileri olan kesime, farklı çözümler sunmak amaçlanmıştır. Bu yüzden Asya Emeklilik, ülkemizde faizsiz emeklilik sistemini hayata geçiren ilk bireysel emeklilik şirketidir. Bu yaklaşım ile, faize duyarlı olan katılımcıların bireysel emeklilik ihtiyaçlarını karşılamaya, bu kişilere müşteri odaklı hizmet sunmaya, saygın, güvenilir ve etkin bir marka olmaya ve çağın gerektirdiği değişimlere açık olmaya çalışmaktadır. Bu anlayışın bir sonucu olarak Bank Asya’nın bankacılık sisteminde benimsediği yaklaşım Asya Emeklilik şirketine de yansıtılmış ve yenilikçi bir yaklaşım ile faiz getirisi olmayan finansal araçlar sisteme kazandırılmıştır. Bu sayede katılımcılar farklı yatırım araçlarının faiz dışı getirilerinden yararlanabilmektedir.
Asya Emeklilik şirketi tarafından kurulan, Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi EYF, Büyüme Amaçlı Katılım Esnek EYF, Muhafazakar Katılım Esnek EYF, Katılım Standart EYF ve Altın Katılım EYF gibi emeklilik yatırım fonlarının ortak özellikleri, faiz getirisi olmayan finansal araçlar olmalarıdır. Katılımcılara sunulan emeklilik planları, getirisi faiz olmayan bu fonlara bağlı yatırım araçlarında değerlendirilmektedir. Fonların bu şekilde tasarlanması, bireysel emeklilik sisteminin işleyişine ters değildir.

Asya Emeklilik Şirketi Nasıl El Değiştirdi?

Bilindiği gibi Bank Asya, 2015 yılı Mayıs ayında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilmiş ve 2016 yılı Temmuz ayında TMSF tarafından, çözümleme sürecinin olumsuz geçmesi yüzünden bankanın faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verilmişti. Banka Asya’nın bu istenmeyen gidişi doğal olarak Asya Emeklilik şirketinin de durumunu olumsuz etkilemiştir.
Bu süreç içinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından 2016 yılı Ekim ayında bir duyuru çıkarılmış ve Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin Bank Asya’ya ait olan hisselerinin satışına karar verildiği, katılımcıların birikimlerinin korunacağı ve devlet katkısının aynı şekilde devam edeceği, yeni şirketin birikimleri devralarak değerlendirmeye devam edeceği açıklanmıştır. Bu açıklama ile birlikte Asya Emeklilik şirketinin 30 milyon hissesinden, Bank Asya’ya ait 29.397.000 adet hissenin tamamı satışa çıkarılmıştır.
Açılan ihaleye şu iki büyük şirket katılmış ve Asya Emeklilik şirketine talip olmuştur: Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği ve Fiba Emeklilik ve Hayat şirketi. İhalede ilk olarak Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği 33,350 milyon lira, Fiba Emeklilik ve Hayat şirketi ise 33,219 milyon lira teklif etmişlerdir. İhalede bu iki şirket yarışmış ve sonunda Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin Bank Asya’ya ait olan hisseleri için Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği, teklifini 40 milyon 400 bin TL’ye çıkararak şirketin yeni sahibi olmuştur. Satışın kesinlik kazanması için işlemin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından onaylanması beklenmektedir.

Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği Kimdir?

Tarım Kredi Kooperatifleri’nin kuruluşu, 1863 yılında Mithat Paşa tarafından kurulan Memleket Sandıkları’na kadar uzanmaktadır. Kültürümüzde yer eden yardımlaşma ve dayanışma esaslı bir kuruluş olan Memleket Sandıkları, Cumhuriyet döneminde çıkarılan İtibari Zirai Birlikler Kanunu ve Zirai Kredi Kooperatifleri Kanunu ile gelişmeye devam etmiştir. Bugünkü isim ve anlamı ile Tarım Kredi Kooperatifleri’nin kuruluşu, 1935 yılında çıkarılan Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu ile olmuştur.
1972 yılında çıkarılan kanun ile, Merkez Birliği ve Bölge Birlikleri’nin kurulmasını öngören dikey bir organizasyon yapısına zemin hazırlanmıştır. Tarım Kredi Kooperatifleri, önceleri Ziraat Bankası bünyesinde faaliyet göstermiş, 1977 yılında ise Ziraat Bankası’nın idari yükümlülükleri sona erdirilmiş ve Merkez Birliği kurularak tamamen bağımsız bir çiftçi kuruluşu olmuştur.
Tarım Kredi Kooperatifleri, 1985 yılında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na bağlı bir kuruluş haline gelmiştir.
Güven Sigorta şirketi, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin sigorta şirketi olarak faaliyet gösteriyordu. Ancak bu şirket 2008 yılında Groupama’ya satılmıştır. Satış sırasında yapılan anlaşmaya göre Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği, on yıl boyunca Güven Sigorta şirketinin acenteliğini yapmaya devam edecek ve bu süre içinde başka bir sigorta şirketi de kuramayacaktı. Bu süre 2018 yılında bitiyor. Bu tarih geldiğinde Tarım Kredi Kooperatifleri Işık Sigorta’yı almayı ve bu şekilde yüzde 35’ine sahip olduğu tarım sigortalarını Işık Sigorta aracılığı ile yapmayı planlanlıyordu. Bilindiği gibi Işık Sigorta, Banka Asya şubelerini de acente olarak kullanıyordu.
Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği, Asya Emeklilik şirketi ile birlikte aynı anda ihaleye çıkan Işık Sigorta için de teklif vermişti. Başka teklif veren de olmamıştı. Ancak yapılan ihale sonrasında Asya Emeklilik satın alındığı için Tarım Kredi Koopertifleri Birliği artık tarım sigortalarında acentelik yapmayacak.