Enflasyona Endeksli Tahvil Nedir

Enflasyona Endeksli Tahvil Nedir

Enflasyona Endeksli Tahvil Nedir

Hazine Bonoları ve Devlet Tahvilleri, işleyişleri bakımından aynı olan sadece vadeler açısından birbirlerinden farklı olan iki finansal araçtır. Vadeleri bir yıldan kısa borçlanma enstrümanlarına Hazine Bonosu denirken, vadeleri bir yıl veya daha uzun borçlanma enstrümanlarına Devlet Tahvili deniyor.
Fonlama ihtiyaçlarını karşılamak üzere şirketler tarafından çıkarılan borçlanma senetlerine tahvil denmektedir. Şirketler ödenmiş sermayelerinden daha fazla tahvil çıkaramazlar. Tahvil çıkarmak isteyen şirketler mutlaka Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak zorundadır. Bunlar özel sektör tahvilleridir. Bu tahviller belli amaçlar için ve farklı vadelerde çıkarılabilirler. Devlet tarafından iç borçlanma yolu ile çıkarılan tahviller ise devlet tahvili adını alır. Devlet bunların vadelerini borçlanma ihtiyacına göre tespit eder. Yukarıda da değinildiği gibi vadesi bir yıldan kısa olan iç borçlanma senetleri Hazine Bonosu olarak, bir yıldan uzun süreli iç borçlanma senetleri ise Devlet Tahvili olarak isimlendirilir.
Tahvillerin en büyük özelliği herhangi bir getiri riski taşımaması ve sabit getirili olmasıdır.
Enflasyona endeksli tahviller, anapara ve faiz ödemeleri belli bir fiyat endeksine bağlı olan tahvillerdir. Bu şekilde enflasyona endeksli tahviller reel değer kaybına uğramazlar. Bu tahvillerin reel getirileri, enflasyonda meydana gelen değişimlere rağmen değişkenlik göstermezler. Yatırımcılara öngörülebilir net bir getiri sundukları için de, riskten kaçınan yatırımcılar tarafından en çok bu tahviller tercih edilmektedir.
Hazine Müsteşarlığı, bir yandan ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerini çeşitlendirmek için, diğer yandan yatırımcı tabanını genişletmek için bir yandan da borçlanma vadesini uzatmak için, 2007 yılının Şubat ayında TÜFE’ye Endeksli Devlet Tahvili çıkarmaya başlamıştır.

Enflasyona endeksli tahvil nedir? Enflasyona endeksli tahviller, anapara ve faiz ödemeleri belli bir fiyat endeksine bağlı olan tahvillerdir. Bu şekilde enflasyona endeksli tahviller reel değer kaybına uğramazlar.
Enflasyona endeksli tahvil nedir?
Enflasyona endeksli tahviller, anapara ve faiz ödemeleri belli bir fiyat endeksine bağlı olan tahvillerdir. Bu şekilde enflasyona endeksli tahviller reel değer kaybına uğramazlar.

TÜFE’ye Endeksli Devlet Tahvilleri ile, Hazine Müsteşarlığı, yatırımcılara, reel getiri garantisi sağlayan farklı bir varlık sunmuş olmaktadır. Ayrıca bu tahvillerin sağladığı net getiriler, enflasyondaki değişimlere rağmen değişiklik göstermediği için, riskten kaçmak isteyen yatırımcılar açısından son derece uygun bir yatırım aracıdır. Bu şekilde uzun vadeli yatırım yaparak, enflasyonun belirsiz dalgalanmalarına karşı TÜFE’yi esas alan ve getiri riskini bertaraf eden bu tahviller rağbet görmüştür. Sadece ülkemizde değil yabancı ülkelerde de söz konusu tahviller 40 yıldan uzun vadeli olarak çıkarılmaktadır.
Herhangi bir sabit getirili yatırım aracında yatırılan anapara, enflasyon etkisi yüzünden satın alma gücünü kaybederken, TÜFE’ye Endeksli Devlet Tahvilleri’nde anapara hem satın alma gücünü korumakta hem de nominal değerini korumaktadır. Bunun yanında faiz getirileri de korunmuş olmaktadır. Genel olarak bu tahviller beş yıl ve daha uzun vadelidir ve altı ayda bir kupon ödemesi yapılır.
1 Ekim’de sigortacılık sektöründe yerini alacak olan Yıllık Gelir Sigortaları ile birlikte sigorta şirketlerinin fonlama riski ön plana çıkmıştır. Bir yandan sigortalı kişinin örneğin 75 yaşına kadar yaşayacağı esas alınarak yapılan hesaplamalar, sigortalının daha uzun süre yaşaması halinde sigorta şirketi için aktüeryal risk yaratırken, diğer yandan da sigorta şirketlerinin ellerinde, bu fonlamayı sağlayacak uzun vadeli finansal araçlar olmaması fonlama riski yaratmıştır.
Bu yüzden Hazine Müsteşarlığı bu riski ortadan kaldırmak amacı ile enflasyona endeksli tahviller üzerinde çalışma başlatmıştır. Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği kapsamında sigorta şirketlerinin ve bireysel emeklilik şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak olan enflasyona endeksli bir tahvil çıkarmak için Hazine Müsteşarlığı, çalışmalarını sürdürüyor.
Bu amaçla önce sektörde faaliyet gösteren sigorta şirketlerinden ve bireysel emeklilik şirketlerinden görüş ve öneriler toplanmıştır. Bu görüş ve önerileri değerlendiren Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü yetkilileri, henüz çalışmaların sürdüğünü ve enflasyona endeksli bir tahvil için, faiz oranı ve vade konularının daha netleşmediğini açıklamışlardır.
Yıllık Gelir Sigortası Yönetmeliği’nin hayata geçmesi ile birlikte, enflasyona endeksli tahvil ihracı da gerçekleştiğinde, bugün amacı dışında sadece bir tasarruf sistemi olarak kullanılan Bireysel Emeklilik Sistemi, artık gerçekten emeklilik ve insanlara ömür boyu emeklilik maaşı sunan bir sistem haline gelmiş olacaktır.
Enflasyona endeksli devlet tahvillerinin, vadesine kadar olan süre içinde enflasyon seviyesi düşse de yükselse de, reel getirileri sabit olacağından, sigorta şirketleri Yıllık Gelir Sigortalarını yaparlarken fonlama risklerini daha rahat görebileceklerdir.
Enflasyona endeksli tahvil ve Bireysel Emeklilik Sistemi konusunda daha geniş bilgi sahibi olmak için, sorularınızı aşağıdaki yorum kısmından sitemiz yazarlarına ileterek cevaplanmasını isteyebilirsiniz.

Enflasyona Endeksli Tahvil Nedir” üzerine bir yorum

  1. Enflayona endeksli kıymetlerin hangi tarihlerde ihraç edileceğini ve reel getirelerinin ne olduğunu hangi kaynaklardan takip edebiliriz?

Yorum yapın