Anadolu Bireysel Emeklilik Planları

Anadolu Bireysel Emeklilik Planları

Düzenli bir tasarruf ile çalışma hayatındaki yaşam standardını emeklilik döneminde de sürdürmeyi hedefleyen anadolu bireysel emeklilik sistemi, bunu sağlamak adına gerek bireylere yönelik gerekse gruplara yönelik olarak şu bireysel emeklilik planlarını hazırlamıştır: geleceğe yatırım planı, ev hanımları emeklilik planı, pusula emeklilik planı, usta emeklilik planı, doktorlara özel grup emeklilik planı, TSK mensupları emeklilik planı ve Türk eczacıları birliği emeklilik planı.

Şimdi kısaca geleceğe yatırım planının özelliklerine bakalım.

Bu planın asgari katkı payları, katılımcının yaşına göre farklılık gösteriyor. 18-25 yaş arası katılımcılar için en az 106 TL, 26-35 yaş arası katılımcılar için en az 128 TL ve 36 yaş üstü katılımcılar için en az 160 TL katılım payı ödenmesi gerekiyor. Bu katılım payları her yıl Aralık ayında yıllık TÜFE artış oranı baz alınarak yükseltilmektedir. Katkı paylarının ödenme şekli aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olabilir.

anadolu bireysel emeklilik
Anadolu Bireysel Emeklilik, gerek bireylere yönelik gerekse gruplara yönelik olarak şu bireysel emeklilik planlarını hazırlamıştır: geleceğe yatırım planı, ev hanımları emeklilik planı, pusula emeklilik planı, usta emeklilik planı, doktorlara özel grup emeklilik planı, TSK mensupları emeklilik planı ve Türk eczacıları birliği emeklilik planı.

Giriş aidatı peşin olarak alınabilir veya katkı paylarına uygun şekilde taksitli olarak da alınabilir. Bireysel emeklilik sisteminden çıkılmak istendiğinde sözleşme tarihinden itibaren sistemde kalınan süreye bağlı olarak farklı işlem yapılır. 10 yıl boyunca şirkette kalınması halinde ve yaşam kaybı ya da sakatlığa bağlı olarak ayrılma halinde giriş aidatı tahsil edilmez. 3 yıl içinde ayrılma durumunda aylık brüt asgari ücretin yüzde 65’i, 6 yıl içinde ayrılma durumunda aylık brüt asgari ücretin yüzde 40’ı ve 10 yıl içinde ayrılma durumunda aylık brüt asgari ücretin yüzde 15’i giriş aidat tutarı olarak tahsil edilmektedir.

Katılımcı şirkette birden fazla sayıda bireysel emeklilik sözleşmesine sahipse bu sözleşmelerden sadece birincisi için giriş aidatı alınmaktadır. Bu arada başka bir emeklilik şirketinden aktarım yolu ile bu plana girilirse giriş aidatı tahsil edilmez.

Anadolu Bireysel Emeklilik ‘de Yönetim Gideri Kesintileri

Yönetim gider kesintilerine gelince. Burada da diğer bireysel emeklilik şirketlerinin yaptıkları gibi yüzde 2 oranında yönetim gider kesintisi yapılmaktadır.

Katılımcılar bir nedenle 3 ay boyunca katkı payı ödemesi yapamamışlarsa ödemeye ara verilmiş kabul edilir ve ara verilen her ay için 2 TL tutarında ilave yönetim gider kesintisi yapılır. Ancak ara verilen süre 1 yılı aşarsa, bu durumda Emeklilik Gözetim Merkezi’nin sabit gideri katılımcıdan tahsil edilir. Arada yapılacak ilave katkı payı ödemelerinden de yüzde 2 yönetim gider kesintisi yapılır.

Bir de plan dahilinde kullanılan emeklilik yatırım fonları ile ilgili olarak belli oranlarda fon işletim gideri kesintisi yapılmaktadır.

Anadolu Bireysel Emeklilik şirketinin diğer bütün bireysel emeklilik planlarında da aynı esaslar geçerlidir. Değişiklik gösteren iki şey vardır. Bunlardan biri planlar içinde yer alan ve birikimlerin yönlendirileceği emeklilik yatırım fonlarıdır. Diğer değişiklik ise bazı planların en az ödenecek katkı payları tutarlarıdır.

Bir de örneğin sadece doktorların katılabileceği doktorlara özel grup emeklilik planında peşin giriş aidatı alınmıyor ve ödenen katkı payına bağlı olarak yönetim gider kesintisi yapılmıyor.

