Gelir Amaçlı Esnek Fon

Gelir Amaçlı Esnek Fon

Gelir Amaçlı Esnek Fon

Gelir amaçlı esnek fon ‘un portföyünde, Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik’in beşinci maddesinde açıklanan varlık türlerinin bir kısmı veya tamamı bulunur. Bu fonun içinde bulunan para ve semaye piyasası araçları, değişen piyasa koşullarına göre belirlenmektedir. Bu yüzden de varlık dağılımı önceden belirlenemez. Gelir amaçlı esnek fon, hem temettü geliri hem de faiz geliri elde etmek amacı ile kurulmuştur.

Bu fonda portföy yöneticisi, piyasa beklentisi ve analizleri paralelinde yatırım yaparak getiri elde etmektedir. Bunun için de fon içinde ağırlıklı olarak, tek başına bulunabilecek para ve sermaye piyasası araçları şunlardır:

 • Kamu borçlanma araçları
 • Türk özel şirketleri borçlanma araçları
 • Altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçları
 • Varlığa dayalı menkul kıymetler
 • Hazine tarafından ihraç edilen Eurobondlar
 • Gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçları
 • Kamu veya özel sektör kira sertifikaları
 • Gelir ortaklığı senetleri (TL veya döviz)
 • Gelire endeksli senetler (TL veya döviz)

 

Bu sayılan finansal araçların portföy içindeki ağırlığı tek başına yüzde 100 olabilir. Ancak bu sayılanlar dışında aşağıda sayılan para ve sermaye piyasası araçları da fon içinde her biri en çok yüzde 20 oranında yer alabilir:

 • Vadeli mevduat (TL veya döviz) veya katılma hesabı (TL veya döviz)
 • Menkul kıymet yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma payları
 • Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları ve girişim sermayesi yatırım fonları katılma payları

Fonun getirileri açısından riskten korunmak için, fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde fonun içine bazı türev ürünler de konulabilir. Ancak portföy içine alınan türev ürünler yüzünden karşılaşılacak açık pozisyon tutarı, fonun net varlık değerinden büyük olamaz.

Gelelim gelir amaçlı esnek fon ‘un taşıdığı risklere. Fonun portföy yapısı tamamen portföy yöneticileri tarafından piyasa beklentileri doğrultusunda tespit edildiği için, bazen yüksek oranda Türk Lirası cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmakta, bazen de beklentilerin kötüye gittiğe zamanlarda daha likit, yabancı para cinsinden sabit getirili finansal araçlara ağırlık verilmektedir. Piyasada yaşanacak herhangi bir faiz dalgalanmasından portföyde bulunan borçlanma araçlarının değeri etkilenmektedir. Ancak bu etkilenme uzun vadeli sabit getirili menkul kıymetlerde daha fazla olmaktadır. Bunun için fon yöneticileri piyasa koşullarını dikkate alarak kısa ve uzun vadeli menkul kıymetler arasında doğru bir zamanlama ile değişiklik yapmaktadırlar. Riskler bu şekilde yükseliyorsa, portföy içine ters repo işlemleri ve yabancı para cinsinden para ve sermaye piyasası araçları daha fazla alınmaktadır.

Gelir amaçlı esnek fon ‘un yukarıda açıklanan portföy yapısı yüzünden, bu fon herhangi bir yönetim stratejisi karşılaştırma ölçütü kullanmaya elverişli değildir.

Gelir Amaçlı Esnek Fon” üzerine bir yorum

Yorum yapın