IMF’nin Görevleri ve Kaynakları Nelerdir?

IMF’nin Görevleri ve Kaynakları Nelerdir?

International Monetary Fund(IMF) ekonomik açıdan sıkıntı içinde olan ülkelerin kapısını çaldıkları bir para fonudur. Kuruluşu Aralık 1945’e dayanır. Birleşmiş Milletlerin 29 üyesinin imzası ile birlikte kurulmuştur. Fiilen çalışmaya başlaması ise 1 Mart 1947 yılını gösterir.

Görevleri:

IMF’nin en çok bilinen görevi, ülkelerin ekonomik sıkıntılarını sona erdirmek için borç vermektir. Bilinen diğer görevleri tabi ki bununla sınırlı değildir. Aynı zamanda tüm ülkelerin kur politikalarını yakından izler. Yine ülkeleri dış ticaret rejimi yapmaya özendirir. Bunun yanında arabuluculuk görevi de üstlenir. Ülkelerin resmi kurumlara yapmış oldukları borçlarda, borcun ödenememesi durumunda bu görevi IMF üstlenir. Ekonomiyi yakından takip eden IMF, bunları da göz önüne alarak ülkeler için bazı tavsiyelerde bulunur. Küresel olarak yapılan bir izlenime bağlı olarak analizler sunar.

İşleyişi

Dünya ekonomisi üzerinde büyük bir paya sahip olan IMF, ülkelere önerdiği para politikasıyla da yakından bilinmektedir. Bugüne kadar önerdiği pek çok politikayla başarılı sonuçlar ortaya çıkaran kurum, bazılarında da tam tersi olarak etkiler almıştır.

Her ülke IMF’ye katıldığında sermaye olarak bir para yatırmak zorundadır. Bu ödenen miktar ülkenin geliri ve ihracat oranlarıyla hesaplanır. Bu ödentiler ülkeler için verilecek olan borçlar olarak belirlenir. Aynı zamanda bazı ülkelerin ne kadar borç alabileceğide bu ödentiler üzerinden belli olur.

Her ülkenin ödemiş olduğu miktar, ülkenin kurum içindeki etkinliğinin bir ifadesidir. Ödenen miktarlar ülkelerin oy hakkını belirleyen şeyler arasındadır. Ülkelerin yatırmış olduğu para miktarının çokluğu, oy hakkını da aynı şekilde arttırır. Böylelikle üyeler buna yönelik IMF üzerinden borç alma hakkına sahip olurlar.

Örneğin Amerika en yüksek ödentiyi veren ülke olurken oy yüzdesi 17,14 dolaylarında seyretmektedir. Japonya’da oy yüzdesi 6,15 olurken, Fransa ve ingiltere gibi ülkeler 4,96 oy yüzdesine sahiptir. Türkiye’nin de 0,45 oy yüzdesine sahip olduğunu söylemek gerekir. Bu bakımdan ekonomik açıdan üstün olan ülkeler ön plana çıkmaktadır.

IMF Kaynakları:

IMF’nin kaynakları ise ülkelerin buraya üye oldukları sırada ödemiş oldukları sermaye taahhütleri aracılığı ile gelir. Kota adı da verilen bu kaynağa ülkelerin kendi durumlarına bakılarak karar verilir. Kotalar belirlenirken, dış ticaret hacmi ve yurt içi hasılatı temel alınır. Geçtiğimiz yıldan itibaren toplam kota miktarı 476,8 milyar dolar olmuş durumdadır. Aynı zamanda bunların 145 milyar dolarlık kısmı da altın rezervidir. Bu altın rezervi de IMF’yi dünyanın en büyük altın rezervleri arasında üçüncü yapmıştır. Ülkelerin bu para fonundan para alabilmek için, bazı kurallara uyması şarttır.

IMF’nin Şartları

Temel şartlılık ilkesine göre IMF’nin ülkelere kredi vermesi mümkündür. Buna bağlı olarak bu şartları taşıyan ülkelerin krediden yararlanma ihtimalleri söz konusu olur:

  • Paraya olan talebin azalması sağlanmalıdır.
  • Ülkeye ait olan para biriminin değeri düşürülmelidir.
  • Ülkedeki vergi artışın olması için çeşitli uygulamalara gidilmelidir.
  • Kamu giderlerinin kısıtlanması için önlemler alınmalıdır.

Yorum yapın