Dow Jones Teorisi Nedir

Dow Jones Teorisi Nedir

Dow Jones Teorisi Nedir ?

Teknik analiz yöntemleri içinde en eski olanı ve üzerinde en çok araştırma yapılanı Dow Jones Teroisi’dir. Charles Dow, modern teknik analizinin atası olarak kabul edilir. Bu teorinin esası, genel iş dünyasının gidişi ile hisse senedi piyasasının yönü arasında ilişki kurmaya dayanır. Bu yaklaşımda kısa vadeli fiyat hareketleri dikkate alınmaz. Hisse senedi piyasasının genel yönü tahmin edilmeye çalışılır.

Dow Jones Teorisi’nin esas aldığı altı temel ilke bulunmaktadır:

1. Üç farklı akım

Dow Jones Teorisi’ne göre hisse senedi fiyatları tesadüfi olarak oluşmaz. Fiyatlar üç farklı dönemsel trend tarafından etkilenir. Herhangi bir zamanda piyasaları etkileyen ve birbiri içinde meydana gelen üç farklı akım vardır.

Bunlardan ilki ana akımdır. Ana akım yükselen ya da düşen piyasa yönünü gösterir. Bunun gerçekleşmesi bir yıldan birkaç yıla kadar sürebilir. Eğer yeni oluşan fiyat önceki fiyata göre daha yüksekse, ana akım yükseliş yönünde demektir. Eğer yeni fiyat önceki fiyata göre daha düşükse bu defa da ana akım düşüş yönünde demektir.

İkincil akımlar ana akımların gelişimini önleyen ve karşı yönde gelişen önemli tepkilerdir. Bunlar ana akımın düzeltmeleridir. Düşen bir piyasada önemli yükselişler olarak ya da yükselen bir piyasadaki önemli düşüşler olarak kendini gösterir. Bunların oluşum süresi bir aydan birkaç aya kadar sürebilir.

Küçük akımlar altı günden az süren ve en fazla üç hafta kadar sürdüğü görülen orta boylu dalgalanmalardır. Küçük akımlar doğru sonuç vermezler. Bu günlük dalgalanmalardan çıkarılan sonuçlar aldatıcıdır, manüpülasyonlara açıktır ve uzun vadeli yatırımcıları yanlış yönlendirir.

2. Ortalamalar anlamlıdır

Ortalama değerler yatırımcıya çok şey ifade eder. Çünkü yatırımcılar duyduklarını hemen yayarlar. Yayılan haberin olumlu veya olumsuz oluşuna göre de piyasalar etkilenir. Piyasalarda dolaşan bu tür bilgiler fiyatlara yansır. O nedenle ortalamaların önemi çoktur.

3. Ortalamalar doğrulanmalıdır

Ortlamalar yani piyasa göstergeleri birbirini teyit etmelidir. Endeks veya ortalamalar birbirlerine benzer uyarılar vermelidir. Endekslerin hareketlerin gidiş yönünü gösterebilmeleri, aynı yönde hareket etmelerini gerektirir.

4. Ana akımların aşamaları

Ana akımların gelişimi ve sonuçlanması üç aşamadan meydana gelir.

Ana akım yükseliş yönünde ise: İlk aşama toparlanma dönemidir. Fiyatların kısmen düşüktür. Bilinçli yatırımcılar ekonomik iyileşme ve uzun vadeli büyüme beklentilerine uyarak yoğun alımlar yaparlar. Genel piyasa sıkıntılı ve karamsar bir dönemdedir. Ancak bilinçli yatırımcılar bundan yararlanarak, hisse senetlerini satın alırlar. İkinci aşamada ekonomik koşullardaki iyileşme ve şirket karlarında artışlar oldukça diğer yatırımcılar da alıma geçer. Üçüncü aşamada ise artık ekonomi rayındadır. Şirket karları oldukça yükselmiştir. Bu olumlu şartlar karamsar yatırımcıları harekete geçirir. Fiyatların daha yükseleceği beklentisi ile hisse senedi alımları hızlanır. Ancak bilinçli yatırımcılar bu aşamada düşüş beklediklerinden önceden satın aldıkları hisse senetlerini elden çıkarmaya başlarlar.

Ana akım düşüş yönünde ise: Bilinçli yatırımcılar düşüş trendi gördükleri anda ellerindeki hisse senetlerini satmaya başlarlar. Fiyatlar doyum noktasındadır. Bu satışlarla fiyatlar düşmeye başlar. Ekonomi kötüye gitmeye başlar ve şirket karlarında önemli düşüşler olur. Kötü piyasa haberleri arttıkça yatırımcılar gerçek değerlerine bile aldırmadan ellerindeki hisse senetlerini panik halde satarlar.

5. Kesin bir dönüş sinyali

Yükseliş trendi yeni fiyatların öncekilerine göre yüksek olması durumudur. Bir yükseliş trendinin bitmesi için en azından bir kez yeni fiyat öncekinin altında kalmalıdır. Tabi bu durum düşüş trendinde tam tersi olacaktır. İki endeksten sadece birinin kesin dönüş göstermesi yetmez. Diğer endeks de bu dönüşü onaylamalıdır.

6. İşlem hacmi

Belirli bir dönemde yapılan işlemlerin miktarına hacim denir. Hacmin yüksek olduğu durumlar piyasanın likit olduğunu ve ilginin arttığını gösterir. Hacmin düşük olduğu durumlar ise yatırımcının pozisyonunu kapatması için bir uyarı sayılır. İşlem hacmi grafiği ana akım yönünde hareket etmelidir. Fiyat yükselirken işlem hacmi düşük kalıyorsa veya fiyat düşerken işlem hacmi yükseliyorsa mevcut trendde bir değişim beklenebilir.

Yorum yapın