Nedir Bu Emeklilik Yatırım Fonları ?

Nedir Bu Emeklilik Yatırım Fonları ?

Emeklilik Yatırım Fonları Hakkında Bilinmesi Gerekenler – 1

Herkes emeklilik günlerinde rahat etmek ister. Bunun için de bugünden tasarruf edilmesi gerekir. Ancak tasarruf ederken bir sistem olmayınca, birikim yaparken arada boş vermecilik çok olur. Oysa bir sistem dahilinde birikim yapılırsa yapılan birikimler de, bu birikimlerin getirileri de anlam kazanır. Bireysel emeklilik sistemi işte bu açından çok önemlidir.

Tabii bu sistem içinde sadece tasarruf etmek yetmiyor. Yapılan tasarrufun zaman içinde erimemesi, en azından enflasyonun üzerinde bir getiri sağlaması gerekiyor ki emeklilik için kurulan hayaller de gerçek olabilsin.

Bireysel emeklilik sistemi içinde kurulan emeklilik fonları bu noktada önem kazanıyor. Her bireysel emeklilik şirketi, katılımcıların risk alabilme yaklaşımlarına ve getiri beklentilerine uygun şekilde farklı bireysel emeklilik yatırım fonları kurmaktadır.

Netice olarak bu fonlar, emeklilik için yatırılan katkı paylarının yatırıma yönlendirildiği fonlardır. Bu fonlar bireysel emeklilik şirketleri tarafından kurulur ancak konusunda uzman, profesyonel portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilir. Elbette bu şirketler fonları yönetirken bireysel emeklilik şirketinin koyduğu prensiplere ve stratejilere uymak zorundadırlar. Ancak portföy yönetim şirketlerinin temel amacı, emeklilik fon getirileri açısından en yüksek getiriyi sağlamaktır.

emeklilik-yatirim-fonlari
Her bireysel emeklilik şirketi, katılımcıların risk alabilme yaklaşımlarına ve getiri beklentilerine uygun şekilde farklı bireysel emeklilik yatırım fonları kurmaktadır.

Kurulan bu bireysel emeklilik yatırım fonları, içlerinde yer alan finansal araçlara bağlı olarak çok farklı özelliklerdedir. Genel olarak bir fonun içinde likit yatırım araçları ağırlıkta ise bunlara likit fon deniliyor. Ya da bir fonun içinde ağırlıklı olarak kamu borçlanma araçları bulunuyorsa, bunlara da kamu borçlanma araçları fonu deniliyor.

Bu arada finasal sistem içinde emeklilik yatırım fonlarının dışında da yatırım fonları zaten var. Ancak burada ince bir nokta var. Emeklilik yatırım fonları bireysel emeklilik sistemi içinde ödenen katkı paylarının değerlendirilmesi ve işletilmesi için özel olarak kurulmaktadır. Dolayısı ile sadece bu sisteme giren katılımcıların tasarruflarının değerlendirilmesinde kullanılırlar. Böyle olduğu için de bu fonların elde ettiği kazançlara stopaj uygulanmaz. Bu fonlar yönetilirken kısa vadeli değil uzun vadeli yatırım stratejileri uygulanır.

Bu arada bilindiği gibi bireysel emeklilik sisteminde, bireylere yönelik emeklilik planlarının yanında, gruplara yönelik emeklilik planları da bulunuyor. Bazı kuruluşlar, çalışanlarına moral vermek, çalışanlarda bağımlılık yaratmak ve motivasyonu artırmak gibi nedenlerle, çalışanlarının grup olarak bireysel emeklilik sistemine girmelerine olanak tanımaktadır. Tabii bu sistemde katkı payları, tamamen ilgili kuruluş tarafından ödenebildiği gibi çalışan ile belli bir oran dahilinde birlikte de ödenebiliyor. Ya da kuruluş hiç katkı paylarına katılmıyor sadece düzenleyici bir rol üstlenmiş oluyor. Burada önemli olan nokta katkı payları ne şekilde ödeniyor olursa olsun, bireysel emeklilik şirketleri gruplara özel emeklilik yatırım fonları da kurmaktadırlar.

Grup emeklilik yatırım fonlarında fon payları, yapılan emeklilik sözleşmesinde tanımlanmış katılımcı, kişi ya da gruplara tahsis edilmektedir. Bunun için bireysel emeklilik şirketi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülmek koşulu ile, işyerleri veya belirli meslek grupları bazında, yani sektörel bazda, fon paylarının belirli kişi ya da gruplara tahsis edilmesi suretiyle grup emeklilik yatırım fonu kurmaktadır.

Nedir Bu Emeklilik Yatırım Fonları ?” üzerine 2 yorum

Yorum yapın