Elliot Analizi Nedir

Elliot Analizi Nedir

Elliot Analizi Nedir

Elliott Dalga Teorisi

Elliott Dalga Teorisi, 1930’lu yıllarda Nelson Elliott tarafından, Dow Teorisi’nden etkilenerek geliştirilmiştir. Temelinde hisse senetlerinin birbirini tekrar eden dalga hareketleri vardır. Bu dalga hareketleri izlenerek piyasanın yönü tahmin edilebilir ve hangi yönde gideceği söylenebilir. Temelinde sürü psikolojisi yatar. Piyasaya yön verenler aslında trader’ların tutumudur. Eğer yatırımcılar aynı şeyi görür ve uygularsa, piyasa da o şekilde hareket eder. Ancak bu tekniği uygulamak kolay değildir. Çünkü aynı grafik üzerinde farklı yorumlar üretilebilir. Elliott dalgaları sayısız ve karmaşık kurallara sahiptir.

Elliott dalgaları her zaman doğru dalga sayısını göstermese de hata yapma olasılığını en aza indirir. En azından yönü bilmek bir miktar da olsa kazandırabilir. Çünkü yönün yanında destek ve direnç seviyeleri de doğru tahmin edilebilir.

Bu tekniği kullananlar piyasaların davranışını analiz ederek ileriye dönük tahminler yaparlar. Elliott analizinde ana trend yönünde hareket eden dalgalar beş itici dalga ve onu izleyen üç düzeltme dalgasından meydana gelir. Bu harekete beş üç hareketi de denir. Bu hareket temposu herhangi bir zaman dilimi için geçerliliğini korur. Genelde de doğru netice verir. Bu dalgaları şu şekilde göstermek mümkündür:

Elliott Dalga Teorisi
Elliott Dalga Teorisi

Yukarıdaki şekilde görülen hareketlerden numaralar ile gösterilmiş dalgalar yükseliş trendi dalgaları, harflerle gösterilmiş dalgalar ise düzeltme trendi dalgalarıdır. Yükseliş trendinde 1, 3 ve 5 itici dalgalar, 2 ve 4 ise düzeltme dalgalarıdır. Düzeltme trendinde A ve C itici dalgaları, B düzeltme dalgasıdır.

Dalgaların ne gösterdiğini anlamak için kitle psikolojisi kavramına geri dönmek gerekir.

Birinci dalgada yatırımcılar alım için bir fırsat olduğunu düşünürler ve bu alımlarla piyasa alış yönüne doğru hareket eder.

İkinci dalgada gerçek alıcılar kar elde etmek için işlemlerini kapatmaya başlarlar. Bu durumda alım isteği azalır.

Üçüncü dalgada alış yapmak isteyen bütün yatırımcılar alış işlemlerine başlar. Genellikle en uzun ve güçlü bir dalgadır.

Dördüncü dalgada artık karlar toplanmak istendiğinden alış işlemleri düşmeye başlar.

Beşinci dalgada yine yükseliş trendi başlar ancak piyasada alım fazlası oluşur. Artık durumun ters döneceği bellidir. Yükseliş trendi içinde satışlar yapılır.

Arkasından gelen A, B ve C dalgaları ise yükseliş trendinin aksi yönünde dalgalanma gösterir. Bundan sonra artık yeni bir trend gelmesi mümkündür.

Kısaca Nelson Elliott, insan heyecanlarının, kitle psikolojisinin ve dış olayların neden olduğu etkenlerin, hisse senetlerinin karmaşık fiyat hareketlerinde bir döngü yarattığını keşfetmiştir. Elliott dalga analizi, finans piyasalarında piyasa döngülerinin analiz edilmesi ve tahmin edilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Amerikalı bir muhasebeci olan Nelson Elliott, finansal piyasalarda fiyatların dalgalar şeklinde yükseldiğini ve gerilediğini ve bu dalgaların birbirleri ile belli bir zaman ve fiyat ilişkisi içinde olduğunu farketmiştir. Bu dalgalanmalar iyimserlik ve kötümserlik arasında bir ritme uygun olarak gerçekleşmektedir. Yatırımcı davranışları, sürü psikolojisi ile güdülenmektedir.

Yorum yapın