Hazine Bonosu Nedir

Hazine Bonosu Nedir

Hazine Bonosu Nedir ?

Hazine bonoları Devlet tarafından çıkarılır. Vadeleri bir yılın altındadır. Eğer vade bir yıldan uzunsa bunlara devlet tahvili denir. Hazine bonoları, TL olarak veya dövize endeksli çıkarılan devlet iç borçlanma senetleridir. Hazine, fon oluşturmak ve bütçe açıklarında kullanmak üzere bu iç borçlanma senetleri çıkarır. Dolayısıyla devlet garantisindedir. Sabit getirili ve likit yatırım araçlarıdır. Daha çok, güvenli ve sabit bir getiri beklentisinde olan, yatırımlarını orta ve uzun vadede değerlendirmek isteyen yatırımcılar tarafından tercih edilir.

Hazine bonosu ve devlet tahvillerinde, vade geldiğinde anapara ve faizin ödenmesi garantilidir. Ayrıca bu yatırım araçlarını, vadeyi beklemeden de piyasa koşullarına uygun olarak nakde çevirmek mümkündür. Çünkü bunların ikinci el piyasaları vardır.

Hazine bonosunun özellikleri şöyle sıralanabilir:

 • Hazine tarafından çıkarılır ve satışları TC Merkez Bankası yapar.
 • Satış sırasında fiziki teslim yapılır veya emanet makbuzu verilir.
 • Vadeleri bir yıldan kısadır.
 • Kuponları yoktur.
 • İkinci el piyasaları vardır.
 • Satış anında nominal değer üzerinden belli bir faiz oranı ile iskonto edilerek satışa sunulur. Vade geldiğinde hazine bonosunun üzerinde yazılı nominal değer ödenir.

Devlet tahvilinin özellikleri de şöyle sıralanabilir:

 • Hazine tarafından çıkarılır ve satışları TC Merkez Bankası yapar.
 • Satış yapılırken fiziki teslim yapılır ya da emanet makbuzu verilir.
 • Vadeleri bir yıldan uzundur.
 • İkinci el piyasaları vardır.
 • İskontolu olarak veya kupon ödemeli olarak çıkarılır.
 • Kuponlu olanlar üç ayda veya altı ayda bir veya yılda bir defa faiz ödemelidir.
 • Kuponlu veya kuponsuz ise iskontolu olarak satılır. Vade geldiğinde devlet tahvilinin üzerinde yazılı nominal değer ödenir.
 • Hazine enflasyona endeksli (TÜFE) tahviller de ihraç edebilir.

Nominal değer, hazine bonosu veya devlet tahvilinin üzerinde yazan ve vade tarihinde ödenecek olan tutardır.

Vade, hazine bonosu veya devlet tahvilinin üzerinde yazan ve nominal tutarın ve son faiz ödemesinin yapılacağı tarihtir.

Bugünkü değer, hazine bonosu veya devlet tahvilinin gelecekteki değerinin bugün için hesaplanmış değeridir. Yani bugünkü fiyatını ifade eder.

Hiç işlem görmeseler de hazine bonolarının piyasa fiyatı ve yatırımcıya kazandırdıkları getiri değişir. Bunların vade sonundaki değerleri belli olduğundan iç verim üzerinden günlük fiyatı ilerler.

Hazine bonoları, yatırım araçları arasında risksiz olarak tanımlanırlar. Yatırım yapmak kendi içinde mutlaka bir risk taşır elbette ama bir kısım yatırım araçları diğerlerine göre daha az risklidir. Hazine bonoları, devlet güvencesi altında olduğu için bu risk hazine bonolarında oldukça düşüktür.

Bir kısım yatırımcılar riskten kaçmak için, bir kısım yatırımcılar da ellerinde bulunan portföylerinde riski dağıtmak ve doğru bir risk yönetimi yapmak için hazine bonolarına yönelirler. Bu açıdan hazine bonoları sağlam bir yatırım aracıdır.

Kısaca hazine bonosu, devletin kısa süreli fon ihtiyacını karşılamak amacı ile çıkarılır ve bu yoldan devlet yatırımcılardan borç para almış olur.

Hazine Bonosu Nedir” üzerine 4 yorum

Yorum yapın