Bunun yanında anadolu bireysel emeklilik sistemine katılmanın bazı avantajları da olabiliyor. Örneğin yatırım danışmanlığı, acil ambulans ve sağlık danışmanlığı hizmeti ve anlaşmalı sağlık kurumlarında indirim gibi bazı imkanlardan yararlanmak mümkün.

Bireysel Emeklilik Anadolu şirketinin bireysel emeklilik planları hakkında daha fazla bilgi almak için şirket yetkililerine 444 55 00 numaralı Bilgi Hattı üzerinden ulaşılabilir ya da Anadolu Bireysel Emeklilik internet sitesinden bilgi alınabilir.

Anadolu Hayat Bireysel Emeklilik Fon Getirileri

Anadolu Hayat Bireysel Emeklilik Fon Getirileri

Anadolu Hayat Emeklilik şirketi, müşterilerinin risk alabilme yaklaşımlarına ve birikim beklentilerine uygun şekilde, birbirinden farklı emeklilik fonları hazırlamıştır. Anadolu bireysel emeklilik sistemi içindeki bu emeklilik fonları risk değerlendirmeleri açısından üç grupta toplanmıştır: düşük riskli fonlar, orta riskli fonlar ve yüksek riskli fonlar. Bu fon grupları içinde bulunan fonlar, müşterilerin yatırım stratejilerine uygun olarak çok sayıda ve farklı özelliklerde kurulmuştur.

“Düşük riskli fonlar” içinde, bono fonu, likit fonu, istikrarlı fon, tahvil bono fonu, standart fon, katkı fonu, alternatif katkı fonu, grup bono fonu ve grup istikrar fonu bulunmaktadır. Düşük riskli bu fonların içinde riskli finansal araç bulunmadığından daha istikrarlı bir getiri sağlarlar. Agresif yapıları olmadığından sert iniş ve çıkışlar yaşamazlar.

“Orta riskli fonlar” içinde, birinci kamu dış borçlanma araçları fonu, ikinci kamu dış borçlanma araçları fonu, gelişmiş ülkeler esnek fonu, dengeli fon, alternatif kazanç fonu, dinamik esnek fon, karma fon tl, turuncu dengeli fon, altın fonu ve grup eurobond fonu bulunmaktadır. Orta riskli bu fonların içinde bir miktar riskli finansal araç bulunduğundan kısmen istikrarlı bir getiri sağlarlar. Sert olmasa da getirilerinde iniş ve çıkışlar yaşanabilir.

anadolu hayat bireysel emeklilik fon getirileri
Anadolu hayat bireysel emeklilik fon getirileri konusunda, müşterilerin daha rahat karşılaştırma yapabilmeleri için web sitesi üzerinde “fon hesaplama” isimli bir bilgi ekranı tasarlamıştır.

“Yüksek riskli fonlar” içinde, hisse fon, atak fon, BRIC plus fon, beyaz hisse fonu ve grup hisse fonu bulunmaktadır. Yüksek riskli bu fonların içinde oldukça riskli finansal araçlar bulunmaktadır ve getirileri beklenmedik iniş ve çıkışlara açıktır. Zaman zaman çok yüksek getiri sağlayabildiği gibi kayıplar yaşanma ihtimali de bulunmaktadır.

Anadolu hayat bireysel emeklilik fon getirileri konusunda, müşterilerin daha rahat karşılaştırma yapabilmeleri için web sitesi üzerinde “fon hesaplama” isimli bir bilgi ekranı tasarlamıştır. Bu ekranda, yukarıda ismi geçen bütün anadolu emeklilik fonları, başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilerek, o dönemde ne kadar fon getirisi sağladığı karşılaştırmalı olarak izlenebilmektedir.

Bilindiği gibi katılımcıların yıl içinde en fazla altı kez fon değişimi yapmaları mümkündür. Bu değişimlere karar verebilmek için bu “fon hesaplama” isimli ekranların yararı çok büyüktür.

Örneğin düşük riskli bir emeklilik fonu olan bono fonu, yılbaşından Ekim ayı sonuna kadar yüzde 10,28 getiri sağlamışken, orta riskli bir emeklilik fonu olan birinci kamu dış borçlanma araçları fonu aynı dönemde yüzde 15,15 getiri sağlamıştır. Yüksek riskli bir emeklilik fonu olan hisse fon ise yüzde 19,40 getiri sağlamıştır.

Görüldüğü gibi yüksek riskli emeklilik fonu bu dönemde yüksek getiri sağlamıştır ama bu devamlı olacak anlamına gelmiyor.

Bu ekranda emeklilik yatırım fornlarının haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık değişimleri yanında, yıl başından bugüne ve fonun çıktığı tarihten itibaren bugüne değişimleri de görülebilmektedir.