Esnek Alternatif Fon

Esnek Alternatif Fon

Esnek Alternatif Fon

Esnek alternatif fonun en büyük özelliği, faiz dışında yatırım getirisi elde etmeye yönelik olmasıdır. Bunu sağlamak için de fonun portföyünde faizsiz yatırım araçları bulunmaktadır.

Esnek alternatif fonun portföyü tek başına şu para ve sermaye piyasası araçlarından oluşabilir:

  • BİST katılım endeksindeki pay senetleri
  • Türkiye’de ve uluslararası piyasalarda ihraç edilen faizsiz borçlanma araçları
  • Varlığa dayalı menkul kıymetler
  • Gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçları
  • Kamu veya özel sektör kira sertifikaları
  • Altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçları
  • Gelir ortaklığı senetleri (TL veya döviz)
esnek-alternatif-fon
Esnek alternatif fonun en büyük özelliği, faiz dışında yatırım getirisi elde etmeye yönelik olmasıdır.

 

BİST katılım endeksindeki pay senetleri, borsada işlem gören ve katılım bankacılığı prensiplerine uygunluk gösteren hisse senetlerinden oluşan bir borsa endeksidir. Bu endeks faizsiz yatırım ihtiyacından doğmuştur ve bu endekste faaliyet alanı, faizsiz getiri esasına uygun şirketler bulunur.

Ayrıca esnek alternatif fonun portföyüne en çok yüzde 25 oranında Katılma Hesabı (TL veya döviz) alınabilir. Bunun dışında bu fon, her biri en çok yüzde 20 oranında olmak üzere şu finansal araçlara da yatırım yapabilir:

  • Menkul kıymet yatırım fonu / yabancı yatırım fonu / borsa yatırım fonu / serbest yatırım fonu / koruma amaçlı yatırım fonu / garantili yatırım fonu katılma payları
  • Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları ve girişim sermayesi yatırım fonları katılma payları

Esnek alternatif fonun portföyünde faizsiz finansal araçlar bulunmakta olup, uzun vadeli bir yatırım stratejisine sahiptir. Kısa vadeli al satlar ancak gerekli durumlarda yapılmaktadır. Portföy yöneticileri, fonun portföyüne menkul kıymet alırlarken genelde belli menkul kıymetlerde yoğunlaşmaktan kaçınmaktadır. Risk dağıtılabildiği ölçüde bu fon için dengeli bir getiri sağlanmaktadır. Bu nedenle bu fonlarda dağınık finansal araçlar bulundurmaya özen gösterilir.

Buna rağmen, esnek alternatif fon, genel piyasa riski, likidite riski ve kur riski taşımaktadır. Bu risklerden kaçınmak için bu fonda da portföy içine, riskten korunma amacı ile ve fonun yatırım stratejisine uygun olmak üzere türev araçlar alınmaktadır. Ancak portföye konulan türev araçlar yüzünden ortaya çıkacak açık pozisyon tutarı fon net varlık değerini aşmamalıdır.

Esnek alternatif fonun faizsiz finansal araçlara yatırım yapması nedeniyle, fonun bu portföy yapısı ve yönetim stratejisi, herhangi bir karşılaştırma ölçütü kullanmaya elverişli değildir.

Yorum yapın