Yatırım Aracı Nedir Yatırım Araçları Nelerdir

Yatırım Aracı Nedir Yatırım Araçları Nelerdir Tasarruf edilen bir para için risk, yatırılan paranın kaybedilme veya yatırılan tutarın altına inmesi tehlikesidir. Yani anaparanın geri ödenmemesi riski yanında, faiz oranlarında ya da döviz kurlarında olan değişiklikler yüzünden yatırım aracının getirisini etkileyen çok sayıda risk bulunmaktadır. Risk aslında ileride olabilecek bazı olayların belirsizliğinden kaynaklanır. Genel olarak bir … Devamını oku…Yatırım Aracı Nedir Yatırım Araçları Nelerdir

Emeklilik Sistemi Nedir

Emeklilik Sistemi Nedir Birkaç soru ile başlamakta yarar var: Bugün çalışırken sahip olunan yaşam standardına emeklilik döneminde sahip olunabilecek mi? Eğer bu konuda endişeler varsa, emeklilik döneminde refah seviyesini korumak için ne yapılmalı? Emeklilik döneminde ikinci bir emeklilik geliri olsa nasıl olur? Herkes emeklilik döneminde kendi ayakları üzerinde durmak ister ama bugünden yapılacak birikimler ne … Devamını oku…Emeklilik Sistemi Nedir

Emeklilik Sistemleri

Emeklilik Sistemleri Dünya genelinde nüfusun yaşlanma trendinde olması bir gerçek. Bunun yanında, ekonomik gelişmelerde yaşanan inişler ve çıkışlar, birçok ülkede mevcut sosyal güvenlik sistemlerinin iyileştirilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Gittikçe birden fazla aşamalı emeklilik sistemlerine geçişler başlamıştır. Dağıtım esasına dayanan emeklilik sistemlerden, fon esasında dayanan sistemlere geçilmeye başlanmıştır. Daha önce devletin sorumluluğunda olan tek aşamalı sistemlerden, … Devamını oku…Emeklilik Sistemleri

Dövize Endeksli Kredi Nedir

Dövize Endeksli Kredi Nedir Dövize endeksli kredi, Türk Lirası’na dönüşebilir herhangi bir dövize endekslenen ve nakit kredi limiti içinde kalınarak müşterilere Döviz Alış Kuru üzerinden Türk Lirası olarak kullandırılan bir kredi şeklidir. Dövize endeksli krediler, herhangi bir ticaretin finansmanı için kullanılabilir. Bir ihracat taahhüdü gerekmez. Bu yüzden de bu krediyi kullanan kuruluşlar, vergi, resim, harç … Devamını oku…Dövize Endeksli Kredi Nedir

Finansal Risk Nedir Çeşitleri Nelerdir

Finansal Risk Nedir Çeşitleri Nelerdir Risk, hayatımızın her alanına girmiş bütün duygu, düşünce, olgu, olay ve kavramlarla ilgilidir. Tanımlamak istersek; belirli bir gelecekte bir olayın veya olgunun geleceği ile ilgili olan ve gerçekleştiğinde zarar verecek olan belirsizlikler bütünüdür. Bu tanımdan da anlayacağımız gibi risk kavramının tamamen zarar içerikli olduğu görülmektedir. Risk kavramı, finans piyasaları söz … Devamını oku…Finansal Risk Nedir Çeşitleri Nelerdir

Risk Yönetimi Nasıl Yapılır

Risk Yönetimi Nasıl Yapılır Riskin tanımı Risk, genel olarak belirsizlik içeren ve gerçekleştiğinde bir tehlike yaratan ve zarar ve kayıplara neden olan unsurlardır. Bir kuruluş açısından risk demek, gelecekte meydana gelecek iç ve dış etkenlerin, kuruluşun amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesinde yarattığı olumlu veya olumsuz etkilerdir. Risk, bir kuruluşun mali, stratejik ve operasyonel hedeflerini gerçekleştirmesini engelleyecek … Devamını oku…Risk Yönetimi Nasıl Yapılır

Risk Yönetimi Nedir

Risk Yönetimi Nedir Finansal veya finansal olmayan kuruluşlar açısından risk yönetimi demek, o kuruluşun hedeflerine ulaşma yolundaki tehlikelerin ve belirsizliklerin, tanımlanması, analiz edilmesi ve bunları etkilerinin değerlendirilmesi çalışmalarıdır. Çeşitli tehlikelere ve belirsizliklere karşı kuruluşun gerekli karşı planlarını hazırlaması riskin yönetilmesi anlamına gelir. Hedefe ulaşma yolundaki bütün tehlikeler ve belirsizliklerin yönetilmesi gerekir, aksi halde bunlar risklere … Devamını oku…Risk Yönetimi Nedir

Risk Nedir Türleri Nelerdir

Risk Nedir Türleri Nelerdir Risk nedir? Riskin tanımı konusunda hoş bir anekdot vardır. Bir felsefe hocası sınavda öğrencilere riskin ne olduğunu sormuş. Bir öğrenci tam puan almış. Cevabı çok kısaymış öğrencinin. Boş kağıda sadece tek bir cümle yazmış: işte risk budur. Hoca bir başka sınavda tekrar aynı soruyu sormuş. Aynı öğrenci aynı cevabı yazmış yine. … Devamını oku…Risk Nedir Türleri Nelerdir

