işkur işbaşı Eğitim Programı

işkur işbaşı Eğitim Programı

işkur işbaşı Eğitimi Programı

iŞKUR, kuruma kayıtlı olan işsizlerin mesleki deneyim elde etmeleri ve teorik eğitimini aldıkları meslek gruplarında uygulamayı görmeleri, pratik anlamda da bir eğitim almaları ve çalışma ortamına adapte olabilmeleri için işbaşı Eğitim Programı adı altında bir çalışma programı düzenledi. İşsizlerin mesleki yeterliliklerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinebilecekleri bu program ile işverenlere de altı ay ücretsiz iş gücü sağlanmaktadır. Programdan faydalanmak isteyen işsizlere istedikleri işyerinde çalışma imkânı verilirken, işverenlere de istedikleri vasıflarda işgücü bulabilme ve yetiştirme imkânı verilmektedir.

iŞKUR tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programında işçi yani katılımcı ve işveren açısından aranan bazı şartlar bulunmaktadır. Yazılı bir şekilde belirlenen bu şartları sağlayan her katılımcı ve her işveren, iŞKUR’un bu programından faydalanabilmektedir.

işkur işbaşı eğitim programıiŞKUR İşbaşı Eğitim Programından faydalanabilecek işyerlerinde aranan ilk şart 2 ve üzeri personel çalıştırıyor olmasıdır. En az 2 çalışanı bulunan ve İŞKUR kurumuna kayıtlı olan her dernek, vakıf, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, noterler ve tüm özel işletmeler bu programdan yararlanabiliyor. İşverenlerin talep edecekleri katılımcı sayısına bazı şartlar getirilmiş durumda. 2 ila 10 arası personel çalıştıran işletmelere ancak ve ancak bir katılımcı desteği sağlanabiliyor. Eğer işletmenin personel sayısı 11 ve üzerindeyse, bu durumda İŞKUR personel sayısının % 10’u kadar katılımcı desteği veriyor. % 10 ile hedeflenen şey ise, katılımcı olarak işe başlayan bu kişilerin eğitilmesi ve deneyim kazanabilmesi için, bir işletmede en az 10 deneyimli personelin katılımcıya işbaşı eğitim vermesini sağlamak. İşverenlerin toplam personel sayısı hesaplanırken, işletmenin aynı il sınırları içerisindeki toplam çalışan sayısına bakılıyor. Yani destek verilen işletmeye şube vb yerler varsa, burada çalışan toplam personel sayısı göz önüne alınır. İŞKUR işveren için katılımcı kontenjanı hesaplaması yaparken % 10 baremine göre çıkan küsuratlar bir üst sayıya tamamlanır. Böylelikle işveren daha çok katılımcı imkânı sunulmuş oluyor.  İşverenler işbaşı eğitim programı kapsamında çalıştıracakları personelleri kendileri bulabilecekleri gibi, İŞKUR’a başvurup orada kayıtlı olan katılımcılardan da seçim yapabilirler. İŞKUR’a kayıtlı olan işverenler eğitim talebinde bulunduğunda İŞKUR tarafından her işverene bir meslek danışmanı atanır. Danışmanlar program başvurusu ve yönetilmesi ile ilgili tüm bilgilendirmeleri işverene yapmakla sorumludurlar. Talep edilen katılımcıların belirlenmesi, işe alınması ve program süresince takibinin yapılması konusunda işverene bilgilendirme yapar.

iŞKUR İşbaşı Eğitim Programı ‘ndan faydalanmak isteyen katılımcılarda aranan ilk şart 15 yaşını doldurmuş olmaları ve İŞKUR sisteminde kayıtlı olmalarıdır. 15 yaşın üzerinde işsiz her birey iŞKUR İşbaşı Eğitim Programından faydalanabilir. Öğrenci olan ve başvuruda bulunan kişilerde örgün eğitim alanlar program kapsamına alınamazlar. Ancak açık öğretim ve ikinci öğretim gibi, çalışma hayatları eğitim hayatını etkilemeyecek olan kişiler katılımcı olabilir. Katılımcı olabilen kişiler çalışmak istedikleri işyerlerini kendileri belirleyebilirler. İşveren ile karşılıklı görüşüp, programın kapsamında çalışmaya başlayabilirler. Ancak bu durumda yaşanacak suistimallerin önüne geçmek amaçlı koyulan bazı maddeler bulunmaktadır. Katılımcı olarak başvuran kişiler, seçtikleri işveren ile bir kan bağına sahip olmamalıdırlar. Birinci derecede kan bağı bulunan işçi – işveren programa dâhil edilmemektedir. Ayrıca başvuruda bulunan kişi, işverenin geçmişe yönelik üç aylık sigorta bordrosunda yer almamalıdır. Yani işverenin mevcut personellerinden biri veya kısa süre önce çıkış verdiği bir personel program kapsamında tekrar aynı işyerinde çalıştırılmaya başlatılamaz. Program kapsamında çalıştırılmaya başlayan katılımcıların işe devamlılıkları ve verimlilikleri İŞKUR tarafından kontrol ediliyor. Program 160 gün sürüyor ve katılımcılar program süresinin % 10’undan fazla devamsızlık yapamıyor. Bu devamsızlık süresi içerisinden en fazla 5 gün rapor alabiliyorlar. Bu şartların dışına çıkan her katılımcının görevine son veriliyor ve 12 ay boyunca tekrar bir program kapsamına alınmıyor. Katılımcıları 160 gün süren programı ayrı işyerlerinden tamamlayabiliyor. Ancak 160 günü başarı ile tamamlayan her katılımcı 24 ay boyunca başka bir programa dâhil olamıyor. Katılımcı bu program ile çalışmasının karşılığı olarak günlük 36,50 TL cep harçlığı alıyor ve bununla birlikte sigorta prim ödemeleri de yapılıyor. Tüm bu ödemeler programa destek veren iŞKUR tarafından yapılıyor.

Yorum yapın