Eurobond Nasıl Bir Yatırım Aracıdır

Eurobond Nasıl Bir Yatırım Aracıdır Firmalar zaman zaman finansman ihtiyaçları için bono çıkarır ve bu bonolar karşılığında belli bir tarihte bir kazanç sağlamayı vaad eder. Aynı Firmalar gibi Ülkeler de bu tür bir ihtiyaç durumunda, yurt içinde olduğu gibi yurtdışında da finansman arayışına girebilirler. Yurtiçinde kaynak bulmaya yönelik bonolara Hazine Bonosu veya Devlet Tahvili denirken, … Devamını oku…Eurobond Nasıl Bir Yatırım Aracıdır

Schengen Vizesi Nedir Nasıl Alınır

Schengen Vizesi Nedir Nasıl Alınır Avrupa’ya seyahat etmek isteyen Türk turistlerin tüylerini diken diken eden SCHENGEN kelimesi, aslında  Lüksemburg’da küçük ve sevimli bir köyün adıdır. 1985 yılında bu köyde, 5 Avrupa ülkesi (Fransa, Batı Almanya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg) kendi aralarındaki sınır kontrollerini kaldırmayı taahhüt eden anlaşmayı imzalamışlardır. Yıllar geçtikçe ülke sayısı artmış ve zamanla … Devamını oku…Schengen Vizesi Nedir Nasıl Alınır

Devlet Destekleri ve Kalkınma Ajansları

Devlet Destekleri ve Kalkınma Ajansları Devlet Destekleri Son yıllarda ekonomimizin iyiye gitmesinden dolayı özellikle Kobilere yönelik çok ciddi hibe destekleri vardır. Bunların en önemlilerinden bir tanesi de kalkınma ajanslarının yapmış oldukları desteklerdir. Kalkınma ajansları her yıl aralık ile ocak aylarında ilana çıkarlar. Türkiye’de 27 tane kalkınma ajansı vardır. Bunlardan İstanbul, Ankara ve İzmir tek başlarına … Devamını oku…Devlet Destekleri ve Kalkınma Ajansları

Kredi Kartı Taksit Sayısı Artacak mı

Kredi Kartı Taksit Sayısı Artacak mı 2012-2013 döneminde tüketici kredilerinde artış hızı yüzde 28 seviyelerine çıkınca, talebi kısmak için geçtiğimiz yılın başlarında kredi kartı ve tüketici kredilerinde taksit uygulamaları ile düzenleme yapılmış, taksit sayıları kısıtlanmış veya bazı sektörlerde taksit kaldırılmıştı. Bunun sonucunda gerek bankaların taksitli kredi kartı alacağı, gerekse tüketici kredilerindeki artış hızı yarı yarıya … Devamını oku…Kredi Kartı Taksit Sayısı Artacak mı

Türkiye’de Menkul Kıymetler Piyasasının Geçmişi

Türkiye’de Menkul Kıymetler Piyasasının Geçmişi Türkiye’de bir organize menkul kıymetler piyasası kökeni 19. yüzyılın ikinci yarısına dayanmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk menkul kıymetler piyasası Kırım Savaşı’nı takiben, “Dersaadet Menkul Kıymetler Borsası” adı altında 1866 yılında kuruldu. Dersaadet Borsası, Osmanlı pazarlarında daha yüksek getiri arayışında olan Avrupalı yatırımcılar için bir bekledikleri bir ortamı yarattı. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından … Devamını oku…Türkiye’de Menkul Kıymetler Piyasasının Geçmişi

PayPal Hesabı Nedir Avantajları Nelerdir

PayPal Hesabı Nedir Avantajları Nelerdir İnternetten alışveriş yapmak birçok kişinin tercih ettiği bir yöntem; çünkü hem satıcı hem de müşteri tasarruf etme imkanına kavuşuyor. Şu an e-ticaret sitesi edinmek isteyen birçok firma var. Bu isteğin temel sebebi, yatırımın daha düşük bütçe gerektirmesi ve sitenin daha fazla kişiye hitap edebilmesidir. Satıcı açısından düşünüldüğünde maliyetin az olması … Devamını oku…PayPal Hesabı Nedir Avantajları Nelerdir

Fin-Tech Sektörü Nedir

Fin-Tech Sektörü Nedir Girişimcilik dünyasında, dünyanın hemen her yerinde doğan finansal odaklı girişimlere büyük yatırımlar yapılmaya başlandı. Artık teknoloji dünyası, finans dünyası ile gittikçe birbirine yaklaşıyor. Bu iki dünyanın dinamikleri birbirlerine çok yakın. Her iki alanda da hergün birbirinden farklı ürünler piyasaya çıkıyor ve her iki alanda da yeni hizmet anlayışları uygulamaya geçiyor. Bu bakımdan … Devamını oku…Fin-Tech Sektörü Nedir

irat Sigortası Nedir

irat Sigortası Nedir irat (annuite), kelime olarak gelir veya gelir getiren varlıklar anlamına gelir. Gelir vergisi kanununda gelir, insanların bir takvim yılı içinde elde ettiği kazançların net tutarı olarak ifade edilmiştir. Daha açık bir ifade ile irat, daha önceden bir şekilde elde edilen kazançların sağladığı getiriler olarak tanımlanabilir. Ekonomistler ve bu konunun uzmanlarına göre irat, … Devamını oku…irat Sigortası Nedir

