Kurumsal Ürünler Pazarı Nedir

Kurumsal Ürünler Pazarı Nedir

Kurumsal Ürünler Pazarı Nedir

Kurumsal Ürünler Pazarı, aşağıda sayılan ve daha önce ulusal pazarda işlem gören ürünlerin borsada pazar etkinliğini artırmak amacıyla 2009 yılında kurulmuştur. Bu şekilde bu ürünler farklı bölümler halinde özel bir pazar bünyesinde işlem görecek, fiyatları düzenli ve şeffaf bir piyasada rekabet koşulları içinde oluşacak. Kurumsal Ürünler Pazarı’nda işlem görecek ürünler şunlardır:

  • Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları hisse senetleri
  • Menkul kıymet ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları hisse senetleri
  • Borsa yatırım fonları katılma belgeleri
  • Varantlar (opsiyon) ve diğer yapılandırılmış ürünler

Kurumsal Ürünler Pazarı piyasasında hangi menkul kıymetlerin işlem göreceğini belirleme yetkisi Borsa Yönetim Kuruluna aittir. Borsa Başkanlığı gerekli gördüğü bilgi ve belgelerin ilanını bu pazarda işlem görecek olan kuruluşlardan isteyebilir veya kendisi ilan edebilir. Başvurular Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvuru ile eş zamanlı yapılmalıdır.

Kurumsal Ürünler Pazarı
Kurumsal Ürünler Pazarı

Bu şekilde Kurumsal Ürünler Pazarı’nda yer alan şirketler, eğer yasal yükümlülüklerine yerine getirmemişlerse, ya da mevzuat gereği pazardan çıkmalarını gerektiren bir durum oluşmuşsa, borsa yönetimi tarafından Kurumsal Ürünler Pazarı’ndan geçici veya sürekli olarak yasaklanabilirler. Borsa yönetimi gerek duyarsa çıkarma kararından önce ilgili kuruluşu uyarabilir veya durumunu düzeltmesi için süre verebilir.

Kurumsal Ürünler Pazarı’nda yapılan işlemler ve uygulamalar aynen ususal borsadaki esaslara tabidir. Menkul kıymetler ulusal pazarda nasıl işlem görüyorlarsa, yürürlükteki düzenlemeler neyse, burada aynı işlemler aynı kapsamda yapılır.

Bu şirketler, Kurumsal Ürünler Pazarı kurulmadan önce ulusal pazarda işlem gördüklerinden, pazarın değişmesi uygulamada bir fark yaratmayacaktır. Bu şirketlerin hisse senetleri mevcut düzenlemeler kapsamında BİST 100 endeksi belirleme çalışmasına yine dahil olacaklardır.

Kurumsal ürünler pazarında işlem gören aşağıdaki menkul kıymetlerde zorunlu olarak piyasa yapıcılı sürekli müzayede yöntemi kullanılmaktadır:

  • Borsa yatırım fonları
  • Aracı kuruluş varantları, ve
  • Halka açık piyasa değeri on milyon TL altında olan menkul kıymet yatırım ortaklıkları

Bu sayılanların dışında kalan menkul kıymetlerde ise sürekli müzayede işlem yöntemi kullanılmaktadır.

Piyasa yapıcılı sürekli müzayedede kotasyon emri ile işlem yapılır. Kotasyon emri, piyasa yapıcı üye tarafından tespit edilen ve söz konusu menkul kıymetin seans anındaki değerleri ile işlem yapılabilecek fiyat aralığını gösteren, alış ve satış emri şeklindeki fiyat ve miktar bildirimidir. Piyasa yapıcı üye, bir menkul kıymette bu faaliyeti yürütmek için başvuruda bulunan ve borsa yönetimi tarafından tespit edilen koşulları karşılayan üye kuruluştur. Piyasa alıcı ve satıcı sayısı az olan, yani derinliği olmayan, değeri düşük olan ve yüksek hacimli alım satımlara konu olmayan, arz ve talep arasında dengesizlik bulunan menkul kıymetler piyasa yapıcılı sürekli müzayede işlem yöntemi için uygun değildir.

Sürekli müzayede işlem yöntemi ise borsa sistemine gönderilen alış ve satış emirlerinin seans süresince farklı fiyat seviyelerinden eşleştirildiği işlem yöntemidir. Emirlerin eşleştirilirken önce fiyat önceliği olan emirler ele alınır. Aynı fiyat seviyesinde birden fazla emir varsa, bu durumda zaman olarak daha önce girilen emirler eşleştirmeye alınır. Eşleşme gerçekleştiği anda emir sonuçlanmış olur.

Yorum yapın