Dernek, Vakıf ve Sandıklardan BES’e Aktarım 2

Dernek, Vakıf ve Sandıklardan BES’e Aktarım 2

Dernek, Vakıf ve Sandıklardan BES’e Aktarım 2

Hazine Müsteşarlığı tarafından geçtiğimiz yıl Mayıs ayında çıkarılan, dernek, vakıf, sandık ve diğer benzeri kuruluşlardan bireysel emeklilik sistemine aktarım işlemleri ile ilgili olarak çıkarılan sektör duyurusunda yer alan açıklamalar üzerinde durmaya devam edelim.

Aktarım yapan üyeler veya çalışanların ilgili kuruluşta geçirdiği sürenin hesabında hangi ilke esas alınır?

Bu sürenin hesabında, ilgili dernek, vakıf, sandık ve diğer benzeri kuruluşlarda, ilgili yasal düzenlemelere göre, üye veya çalışan sıfatıyla geçirilen süre dikkate alınır. Bunun dışında üyeliğin askıya alındığı süreler, örneğin ücretsiz izin veya askerlik yüzünden ayrı kalınan süreler dikkate alınmaz.

Aktarım yapacak üyeler veya çalışanlar için bir yaş sınırı aranıyor mu?

Dernek, vakıf, sandık ve diğer benzeri kuruluşlardan bireysel emeklilik sistemi ne aktarım işlemleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi almak için, sitemizin deneyimli yönetici ve yazarlarına aşağıdaki yorum kısmından ulaşabilirsiniz.
Dernek, vakıf, sandık ve diğer benzeri kuruluşlardan bireysel emeklilik sistemi ne aktarım işlemleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi almak için, sitemizin deneyimli yönetici ve yazarlarına aşağıdaki yorum kısmından ulaşabilirsiniz.

Bireysel emeklilik sistemi ile ilgili yasal düzenlemelere göre, emeklilik sistemine girmek için bireysel emeklilik şirketleri sadece fiil ehliyetine sahip olmak koşulunu ararlar. Bunun dışında bir sınırlama olmadığından, fiil ehliyetine sahip üyeler veya çalışanlar sisteme aktarım yapabilirler.

İlgili kuruluşun emeklilik taahhüt planına pasif üye olarak katılmış olan eş, çocuk ve diğer kişilerin bireysel emeklilik sistemine aktarım yapması mümkün müdür?

Yönetmeliğe göre, bu kişilerin de bireysel emeklilik sistemine aktarım yapması mümkündür. Bu üyelerin ilgili kuruluşta geçirdikleri sürenin hesabında, kişinin aynı anda hem pasif üye statüsüne hem de fiil ehliyetine birlikte sahip olduğu süreler dikkate alınmak zorundadır.

Kısmi aktarım sırasında katılımcı vefat ederse, birikimler nasıl ödenecek?

Bu durumda bireysel emeklilik sistemine aktarılmış olan birikimler, sözleşmede gösterilen lehdarlara veya hak sahiplerine ödenir. Vefat eden katılımcının ilgili kuruluşta kalan birikimi ise artık aktarıma konu edilemez. Vefat ile bu birikime hak kazanacak olan kişiler, istiyorlarsa kendi adlarına ayrıca aktarım yapabilirler.

53 yaşını tamamlamamış üyeler veya çalışanların emeklilik gelir planına katılması mümkün müdür?

Yönetmeliğe göre, ilk aktarım tarihinden itibaren üç yıllık süre boyunca 53 yaşını tamamlamamış üye veya çalışanlar, devletin sağladığı emeklilik hakkını elde etmiş olsalar bile, emeklilik gelir planına bağlı sözleşmeye katılamazlar. Bu üç yıllık süre tamamlandıktan sonra, katılımcının emeklilik gelir planına girebilmek için, yasanın öngördüğü koşulları yerine getirmiş olması gerekir.

Bu konuya devam edeceğiz. Bu arada dernek, vakıf, sandık ve diğer benzeri kuruluşlardan bireysel emeklilik sistemi ne aktarım işlemleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi almak için, sitemizin deneyimli yönetici ve yazarlarına aşağıdaki yorum kısmından ulaşabilirsiniz.

Yorum yapın