Risk Analizi Nasıl Yapılır

Risk Analizi Nasıl Yapılır

Risk Analizi Nasıl Yapılır?

Tehlikeler bir araya getirilerek, risk oluşturan etkenler tespit edildikten sonra her bir durum ayrı ayrı dikkate alınmaktadır. Bu uygulama ile kimlerin ne şekilde ve hangi derecede zarar göreceği kısa sürede içerisinde belirlenmektedir. Oluşturulan veriler ışığında ulusal ya da uluslararası olarak bulunan standartlar tam anlamı ile esas alınarak seçilen yöntemlerden bir ya da birkaçı kullanılarak analiz ediliyor. Risk analizi olasılık dağılım işlemleri olarak işverenlere sunuluyor. Olasılık dağılımını elde etmek için belirlenen yöntemler arasında bulunmaktadır.

Analitik yöntem

Belirlenen yapısal modelleri göre bireysel kestirim işlemleri, satış ve maliyetlerin olasılık dağılımları bulunmasının yanında matematiksel olarak birleştirilerek net değer, günümüzdeki değer gibi farklı değişkenlerin olasılık dağılımlarına ilişkin şekilde parametreler elde edilmektedir.

Risk analizi oluşturulması esnasında stratejik planlama yardımı ile işlemler yürütülmekte ve tam olarak sonuçlandırılmaktadır. Stratejik planlama işlemlerinde ise amaç belirlenmekte, firma iç ve dış çevresi konusunda tam olarak bilgi toplanmaktadır. Daha sonra kaynaklar kısa sürede belirlenmekte ve yapılacak sistem ve duyarlılık analizleri ile beraber aynı anda sonuçlanmaktadır.

Risk analizi uygulamalarında son nokta simülasyon süreci olarak yer almaktadır. Sorun tanımlanarak denklem tam olarak belirlenmekte ve model geliştirilmektedir. İlk olarak bağımsız şekilde daha sonra bağımlı değişkenler ile bir arada bulunan denklemler bilgisayara girilmekte ve etkin olarak yorumlanmaktadır.

İşyerinde birbirinden farklı şekilde yer alan departmanlar mevcut bulunması durumunda her bir bölüm için risk analizi yapılması gerekir. Ayrı bölümler konusunda ise yapılacak olan risk analiz işlemleri bir bütün olarak değerlendirilir.

Risk durumları analiz edilerek etki büyüklük derecelerine göre sıralanarak kontrol amacıyla bir planlama yapılmaktadır. Risk mümkünse ortadan kısa sürede kaldırılmakta, mümkün değilse kabul edilebilir bir seviyeye düşürülmektedir. Riskleri tam anlamı ile ortadan kaldırmak adına hazırlanmış olan planlar işverence uygulamalara konulmaktadır. Planlar düzenli şekilde izlenmekte, denetlenmekte ve aksama olduğu zaman gerekli düzeltici ve önleyici uygulamalar yapılmaktadır. Tabi ki de risk kontrolü yapılması sırasında bu konuda dikkat edilmesi gerekecek diğer bir husus yeni risk durumlarının tam olarak oluşmasına olanak vermiyor.

Risk analiz işlemlerinin ne şekilde yapıldığının daha iyi derece anlaşılması konusunda alt tarafta belirtilen örnekleri kolayca inceleyebilirsiniz.

Olay: Petrol kuyusunun açılması konusunda bir yatırım uygulamasının geliştirilmesi

İlk olarak yatırımların finansal niteliklerini tam olarak değerlendirecek bir model yapılmaktadır. Modelleme sürecini iyi derece belirlemek adına olası olayların sırasını gösterecek olan bir karar ağacı oluşturulabilir.

—Petrol kuyularının açılması sırasında yapılacaklar

Kuyu açma kararı verildiği zaman modeli denetleyen üç önemli değişken olmaktadır;

Kuyunun açılması esnasında görülecek sonuç

Bulunacak petrolün ebat durumu

Kuyunun çalıştırılması esnasında uygulanacak kar ya da zarar oluşumu

Model belirleme sırasında daha sonraki aşama sırasında girdi değişkenlerin tanımlanmakta; Kuyu açma maliyetleri ile yıllık şekilde üretilen başarı, Faaliyet gideri ve fiyattır.

Belirlenecek olan değişkenlerle model denklemlerini tam olarak oluşturulmakta ve kuyu açma ile ilgili model mantığı akış şemaları yardımı ile tam olarak çözülmektedir. Simülasyon analiz işlemleri kuyu açma yatırımı ile ilgili son kararı açıklamaktadır. Sonuçta elde edilecek olan net karın şimdiki değeri dağılımı ve sonuç durumlarına bakılarak yatırım kararı verebilmek, karar vericiye ait olmaktadır.

Risk Analizi Dokümantasyonu

Risk analizinin sonuçlarının aktarım uygulamaları farklı şekillerde bulunmaktadır. Bunun yanında mutlaka içerisinde bulunması gereken bölümler yer almaktadır.

Risk Analizlerinin fiyatlandırılması sırasında ise göz önünde bulundurulacak pek çok etken bulunmaktadır. İşçi sayısı ve tehlike sınıfı ile birlikte işlerin yapıldığı çalışma kısımlarının büyüklüğü ve kullanılacak olan makine ekipman sayıları hepsi birlikte değerlendirilmelidir.

Cezai Yaptırımlar

Risk Analizi yaptırmamanın cezası ise T.C. kanununa göre 3.234 TL olarak belirlenmiştir. Eğer analiz yaptırmama devam ederse her ay 4.851.-TL ceza ödenmesi gerekmektedr. Çalışanlara eğitim verme yükümlülüğüne kanun hükmünde uymayan kişilere ise her çalışan için 1.087 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

Yorum yapın