Gözaltı Pazarı Nedir

Gözaltı Pazarı Nedir

Gözaltı Pazarı Nedir

Borsada hisse senetleri işlem gören şirketler bazı durumlarda kontrol altında tutulmak istenebilir. Bu duruma aşağıda sayılanlar örnektir:

  • Şirketin gelen gidişinde eğer olağandışı bir takım durumlar ortaya çıkmışsa
  • Şirket kamuya duyurması gereken bilgileri zamanında ve doğru şekilde aktarmamışsa
  • Şirket mevcut düzenlemelere uyum konusunda gerekli özeni göstermiyorsa

Bu durumdaki şirketler, sürekli olarak gözetim, denetim ve kontrol altında tutulabilmesi için borsa yönetimi tarafından gözaltı pazarına alınır. Eğer şirket bir şekilde bu duruma düşmüş ve gözaltı pazarına alınmasına karar verilmişse o şirketin hisseleri artık bu pazarda işlem görmeye başlar.

Şirketin gidişinde ortaya çıkabilecek olağanüstü hallerin başında, şirket aleyhine birçok dava açılmış olması gelir. Bu tür davalar şirketin üretim ve satış faaliyetlerini olumsuz etkileyecektir.

Ayrıca şirketin iflasının istenmiş olması, finansman yapısının bozulmuş olması, borçlarını ödemekte sıkıntı yaşaması ve şirket yönetiminin sağlıklı olmaması gibi hususlar da o şirketin gözaltı pazarına alınması neden olabilir.

Gözaltı Pazarı Nedir
Gözaltı Pazarı Nedir

Gözaltı pazarının kurulması ile, bu pazara alınan şirketlerin sürekli izlenmesi, bu şirketlerin hisselerine para yatıran yatırımcıların bilgilendirilmesi, bu yatırımcılara likidite olanağı sunulması amaçlanmıştır. Aynı zamanda gözaltı pazarında bulunan şirketler de borsa bünyesinde işlem görmeye devam etmiş olacaklardır. Bu şekilde yatırımcılar korunmuş olmaktadır.

Gözaltı pazarı ilk olarak 4 Aralık 1996 tarihinde faaliyetine başlamıştır. Bu pazarda yapılan işlemler ve uygulamalar aynen ususal borsadaki esaslara tabidir. Bu pazardaki şirketlerin durumlarının düzelmesi halinde tekrar ulusal pazara alınmasına borsa yönetimi karar verir.

BİST bünyesinde hisse senetleri işlem gören şirketler hakkında ya da bu şirketlere ait hisse senetleri hakkında gözetim ve izleme gerektiren bir gelişmenin olması durumunda bu hisse senetlerinin alındığı pazar olan gözaltı pazarı, yakında yürürlüğe giren yeni bir düzenleme ile artık yakın izleme pazarı adını almıştır.

Gözetim,denetim veya inceleme gerektiren durumlar genel olarak şu şekilde özetlenebilir:

  • Hisse senetleri ile ilgili olağandışı bir takım durumların ortaya çıkması
  • Yatırımcıların olumsuz gelişmeler karşısında zamanında ve kurallara uygun şekilde bilgilendirilmemiş olması
  • Yatırımcılara olumsuz gelişmeler konusunda eksik ve hatalı bilgiler verilmiş olması
  • Netice olarak yatırımcı haklarının korunmadığının tespit edilmesi

Bu durumların ortaya çıkması halinde ilgili hisse senetleri BİST bünyesinde kurulmuş olan yakın izleme pazarına alınmaktadır. Bu pazarda yatırımcıların haklarını koruyacak gerekli önlemler alınmıştır. Bu hisse senetlerinin alım satımı denetim altında yapılmaktadır.

Bu durumdaki hisse senetleri yakın izleme pazarına alınarak, aslında borsadan kısa süreli ve tamamen çıkarılmasının önüne geçilmekte, bu şekilde bu riske karşı yatırımcıların zarar görmesi önlenmiş olmaktadır.

Yakın İzleme Pazarı (YİP), borsada yer alan diğer pazarlar ile birlikte (Yıldız Pazar, Ana Pazar, Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı, Gelişen İşletmeler Pazarı, Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı ve Piyasa Öncesi İşlem Platformu), tam gün faaliyet göstermektedir.

Yorum yapın