Hak Edilmeyen Devlet Katkısının Durumu

Hak Edilmeyen Devlet Katkısının Durumu

Hak Edilmeyen Devlet Katkısının Durumu

Hazine Müsteşarlığı, Bireysel Emeklilik Sistemi’nde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik uyarınca yürütülen devlet katkısı işlemlerine ilişkin bazı esas ve usulleri açıklamak üzere bir genelge çıkarmıştır. Şimdi bu genel üzerinde biraz duralım.

Hak edilmeyen devlet katkısı tutarları ne olacak?

Bireysel emeklilik sistemi uzun süreli bir tasarruf sistemi olmasına rağmen bazı durumlarda katılımcılar gerekli süreleri beklemeden sistemden ayrılmak durumunda kalabiliyorlar. Bilindiği gibi 2013 yılı Ocak ayından itibaren devlet, katılımcıların ödedikleri katkı paylarının yüzde 25’i tutarında katkı payını katılımcılar adına vermektedir. Ancak devlet katkı paylarına sahip olmak için de bazı süreler söz konusudur. Erken ayrılma durumlarında bu sürelere bağlı olarak devlet katkı paylarına belli oranlarda hak kazalımaktadır. Peki bu erken ayrılma durumunda katılımcının hak etmediği bu katkı paylarının akibeti ne olacaktır?

Bireysel emeklilik şirketlerinin ilk yapması gereken şey, katılımcı adına yatırılan katkı payları tutarlarının, Emeklilik Gözetim Merkezi kayıtları ile mutabakatını sağlamak olacaktır. Mutabakatı takiben bireysel emeklilik şirketi devlet katkı paylarının yatırıma yönlendirildiği emeklilik yatırım fonunu bozduracak ve nakde dönüşen tutarı işlemin yapıldığı gün Hazine Müsteşarlığı hesaplarına yatıracaktır. Bu tutarlar Hazine Müsteşarlığı tarafından genel bütçeye gelir kaydedilecektir.

Hak Edilmeyen Devlet Katkısının Durumu
Hak Edilmeyen Devlet Katkısının Durumu

Eğer nakde dönüşme işleminin yapıldığı gün bu tutarlar Hazine Müsteşarlığı hesaplarına geçirilmezse ya da ilerideki bir tarihte Hazine Müsteşarlığı hesaplarına geçirilirse, bu tutarlar ödenmemiş kabul edilir ve vergi dairesine bildirilir.

Bireysel emeklilik şirketi katılımcı adına devlet katkısı talep ettikten sonra, devlet katkı tutarı henüz şirket hesaplarına geçmeden önce katılımcı bireysel emeklilik sisteminden ayrılmışsa, bu katılımcı için daha sonra ödenen devlet katkı tutarı, şirket hesaplarına geçtiği gün, şirket hak kazanılmayan tutarı Hazine Müsteşarlığı hesaplarına geri öder. Ancak bu tutar katılımcı tarafından hak kazanılan bir tutarsa bunu iki günü içinde katılımcıya öder.

Bireysel emeklilik şirketi, hak kazanılmadığı için Hazine Müsteşarlığı hesaplarına iade edilen devlet katkısı tutarlarına ilişkin bilgileri, Emeklilik Gözetim Merkezi’ne göndermek zorundadır. Bu bildirim sözleşme bazında ve takip eden kayıt kesinleştirme bildirimi tarihine kadar yapılmak zorundadır.

Hazine Müsteşarlığı’na yapılan fazla ödemeler ne olacak?

Bireysel emeklilik sisteminden erken ayrılan katılımcılara ait hak edilmeyen devlet katkısı paylarının Hazine Müsteşarlığı hesaplarına emeklilik şirketleri tarafından iade edileceğini yukarıda açıklamıştık. Ancak bir nedenle bu iade tutarları fazla hesaplanmışsa ne olacak? Bu şekilde fazla yapılan ödemeler Hazine Müsteşarlığı tarafından bireysel emeklilik şirketlerine iade edilir. Fazla ödenen tutarlar için bir faiz hesaplanmaz ve iadeler takvim yılı bazında yapılır.

