Axa Bireysel Emeklilik Planları

Axa Bireysel Emeklilik Planları

Mevcut sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı niteliğinde olan ve devlet tarafından da desteklenen bireysel emeklilik sisteminde, Axa Bireysel Emeklilik şirketi, bireysel emeklilik şirketleri arasında farklı bir yer edinmek istemektedir.

Bireysel emeklilik şirketlerinde çalışacak kişilerin Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından açılan Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavı ’na girmeleri ve mesleki bilgi ve becerilerini kanıtlamaları gerekmektedir. Bu sınav sonucunda da kişilere lisans belgesi verilir. Axa Bireysel Emeklilik şirketinde çalışanlar, diğer bireysel emeklilik şirketlerinde çalışanlar gibi bu bireysel emeklilik sertifikası ‘nı almışlardır.

Axa Bireysel Emeklilik planları

Axa Bireysel Emeklilik şirketi, katılımcılar içinde üç farklı bireysel emeklilik planı sunmaktadır: Destek emeklilik planı, Artı emeklilik planı ve Tam emeklilik planı.

Destek emeklilik planında katkı payları aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık dönemler itibariyle yapılabilir. Ayrıca sözleşme süresi içinde her zaman ilave katkı payı da ödenebilir. Yapılan düzenli ve ilave katkı payları için yüzde 2 oranında yönetim gider kesintisi yapılır. Düzenli ödemelerin belirlenen dönemlerde yapılması gerekir. Ancak döneminde ödenmeyen katkı payları üç ay içinde ödenmezse bu durumda ödemeye ara verildiği kabul edilir ve ara verilen her ay için 2 TL kesinti yapılır. Ödemeler bir yılı aşan bir süre yapılmamış olursa, bu defa bireysel emeklilik hesabı ile ilgili olarak Emeklilik Gözetim Merkezi’ne ödenen sabit giderler katılımcıdan talep edilir.

axa bireysel emeklilik planları
AXA bireysel emeklilik planları hakkında daha fazla bilgi almak için şirket yetkililerine 0 850 250 99 99 numaralı Çağrı Merkezi üzerinden ulaşılabilir ya da Axa Hayat Emeklilik internet sitesinden bilgi alınabilir.

Diğer bütün sigorta şirketlerinin yaptığı gibi emeklilik yatırım fonlarının net varlık değerleri üzerinden belli oranlarda fon toplam gider kesintisi uygulanmaktadır.

Destek emeklilik planında peşin alınacak giriş aidatı, o tarihte geçerli olan aylık brüt asgari ücretin yüzde 10’udur. Bu tutar taksitler halinde, katkı payı ödeme dönemine göre ödenebilir. Eğer giriş aidatının tamamı veya bir kısmının alınması ertelenmiş ise bu durumda,

  • Sözleşme tarihinden itibaren üç yıl içinde ayrılanlar için, teklifin onaylandığı tarihteki aylık brüt asgari ücretin yüzde 75’inden ödenen kısım düşülür.
  • Sözleşme tarihinden itibaren altı yıl içinde ayrılanlar için, teklifin onaylandığı tarihteki aylık brüt asgari ücretin yüzde 50’sinden ödenen kısım düşülür.
  • Sözleşme tarihinden itibaren on yıl içinde ayrılanlar için, teklifin onaylandığı tarihteki aylık brüt asgari ücretin yüzde 25’inden ödenen kısım düşülür.

Axa Bireysel Emeklilik Planları

Axa Bireysel Emeklilik şirketi, birden fazla bireysel emeklilik sözleşmesi yapılmışsa sadece ilkinden giriş aidatı almaktadır.

Artı emeklilik planının esasları da Destek emeklilik planında açıklandığı şekildedir. Bir fark yönetim gideri kesintilerindedir. Yapılan düzenli ve ilave katkı payları için yüzde 2 oranında yönetim gider kesintisi yapılır. Ancak bazı durumlarda kademeli olarak bir düşüş uygulanır. Örneğin ödenen toplam katkı payı tutarı, teklif formunun imzalandığı tarihteki aylık brüt asgari ücretin 12 katını aşıyorsa, yönetim gider kesintisi yüzde 1 uygulanır. Sonraki aylarda da bu şekilde devam eder. Eğer ödenen toplam katkı payı tutarı, 48 katını aşıyorsa, yönetim gider kesintisi yapılmaz. Sonraki aylarda da bu şekilde devam eder.

Aynı durum ilave yapılacak katkı paylarında da söz konusudur. Ödenen ilave katkı payı tutarı teklif formunun imzalandığı tarihteki aylık brüt asgari ücretin 6 katını aşıyorsa yönetim gider kesintisi oranı yüzde 1 uygulanır. 12 katını aşıyorsa yönetim gider kesintisi yapılmaz.

Tam emeklilik planında da Artı emeklilik planında açıklanan esaslar geçerlidir. Tek fark plana başlangıç katkı payındadır. Başlangıç katkı payı teklif aşamasında tahsil edilir ve bu tutar en az 5.000 TL olmak zorundadır.

Bireysel emeklilik sistemi, devletin sağladığı katkı payı ile birlikte son derece kazançlı bir tasarruf sistemi olmuştur. Bu şekilde bireysel emeklilik getiri ‘si de yükselmiş olmaktadır.

AXA bireysel emeklilik planları hakkında daha fazla bilgi almak için şirket yetkililerine 0 850 250 99 99 numaralı Çağrı Merkezi üzerinden ulaşılabilir ya da Axa Hayat Emeklilik internet sitesinden bilgi alınabilir.