Nasıl Daha Fazla Kredi Kullanabilirim

Nasıl Daha Fazla Kredi Kullanabilirim Kredi, nakit ihtiyaçlarımızın karşılanması için bankaların, yasal yollardan değişken yada sabit faiz oranları ve uzun vadeli geri ödeme planları ile nakit ihtiyaçlarımızı karşılamasıdır. Krediyi kullanan, kullandıran ve buna aracılık eden tarafları düzenleyen yasalar vardır. Bu nedenle kredi kullanırken birçok faktör göz önünde bulundurulur. Bu faktörler kimileri için kolay kredi kullanımı … Devamını oku…Nasıl Daha Fazla Kredi Kullanabilirim

Emekli ve Emeklilik

Emekli ve Emeklilik Her insanın hayatta farklı bir var oluş amacı vardır. Ancak standart düzeyde yaşayan her insan için var oluş amaçları genelde aynıdır. İyi bir okuldan mezun olmak, iyi bir işe sahip olmak, iyi bir aile yaşantısı kurmak, çocuklarına iyi bir gelecek sunmak ve yaşlılığında rahat bir hayat geçirebilmek. Çoğu insanın hayatı bunlara ulaşmak … Devamını oku…Emekli ve Emeklilik

Uzun Vadeli Yatırım Enstrümanı Nedir

Uzun Vadeli Yatırım Enstrümanı Nedir Birikimleri üzerinden kazanç elde etmek isteyenler için finans piyasalarında birçok avantajlı yatırım aracı bulunmaktadır. Dövizler, hisse senetleri, borsa endeksleri, türev araçlar, emtialar ve tahviller gibi yatırım araçlarından biri veya birkaçı seçilerek bir portföy oluşturmak mümkündür. Ancak yatımcıların aklında her zaman, en kazançlı yatırım aracının hangisi olduğu sorusu olacaktır. Genelde kısa … Devamını oku…Uzun Vadeli Yatırım Enstrümanı Nedir

Enflasyona Endeksli Tahvilin Önemi

Enflasyona Endeksli Tahvilin Önemi Enflasyona endeksli tahviller, Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan ve yatırımcıları enflasyon riskinden korumayı amaçlayan uzun vadeli iç borçlanma senetleridir. Bazı yatırımcılar için, anapara ve faiz getirisi riskleri ciddi risklerdir ve ne birikimlerinin nominal değerlerinin erimesi konusunda ne de faiz getirilerinin değişkenliği konusunda riske girmek istemezler. Özellikle enflasyona endeksli tahvillerin anapara ve faiz … Devamını oku…Enflasyona Endeksli Tahvilin Önemi

Hazine Müsteşarlığı ve Sigortacılık Genel Müdürlüğü

Hazine Müsteşarlığı ve Sigortacılık Genel Müdürlüğü Hazine Müsteşarlığı’nın kuruluşu, teşkilat yapısı ve görevlerini belirlemek amacı ile 1994 yılında, Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun çıkarılmıştır. Bu kanuna göre Hazine Müsteşarlığı, Başbakanlığa bağlı bir kuruluştur. Kuruluş amacı, devletin ekonomi politikalarının tespit edilmesine destek olmak, ayrıca bu politikalara uygun şekilde faaliyetler düzenlemek, uygulamak, uygulamayı izlemek ve … Devamını oku…Hazine Müsteşarlığı ve Sigortacılık Genel Müdürlüğü

Enflasyona Endeksli Tahvil Nedir

Enflasyona Endeksli Tahvil Nedir Hazine Bonoları ve Devlet Tahvilleri, işleyişleri bakımından aynı olan sadece vadeler açısından birbirlerinden farklı olan iki finansal araçtır. Vadeleri bir yıldan kısa borçlanma enstrümanlarına Hazine Bonosu denirken, vadeleri bir yıl veya daha uzun borçlanma enstrümanlarına Devlet Tahvili deniyor. Fonlama ihtiyaçlarını karşılamak üzere şirketler tarafından çıkarılan borçlanma senetlerine tahvil denmektedir. Şirketler ödenmiş … Devamını oku…Enflasyona Endeksli Tahvil Nedir

Aktüerya ve Aktüeryal Risk Nedir

Aktüerya ve Aktüeryal Risk Nedir Aktüerya bir bilim dalıdır. Hayat sigortacılığı ilk yapılmaya başlandığı yıllarda (1792) İngiltere’de ortaya çıkmıştır. Aktüerya, insanların yaşamlarını ve mal varlıklarını etkileyen ve önceden öngörülemeyen ve tesadüflere bağlı olaylarla ve bu olayların yarattığı mali etkiler ile ilgilenir. Aktüerya alanında çalışan kişilerin, çok güçlü bir matematiksel, istatistiksel ve finansal altyapıları olmaları gerekir. … Devamını oku…Aktüerya ve Aktüeryal Risk Nedir

BES’de Mesafeli Satış

BES’de Mesafeli Satış Çağrı Merkezleri artık bireysel emeklilik sözleşmesi yapabilecek. Benzer şekilde internet üzerinden de bireysel emeklilik sözleşmeleri yapılabilecek. Çağrı Merkezleri ve internet, bireysel emeklilik şirketlerinin artık daha ciddiye aldıkları ve önem verdikleri satış kanalları olmaya başladı. Bu kanalları daha çok, ihtiyaç sahiplerinin isteklerini dinlemek, öğrenmek ve taleplerini almak amacıyla kullanan emeklilik şirketleri, artık bu … Devamını oku…BES’de Mesafeli Satış