Menkulleştirme Nedir

Menkulleştirme Nedir

Menkulleştirme Nedir ?

Menkulleştirme konusunu iki başlık altında ele almakta yarar var:

  • Gelecekteki nakit akımlarına dayalı olarak menkulleştirme
  • Varlığa dayalı menkulleştirme

Gelecekteki nakit akımlarına dayalı olarak yapılan menkul kıymetleştirme

Menkulleştirme Nedir
Menkulleştirme Nedir

Bu yöntem temelde gelecekte elde edilmesi muhtemel olan nakde dayalı olarak uygulanır. Bu yöntemde, şirket normal faaliyet süreci içinde, gelecekte eline geçecek olan nakde (alacağa) dayalı olarak menkul kıymet ihraç eder. Ya da menkul ihraç edilmesini sağlar. İşleme konu olan menkul kıymetin faiz ve anapara ödemelerinin güvencesini, aslında ileride doğacak nakde ilişkin yapılan ödemeler oluşturur. Nakdin ileride doğacak olması, bu yöntemi klasik menkul kıymetleştirme yönteminden ayırır. Klasik menkul kıymetleştirme işleminde, mevcut alacak, işlemin dayanağını, gerçekleştirme nedenini ve portföyün kalitesini oluşturur. Ancak bu yöntemde ortada bir portföy yoktur. O nedenle işlem herhangi bir portföyün kalitesine bağlı değildir. Klasik menkul kıymetleştirme işleminde alacaktan doğan riskin bilanço dışında izlenebilmesi bir avantajdır. Ancak bu yöntemde henüz varlık kısmen de olsa mevcut olmadığından, işlemin bilanço dışında izlenmesi de düşünülemez.

Varlığa dayalı menkul kıymetleştirme

Menkulleştirme işlemleri, genellikle şirketlerin likit olmayan varlıklarının, yatırımcılar için, likit ve pazarlanabilir menkul kıymetler şekline dönüştürülmesi için yapılır. Yani alacaklar ve benzeri varlıklar karşılık gösterilerek kısa vadeli ve teminatlı borç senetleri ihraç edilir. Bu şekilde şirketler geleneksel aracılar olmaksızın, doğrudan doğruya para ve sermaye piyasalarından fon elde ederler. Menkulleştirme ile, küçük yatırımcılar da büyük tutarlı yatırım araçlarına ortak olabilirler. Bu şekilde risk, küçük yatırımcılar ile kurumsal yatırımcılar arasında paylaşılmış olur.

Menkulleştirme uygulamaları, daha ziyade riskten korunmak için ve şirketlerin aktiflerini likite dönüştürmek için kullanılır. Bu durumda şirketler bankalardan daha az kredi talep ederler.

Menkulleştirme işlemi yapılırken, gelecekte nakit girişi doğuracak alacaklar, bireysel krediler ve benzeri borçlanma araçları bir araya getirilir ve bir havuz oluşturulur. Sonra da bu havuzlara dayalı olarak menkul kıymetler çıkarılır ve üçüncü taraf yatırımcılara satılır.

Bu işlemler sonucunda likit olmayan varlıklar, yatırımcılar için likit ve pazarlanabilir menkul kıymetler şeklinde dönüşmüş olur. Bu şekilde oluşturulan yeni borçlanma araçlarına Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) denir. Oluşturulan her havuz, belirli bir teminat ile güvence altına alınmıştır. Yatırımcı, burada varlıkların belirli bir yüzdesini ve bunlara bağlı hakları satın almaktadır.

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet çıkaran kuruluşlar şunlardır:

  • Bankalar, tüketici kredileri, konut kredileri, ihracat kredileri karşılığında,
  • Finansman şirketleri, kendi yasal düzenlemeleri çerçevesinde kullandırmış oldukları krediler karşılığında,
  • Finansal kiralama şirketleri, finansal kiralama sözleşmelerinden doğan alacakları karşılığında,
  • Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, portföylerinde yer alan gayrimenkullerin satış veya satış vaadi sözleşmelerinden doğan senetli alacakları karşılığında

Varlığa dayalı menkul kıymetler, bu şekilde bu kuruluşlar tarafından doğrudan ihraç edilen kıymetli evraktır. Varlığa dayalı menkul kıymetler, dönemsel ve değişken faiz ödemeli olarak çıkarılbilir, ya da iskonto esasına göre satılabilir.

Incoming search terms:

- bireyselemeklilikbes.com

Yorum yapın