Dernek, Vakıf ve Sandıklardan BES’e Aktarım 3

Dernek, Vakıf ve Sandıklardan BES’e Aktarım 3

Dernek, Vakıf ve Sandıklardan BES’e Aktarım 3

Hazine Müsteşarlığı tarafından geçtiğimiz yıl Mayıs ayında çıkarılan, dernek, vakıf, sandık ve diğer benzeri kuruluşlardan bireysel emeklilik sistemine aktarım işlemleri ile ilgili olarak çıkarılan sektör duyurusunda yer alan açıklamaları bu yazı ile tamamlıyoruz.

Aktarımdan sonra sistemde geçirilen ilk üç yıllık sürede, emeklilik gelir planından yapılacak yıllık ödemelere ait bir sınırlama var mıdır?

Yapılan aktarımlarda, katılımcıya, bireysel emeklilik şirketleri tarafından, sistemde geçirilen ilk üç yıllık süre içinde, beklenen ömür tablosuna göre hesap edilecek azami aylık tutardan daha fazla ödeme yapılamaz. Yani sözleşme başına ödenebilecek üst limit, söz konusu tablodaki yaşam beklentisine göre hesaplanır.

Katılımcının, bireysel emeklilik sisteminde aktarım öncesinde devam eden bir sözleşmesi varsa, aktarım yapması mümkün müdür?

Sistemin mantığı gereğince, katılımcının aktarım ile birlikte aynı anda, hem birikim amaçlı bireysel emeklilik sözleşmesi, hem de emeklilik gelir planına bağlı sözleşme yapması mümkün değildir. Bu nedenle farklı durumlara göre aşağıda gösterilen şekilde aktarım koşullarına uyulması gerekiyor.

 

Katılımcının, aktarımdan önce bireysel emeklilik sisteminde bulunan sözleşmesinin türü Katılımcının aktarım yapmak istediği sözleşme türü Aktarım koşulu
Birikim amaçlı bireysel emeklilik sözleşmesi Birikim amaçlı bireysel emeklilik sözleşmesi Ek bir koşul yoktur.
Birikim amaçlı bireysel emeklilik sözleşmesi Emeklilik gelir planına bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi Aktarımdan önce, birikim amaçlı bireysel emeklilik sözleşmesini sonlandırmalıdır veya emeklilik hakkı var ise kullanmalıdır.
Emeklilik gelir planına bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi Birikim amaçlı bireysel emeklilik sözleşmesi Aktarımdan önce, emeklilik gelir planına bağlı bireysel emeklilik sözleşmesini sonlandırmalıdır.
Emeklilik gelir planına bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi Emeklilik gelir planına bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi Ek bir koşul yoktur.

 

Dernek, Vakıf ve Sandıklardan BES’e Aktarım
Dernek, Vakıf ve Sandıklardan BES’e Aktarım
Birikim amaçlı bireysel emeklilik sözleşmesine aktarım yapan katılımcı, sonradan emeklilik gelir planına katılabilir mi?

Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarım Hakkındaki Yönetmelik’te belirtilen koşullar (madde 10) sağlandığı takdirde, katılımcıların ilk aktarım tarihinden itibaren üç yıl içinde emeklilik gelir planına katılması mümkündür. Ancak bu koşulların yanında emeklilik gelir planına bağlı sözleşmeye aktarım yapılması için gerekli koşulların da sağlanmış olması gerekiyor. Yani katılımcı ilgili kuruluşta en az 10 yıllık üyeliğe sahip olmalıdır ve aktarılan tutar, aktarımın yapıldığı tarihteki brüt asgari ücretin en az 12 katı olmalıdır. Buradaki 12 katın hesabında, sonradan yapılan ek aktarım tutarları da dikkate alınır ancak aktarım tutarları dışındaki katkı payı ödemeleri hesaplamaya katılmaz.

Üye veya çalışanların, bireysel emeklilik sisteminde başka bir sözleşmesi olup olmadığı nasıl kontrol edilecek?

Bu konuda ilgili kuruluş tarafından iletilen veriler çerçevesinde bireysel emeklilik şirketleri, Emeklilik Gözetim Merkezi’nden bilgi alacaktır. Bunun yanında bireysel emeklilik şirketi katılımcıdan bu yönde yazılı bir beyan da talep edecektir.

Aktarım öncesinde işveren grup emeklilik sertifikası bulunan katılımcılar aktarım yapabilir mi?

Bu konuda herhangi bir özel koşul yoktur. Bu katılımcılar da aktarım yapabilirler.

Aktarım ile yapılan bireysel emeklilik sözleşmeleri için devlet katkısına hak kazanma süresi nasıl belirlenir?

Yasal düzenlemelere göre, katılımcının bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı 1 Ocak 2013 tarihinde başlamıştır. Bu şekilde bireysel emeklilik sistemine ilk aktarımın yapıldığı tarihte devlet katkısına hak kazanma süresi başlar. Bu yüzden de ilgili kuruluşta geçirilen süre emeklilik hakkı için dikkate alınır ancak devlet katkısı açısından dikkate alınmaz.

Katılımcılar, ilk aktarım tarihinden itibaren üç yıl içinde sistemden ayrılmak isterse, kazanılan devlet katkı paylarına hak kazanamaz. Bunun tek istisnası sistemden ölüm veya sakat kalma yüzünden olacak ayrılmalardır.

Birikim amaçlı bireysel emeklilik sözleşmesine aktarımdan sonra, ilk üç yıl içinde emeklilik gelir planına katılan katılımcılar, devlet katkısı alabilir mi?

Böyle biri durumda, katılmcıların sistemden üç yıldan önce ayrılma ihtimali olduğundan, ilgili sözleşmeye ait devlet katkısı tutarları 3 yıllık süre bitene kadar emeklilik gelir planına bağlı sözleşme kapsamında açılan hesapta takip edilir ve ödemelere dahil edilmez. Üç yıl dolduktan sonra katılımcılar, devlet katkısına kısmen veya tamamen hak kazanırlar.

Aktarım ile yapılan bireysel emeklilik sözleşmeleri, bir başka emeklilik şirketine aktarılabilir mi?

Uygulamada kargaşa yaratacağı gözönüne alınarak aktarım ile kurulan sözleşmelerin yapıldığı tarihten itibaren üç yıl içinde, başka bir emeklilik şirketine aktarılması doğru bulunmamıştır.

Aktarım ile yapılan bireysel emeklilik sözleşmelerinde birleştirme işlemi yapılabilir mi?

Aktarım ile yapılan bireysel emeklilik sözleşmeleri, imzalandığı tarihten itibaren üç yıl içinde, hiçbir şekilde başka bir emeklilik sözleşmesi ile birleştirilemez.

Bu arada dernek, vakıf, sandık ve diğer benzeri kuruluşlardan bireysel emeklilik sistemine aktarım işlemleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi almak için, bireyselemeklilikbes.com web sitemizin deneyimli yönetici ve yazarlarına aşağıdaki yorum kısmından soru ve sorunlarınızı ileterek cevaplanmasını isteyebilirsiniz.

Yorum yapın