Sektör Analizinin Önemi

Sektör Analizinin Önemi

Sektör Analizinin Önemi

Borsada düşüşler de yaşanır yükselişler de. Borsada yatırım yapmak değişken bir yatırım aracıdır. Gerek dünya piyasalarındaki gelişmeler gerek ülkede gelişen siyasi ve ekonomik gelişmeler, borsada iniş çıkışlar yaratır. Zaman zaman döviz ürünlerinde görülen hareketlilik ve faiz oranlarındaki dalgalanmalar da borsada etkili olur.

Borsanın genelindeki bu iniş ve çıkışlar hisse senetlerinde de aynen söz konusudur. Hisse senedi fiyatlar da borsa piyasası kadar değişkenlik gösterir. Ancak borsa düşüş trendi gösterirken bazı hisse senetleri kazanç sağlayabilir. Bunun aksine borsa yükseliş trendi gösterirken hisse senedi fiyatlarında düşüş görülebilir. Tabii bu duruma şirketin kim olduğu kadar şirketin bulunduğu sektör de neden olmuş olabilir. İşte borsada sektör analizi bu açıdan önem taşımaktadır.

Sektör Analizinin Önemi
Sektör Analizinin Önemi

Bu durumda, hisse senetleri baz alınarak yapılacak bir analizde, hisse senedini çıkaran şirketin yönetim kararları ve uygulama esasları kadar şirketin bulunduğu sektörün genel gidişi ve ekonomik anlamda içinde bulunduğu dar boğazların da etkili olduğu görülebilir.

Borsa piyasaları bölgesel ekonomiler ve yatırımcılar için sayısız yararlar sağlar. Borsa belli bir varlık üzerindeki arz talep dengesi üzerinde kurulmuştur. Borsa bu dengenin kurulmasını mümkün kılar. Bu dengenin yönetilmesi için bu varlıkların belli kriterler esas alınarak fiyatlandırılması amaçlanmıştır. Firmalar beli bir sektörün içinde yer alırlar ve sektörel anlamda büyümeye gereksinim duyarlar. Bunun içinde kaynağa ihtiyaçları vardır. İşte bu kaynak halka arz edilen hisse senetlerinin satışı ile sağlanır. İşin yatırımcı yönüne gelince, yatırımcılar da birikimlerini bu şekilde yatırıma yönlendirerek kazanç sağlamaya çalışırlar.

Elbette firmaların sermayelerini halka açmaları belli yasalar ve kriterler çerçevesinde olur. Bu durum aynı zamanda yatırımcı açısından da bir güvencedir. Bu şekilde borsa piyasalarında belirli bir denetim mekanizması işlemektedir. Ancak herşeye rağmen yatırımcıların hisse senetleri alım ve satımı yoluyla gerçekleştirdikleri bu işlemlerde her zaman kayıp yaşaması olasılığı vardır.

Bu açıdan bakınca yatırımcıların kesinlikle işlem yapacakları firmaların bulunduğu sektör analizlerini etkili bir şekilde yapmaları veya bu yönde yapılmış analizleri önemsemeleri gerekir. Piyasada gelişmekte olan sektörlerin yapılacak analiz sonuçları da yol gösterici olacaktır. Bu konuda devletin önem verdiği ve girişimlerini desteklediği sektörlerin seçilmesi doğru olur.

Bir örnek olarak, günümüzde enerji sektörü önemli bir sektödür. Bu sektörde yer alan firmaların yıllık hedefleri ve devletin bu sektöre yönelik kaynak aktarımı dikkat çekicidir. Bunlar, enerji sektöründe önümüzdeki dönemde büyük ölçüde büyüme yaşanacağını gösteriyor.

Kısaca borsada para kazanmak isteyen yatırımcılar genelde uzun vadede yatırım yaparlar. Uzun vadeli yatırımların beklenen getiriyi sağlaması için de ciddi analizlerin ve araştırmaların yapılması gerekir. Uzun vadeli yatırımlarda, yatırımcılar en fazla geleceğe dönük olarak hangi sektörlerin değer kazanacağını merak ederler. Hisse senedi alınacak şirketin faaliyet gösterdiği sektör, büyüme ve gelişme gösteren bir sektörse, beklenti bu sektörde faaliyet gösteren şirketin de gelişme göstereceği yönündedir. Bu yüzden yatırımcıların sektörlerle ilgili geleceğe dönük araştırmalar ve analizler yapması gerekmektedir.

Yorum yapın