Hazine Bonosu Nedir

Hazine Bonosu Nedir ?

Hazine bonoları Devlet tarafından çıkarılır. Vadeleri bir yılın altındadır. Eğer vade bir yıldan uzunsa bunlara devlet tahvili denir. Hazine bonoları, TL olarak veya dövize endeksli çıkarılan devlet iç borçlanma senetleridir. Hazine, fon oluşturmak ve bütçe açıklarında kullanmak üzere bu iç borçlanma senetleri çıkarır. Dolayısıyla devlet garantisindedir. Sabit getirili ve likit yatırım araçlarıdır. Daha çok, güvenli ve sabit bir getiri beklentisinde olan, yatırımlarını orta ve uzun vadede değerlendirmek isteyen yatırımcılar tarafından tercih edilir.

Kategoriler