BES Mevcut Sosyal Güvenlik Sistemini Nasıl Etkiledi

BES Mevcut Sosyal Güvenlik Sistemini Nasıl Etkiledi Sosyal güvenlik sistemimiz, kamuda veya özel sektörde çalışanları ve serbest meslek sahiplerini, şu üç temel kurum aracılığı ile kapsamaktaydı: Kamu çalışanlarını kapsayan Emekli Sandığı Özel sektör çalışanlarını, tarım işçilerini ve isteğe bağlı sigortalı olanları kapsayan Sosyal Sigortalar Kurumu Esnaf, sanatkar, çiftçi ve diğer bağımsız çalışanları kapsayan Bağ-Kur Bugün … Devamını oku…BES Mevcut Sosyal Güvenlik Sistemini Nasıl Etkiledi

Bireysel Emeklilik Sisteminin Temel Özellikleri

Bireysel Emeklilik Sisteminin Temel Özellikleri Bir yandan mevcut sosyal güvenlik sistemimizin çeşitli nedenlerle alarm vermeye başlaması, diğer yandan dünyada Bireysel Emeklilik Sistemleri’nin gittikçe gelişmesi ve yerleşmesi, ülkemizde de bu yönde ciddi adımlar atılmasında etkili olmuştur. Yapılan araştırmalar, analizler ve çalışmalar sonunda, 2001 yılında, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu hazırlanarak yayınlanmış ve kurulan bireysel … Devamını oku…Bireysel Emeklilik Sisteminin Temel Özellikleri

Bireysel Emeklilik Sisteminin Kurulması

Ülkemizde Bireysel Emeklilik Sistemi’nin Kurulması Ülkemizde Bireysel Emeklilik Sistemi kurulma hazırlıkları yapılırken şu ilkeler esas alınmıştır: Bireysel Emeklilik Sistemi esas olarak gönüllülük ilkesine dayanmalıdır. Yani insanlar istedikleri takdirde bu sisteme girmelidir. Ancak bununla beraber, uygulama imkanı bulunan alanlarda, özellikle de kamu kesiminde çalışanlar için zorunluluk ilkesine dayalı uygulamalar yapılabilir. Bireysel Emeklilik Sistemi mutlaka devletin gözetimi … Devamını oku…Bireysel Emeklilik Sisteminin Kurulması

Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sistemi Nasıl Gelişti

Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sistemi Nasıl Gelişti Ülkemizde sosyal sigorta teşkilatının kurulması ve yasal düzenlemelerin yapılması, ilk olarak 1936 yılında çıkarılan İş Kanunu ile olmuştur. Bu kanunda şu hüküm bulunuyordu: iş kazaları veya mesleki hastalıklar, analık, yaşlılık, işten kalma, hastalık ve ölüm durumunda yapılacak sosyal yardımlar devlet tarafından karşılanır. Bu madde esas alınarak bir yıl sonra, … Devamını oku…Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sistemi Nasıl Gelişti

Dünyada Sosyal Güvenlik Sistemi Nasıl Gelişti

Dünyada Sosyal Güvenlik Sistemi Nasıl Gelişti İnsanlar bir şekilde geleceklerini düşünmek zorundadır. Yarınlarına güvenle bakmak isterler. Sosyal güvenlik sisteminin kurulmaya çalışmasında bu istek ve ihtiyaçlar etkili olmuştur. İnsanlar ilk başta, karşılarına çıkacak tehlikelere ve risklere karşı kendilerini korumak için kişisel tasarruflara yönelmiştir. Ancak daha sonra karşılıklı yardımlaşma esasına dayanan yardım sanıkları, özel sigortalar ve sosyal … Devamını oku…Dünyada Sosyal Güvenlik Sistemi Nasıl Gelişti

Bireysel Emeklilik Sistemindeki Yenilikler

Bireysel Emeklilik Sistemindeki Yenilikler Ülkemizde Bireysel Emeklilik Sistemi’nin uygulanması on yılı geçen bir sürece sahiptir. Bu süre içinde zaman zaman katılımı artırmak ve sistemi özendirmek amaçlı bir çok yeni düzenleme yapılmıştır. Ancak Bireysel Emeklilik Sistemi’nin temel amacı hep aynıdır. Yani, Devletin sağladığı sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olmak. Devletin emeklilik sistemine yönelik yükünü hafifletmek. İnsanlara emeklilik … Devamını oku…Bireysel Emeklilik Sistemindeki Yenilikler

Bireysel Emeklilik Sistemine Kimler Giriyor

Bireysel Emeklilik Sistemine Kimler Giriyor Dünyadaki bütün sosyal güvenlik sistemleri, 1952 yılında yapılan Uluslararası Çalışma Konferansı’nda kabul edilen sosyal güvenliğin asgari normlarını model olarak kabul etmiştir. Buna göre, hastalık, yaşlılık, sakatlık, ölüm, işsizlik, iş kazaları, meslek hastalıkları, analık ve aile ödenekleri sosyal güvenlik sistemlerinin kapsamına giren risklerdir. Ülkemiz de bu konferansta kabul edilen sözleşmeyi onaylamıştır. … Devamını oku…Bireysel Emeklilik Sistemine Kimler Giriyor

Bireysel Emeklilik Özel Hayat Sigortaları ile Aynı Şey Değildir

Bireysel Emeklilik Özel Hayat Sigortaları ile Aynı Şey Değildir Sosyal güvenlik sisteminde bir yenilik olan Bireysel Emeklilik Sistemi, aslında bu sitemin yerini alan bir sistem değildir, tamamen mevcut sistemi tamamlayıcı niteliktedir. Bu yüzden de insanların istiyorlarsa Bireysel Emeklilik Sistemi’ne girerler, zorlayıcı bir yönü yoktur. İnsanların ilerideki emeklilik yaşantılarında bir güvence olan sosyal güvenlik sistemine ilave … Devamını oku…Bireysel Emeklilik Özel Hayat Sigortaları ile Aynı Şey Değildir