Bireysel emeklilik şirketi iade talebini, fazla ödemenin yapıldığı takvim yılını takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar, Emeklilik Gözetim Merkezi’ne iletmek zorundadır. Emeklilik Gözetim Merkezi sözleşme bazında gerekli mutabakat çalışmasını yapar ve sonuçlarını takip eden Mart ayının sonuna kadar hem bireysel emeklilik şirketine hem de Hazine Müsteşarlığı’na gönderir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra emeklilik şirketi, Hazine Müsteşarlığı’ndan iade talep eder.

Katılımcıya haksız olarak ödenen tutarların iadesi nasıl olacak?

Bireysel emeklilik şirketi, sistemden ayrılan katılımcı ile ilgili devlet katkı paylarının mutabakatını Emeklilik Gözetim Merkezi ile sağlar ve mutabakata uygun şekilde hak edilen devlet katkı payı tutarını katlımcıya öder. Ancak daha sonra Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından tesbit edilen ya da ilgili denetim birimleri tarafından yapılan denetimler sırasında tespit edilerek Emeklilik Gözetim Merkezi’ne bildirilen haksız devlet katkısı ödemeleri yapılmış olabilir.

Bu durumda Emeklilik Gözetim Merkezi, katılımcıya yapılan haksız devlet katkısı ödemesinin, ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun hükümlerine uygun şekilde tahsil edilmesi için ilgili bireysel emeklilik şirketinin bağlı olduğu vergi dairesine bildirilir. Bu bildirim ilgili bireysel emeklilik şirketine de gönderilir.

Bu şekilde kendisine haksız olarak devlet katkısı ödenen katılımcıya ait devlet katkısı ve gecikme zammı, ilgili şirket tarafından vergi dairesine ödenir. Bireysel emeklilik şirketi bu ödemeyi yapabilmek için, haksız ödendiği tespit edilen tutarı, ilgili emeklilik yatırım fon paylarını bozdurarak katılımcının devlet katkısı hesabından geri alır.

Ancak bireysel emeklilik şirketi, bir başka bireysel emeklilik şirketinin Emeklilik Gözetim Merkezi’ne verdiği eksik veya yanlış bilgiler yüzünden vergi dairesine ödeme yapmak zorunda kalmışsa, bu tutarları haksız ödemeye neden olan bireysel emeklilik şirketinden talep eder.

Yine aynı şekilde bireysel emeklilik şirketi, bir başka bireysel emeklilik şirketinin Emeklilik Gözetim Merkezi’ne verdiği eksik veya yanlış bilgiler yüzünden katılımcıya devlet katkısını ödeyememişse ve bu yüzden katılımcının zararını karşılamak zorunda kalmışsa, bu tutarları da eksik veya hatalı bildirimde bulunan bireysel emeklilik şirketinden talep eder.

Emeklilik Gözetim Merkezi’ne veri gönderimi

Bireysel emeklilik şirketleri, Hazine Müsteşarlığı hesaplarına yapılan ödemelere ve süresinde ödenmeyen tutarlara, ya da haksız ödendiği tespit edilen tutarlara ve vergi dairesine yapılan ödemelere ait bilgileri, Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından belirlenen formatta ve kapsamda, günlük olarak Emeklilik Gözetim Merkezi’ne göndermek zorundadır.

Emeklilik gelir planına geçişte devlet katkı payları

Katılımcılar, eğer emeklilik gelir planına geçiş yapıyorlarsa ve yazılı olarak talep etmişlerse, devlet katkı payı hesaplarındaki tutarlar, katılımcının birikimine eklenebilir.

Emeklilik gelir planına geçiş yapan katılımcının, henüz hesabına geçmemiş devlet katkı payları varsa, gelir planı kapsamında katkı payı tahsilatı yapılamaz. Bu şekilde ödenen tutar, yatırıma yönlendirilmez. Bireysel emeklilik şirketi bu tutarı, şirket hesaplarına geçtiği tarihten itibaren beş iş günü içinde doğrudan katılımcıya öder.

Hak Edilmeyen Devlet Katkısının Durumu hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz aşağıdaki yorum bölümünden sitemiz yazarlarına soru ve sorunlarınızı ileterek cevaplanmasını isteyebilirsiniz.

 

Yorum yapın