Otomatik Emeklilik Dönemi Başlıyor

Otomatik Emeklilik Konusunda Çalışmalar Yapılıyor

Bireysel emeklilik sistemi hızla büyüyor. Bu hızlı büyümede elbette 2013 yılı başından itibaren uygulanmakta olan devlet katkısının payı yadsınamaz. Katılımcıların yatırdıkları katkı paylarının yüzde 25’ini de, devlet katılımcılar adına yatırmaktadır. Başka hiçbir finansal aracın bu ölçüde bir getiri sağlaması beklenemez. Kaldı ki hem katılımcıların yatırdıkları katkı payları hem de devletin yatırdığı yüzde 25 katkı payı, birlikte emeklilik yatırım fonlarında değerlendiriliyor. Bireysel emeklilik şirketlerinin, katılımcıların tercihlerine sundukları her bir emeklilik planı içinde, farklı risk algısına sahip ve getiri beklentisi içinde olan katılımcılar için farklı özelliklerde emeklilik yatırım fonları bulunmaktadır. Bu fonlar bireysel emeklilik şirketleri tarafından kurulmuştur, ancak profesyonel portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilmektedir.

Ancak bütün bu faaliyetler elbette bazı masraflar da gerektiriyor. Bireysel emeklilik şirketleri bu faaliyetlerini sürdürebilmek için katılımcıların birikimlerin üzerinden farklı isimler altında farklı amaçlarla bazı kesintiler yapmaktadır. Örneğin giriş aidatı, yönetim gideri kesintisi, ödemelere ara verme durumunda yapılan ek yönetim gideri kesintisi, ara verme kesintisi, fon işletim gideri kesintisi bu tür kesintilerdir.

İşte bir taraftan bireysel emeklilik sistemine katılımın daha da genişletilmesi, diğer taraftan sistem içinde uygulanan bu kesintilerin makul seviyelere çekilmesi Hükümet’in de öncelikli işleri arasındadır. Başbakan Davutoğlu, herkesin merakla beklediği eylem planı ve Yeni Dönüşüm Paketi’nde yer alan yedi maddeyi açıklarken bireysel emeklilik sistemine yapılacak iyileştirmelere de değinmiştir.

otomatik emeklilik
Başbakan Davutoğlu, herkesin merakla beklediği eylem planı ve Yeni Dönüşüm Paketi’nde yer alan yedi maddeyi açıklarken bireysel emeklilik sistemine yapılacak iyileştirmelere de değinmiş ve burada en dikkat çeken konu ise otomatik emeklilik konusunda yapılan çalışmalar olmuştur.

Burada en dikkat çeken konu ise otomatik emeklilik konusunda yapılan çalışmalar olmuştur. Otomatik emeklilik sistemi bir anlamda zorunlu emeklilik sistemi olarak da ifade edilebilir. Hem bu zorunluluk nedeniyle katılımcı sayısı arttırılmış olacak hem de kesinti oranları değişitirilerek birikimlerin daha çok büyümesine imkan sağlanacak.

Peki bu sistem nasıl çalışacak? Öncelikle işe yeni girenler için otomatik bir katılım sistemi kurularak. Bünyesinde grup emeklilik planı bulunan herhangi bir işyerinde çalışmaya başlayan bir kişi adına, daha ilk günden otomatik emeklilik hesabı açılacak. Bu kişinin ilk maaşından başlayarak, otomatik katkı payı kesintisi yapılmaya başlanacak. Bu konuda pilot çalışmaların başlatıldığını açıklayan Davutoğlu, alınacak sonuçlara göre, önümüzdeki yıl içinde uygulamanın başlatılacağını açıklamıştır. Bu arada otomatik emeklilik sisteminde devlet katkısı yine devam edecektir.

Ancak bu sisteme katılmak istemeyen kişiler, başvuru yapmaları durumunda sisteme alınmayacak.

Aslında bu çabalar, tasarrufların arttırılması ve israfın önlenmesi eylem planı çerçevesinde ele alınıyor. Bu şekilde insanlara hem tasarruf alışkanlığı kazandırılırken hem de tasarrufların uzun vadeli finansal araçlara dönmesi bekleniyor. Bu beklentiyi sağlayacak en uygun finansal araç ise bireysel emeklilik sistemidir.

Bu arada sistemi özendirici kılmak için de sistem içinde yapılan kesintilerin uluslararası düzeylerde olması hedefleniyor. Bu durumda diğer ülke uygulamaları da dikkate alınarak emeklilik şirketlerinin, katılımcıların birikimleri üzerinden aldıkları fon toplam gider kesintisi tavanları gözden geçirilecek ve gereken iyileştirmeler yapılacak. Bu çalışmalar bireysel emeklilik sisteminde ortalama kalış süresinin yükseltilmesini de sağlayacak.

Davutoğlu, bireysel emeklilik sistemi dahil tasarruf oranının 2018 yılı sonunda yüzde 19’a yükselmesinin hedef alındığını söyledi. Aralık ayı başı itibariyle bireysel emeklilik sisteminde bulunan katılımcı sayısı 5 milyona çok yakın. Toplam fon büyüklüğü ise 34 milyar TL’yi geçmiş durumda.

Ülkemizde bireysel emeklilik sistemi henüz yeni bir sistemdir ve olgunlaşmasını tamamlamamıştır. Bu yüzden de yabancı ülkelerdeki kadar büyük değildir. Ancak Avrupa Birliği standartlarını yakalayarak beklenen fon büyüklüklerine ulaşırsa ülkemizde de ekonominin ihtiyacı olan uzun vadeli fon kaynağı yaratılmış olacaktır.