Finansal Yatırım Araçları Nelerdir

Finansal Yatırım Araçları Nelerdir

Finansal Yatırım Araçları Nelerdir ?

Yatırımcıların ihtiyaçları arttıkça son yıllarda yatırım araçları da çeşitlilik göstermiştir. Yatırımlar her zaman kar etmek için değil bazen arbitraj bazen de koruma için yapılır.

Finansal yatırım araçları ikiye ayrılır.

1-Para Piyasası Araçları

Bir yıldan az vadeli menkul değerlerin alım satımı yapıldığı ve fon satanlar ile fon alanlar arasındakilerin faiz geliri, likidite eksiği olanların ise faiz ödediği piyasaya para piyasası denir.

Para piyasasında işlemde olan menkul değerleri döviz ve TL olmak üzere ikiye ayırabiliriz.

TL para piyasasını;

– TCMB para piyasası

-Borsa İstanbul-Takasbank para piyasası

-Bankalar arası para piyasası olarak maddeler halinde sıralayabiliriz.

Döviz para piyasasını da yine benzer bir şekilde;

– TCMB döviz ve efektif piyasaları,

-Bankalar arası serbest döviz piyasası

-Serbest döviz piyasası olarak maddeler halinde sıralayabiliriz.

Hazine Bonosu, Banka Mevduatları, Finansman ve Banka Bonosu, Yatırım Fonu Katılım Payı, Repo ve Ters repo ve varlıklara dayalı menkul değerleri para piyasası araçları içerisinde sayabiliriz.

2-Sermaye Piyasası Araçları

Vadesi bir yıldan daha fazla olan menkul değerler ve sermaye piyasası aracı olarak ortaklık veya borç anlamına gelen finansal yatırım araçlarıdır. Sermaye Piyasası araçlarına örnek olarak; Hisse Senedi ve Türevleri, Özel Sektör ve Devlet Tahvilleri/tahvil türevleri, İpotekli ve Teminatlı Menkul Değerler, Yabancı Sermaye Piyasası Araçları, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Sözleşmeleri, Gayrimenkul ve Kira Sertifikaları, Eurobond gösterilebilir.

Yatırım yapmak isteyenler, uzun vadeli yatırım yapmak istediklerinde sermaye piyasalarını, kısa vadeli yatırım yapmak istediklerinde para piyasalarını tercih ederler. Para piyasası araçları sermaye piyasası araçlarına göre daha likitdir. Yatırım araçlarında hisse senedi, repo ve ters repo, bono ve tahviller riski en düşük olandır ve enflasyondan sonra reel getirisi de düşüktür. Yine de bazı küçük yatırımcılar acemilik yaparak daha çok kar elde edebilme düşüncesiyle, daha riskli yatırım araçlarını tercih etmektedirler. Daha riskli yatırımlarda kayıp yaşama olasılığı daha fazladır. Yatırım kararları alırken, yatırım yapacağınız araçları iyi tanımalı ona göre karar vermelisiniz aksi halde maddi kayıplar yaşamanız kaçınılmazdır.

Yorum yapın