Alternatif Standart Fon

Alternatif Standart Fon

Alternatif standart fon, hem riskten kaçınan hem de faiz getirisine duyarlı olan katılımcılar için kurulmuş bir fondur. Bu fonun kuruluş amacı, Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan faizsiz iç borçlanma senetleri, özel sektör kira sertifikaları ve katılma hesapları gibi faizsiz ürünlere yatırım yapmaktır.

Alternatif standart fon, bireysel emeklilik sistemine giren ama henüz bir emeklilik yatırım fonu tercih etmemiş olan katılımcıların birikimlerini yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle bütün portföy, yönetmelik ve genelgelerde açıklanan portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilmektedir.

Alternatif standart fonun portföyünde, ağırlıklı olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan faizsiz borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikaları bulunmaktadır ve bu finansal araçların portföy içinde ağırlığı en az yüzde 60’tır. Ama portföy tek başına, yüzde 100 oranında sadece bu finansal araçlardan da meydana gelebilir.

alternatif-standart-fon
Alternatif standart fon, hem riskten kaçınan hem de faiz getirisine duyarlı olan katılımcılar için kurulmuş bir fondur. Bu fonun kuruluş amacı, Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan faizsiz iç borçlanma senetleri, özel sektör kira sertifikaları ve katılma hesapları gibi faizsiz ürünlere yatırım yapmaktır.

Bunun dışında alternatif standart fon, ağırlıklarına göre aşağıdaki finansal araçlara da yatırım yapabilir:

  • En çok fon portföyünün yüzde 25’i oranında olmak üzere Türk Lirası cinsinden katılma hesabı
  • En çok fon portföyünün yüzde 40’ı oranında olmak üzere Türk Lirası cinsinden, borsada işlem görmesi kaydıyla, bankalar tarafından çıkarılan faizsiz borçlanma araçları
  • En çok fon portföyünün yüzde 40’ı oranında olmak üzere Türk Lirası cinsinden, borsada işlem görmesi kaydıyla, yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip kuruluşlar tarafından çıkarılan faizsiz borçlanma araçları
  • En çok fon portföyünün yüzde 40’ı oranında olmak üzere Türk Lirası cinsinden özel sektör kira sertifikaları

Fonun portföyü oluşturulurken şöyle bir kısıt daha bulunmaktadır. Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılanlar hariç olmak üzere, tek bir kuruluş tarafından çıkarılan borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına, alternatif standart fon portföyünün yüzde onundan daha fazla yatırılamaz. Bu fonu yöneten portföy yönetimi, bunun dışında yönetmelikte yer alan diğer portföy sınırlamalarına da uymak durumundadır.

Alternatif standart fon, içerisinde faiz geliri olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktadır ve yatırım stratejisi uzun vadelidir. Ancak hedeflenen getiriyi sağlamak için kısa vadeli alım ve satım işlemleri de yapılmaktadır. Bu fonun portföyüne de menkul kıymet alımları yapılırken, belli menkul kıymetlerde yoğunlaşmamaya dikkat edilir ve riskin dağıtıllmasını sağlamak üzere mümkün olduğu ölçüde portföy yapısı çeşitlendirilmeye çalışılır.

Alternatif standart fonun karşılaştırma ölçütü, yüzde 93 oranında Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği Kamu Kira Sertifikaları Endeksi’dir.