Gecelik Repo Oranı Vadeli işlem Sözleşmesi

Gecelik Repo Oranı Vadeli işlem Sözleşmesi Borsa bir çok riskin bulunduğu anlık takip edilmesi gereken para piyasalarıdır. Her türlü değeri olan emtiaların işlem gördüğü, gecelik, aylık yıllı faiz oranları ile yatırımcı açısından hem getirisi olan hem risk barındıran bir piyasadır. Borsa İstanbul ( BİST ) yatırımcı kuruluşlar ve bireysel yatırımcılar için, vadeli işlemler ve opsiyon … Devamını oku…Gecelik Repo Oranı Vadeli işlem Sözleşmesi

SPK Sermaye Piyasası Kurulu

SPK Sermaye Piyasası Kurulu Piyasa demek, alıcı ve satıcıların birbirleri ile karşılaştıkları işlem yaptıkları yer demektir. Piyasa, bir yandan ihtiyacı olanlara fon sağlarken, diğer yandan piyasaya fon sunan tasarruf sahiplerinin gelir elde etmesini sağlamaktadır. Ekonomik sistem içinde bir kısım kişi ve kuruluşlar paraya ihtiyaç duyarken, bir kısım kişi ve kuruluşlar da gelirlerini yatırıma dönüştürmek isterler. … Devamını oku…SPK Sermaye Piyasası Kurulu

Tahvil ve Bono Nedir

Tahvil ve Bono Nedir Bir yatırım aracı olarak kullanılan borçlanma senetleri olan sabit getirili menkul kıymetlerin genel özellikleri şu şekilde sayılabilir: Elinde bulunduran kişi veya kuruluşa alacaklılık hakkı sağlar. Belli bir tutarı temsil eder. Dönemsel gelir getirir. Seri halde ve misli nitelikte çıkarılır. Üzerindeki ifadeler aynıdır. Sabit getirili menkul kıymetler vadeye kadar elde tutulduklarında belli … Devamını oku…Tahvil ve Bono Nedir

Aktüerlik Mesleği ve Aktüerler Yönetmeliği

Aktüerlik Mesleği ve Aktüerler Yönetmeliği Aktüerya, başta doğum ve ölüm olmak üzere, emeklilik, hastalık ve sakatlanma gibi insan yaşamını ve deprem, kaza, yangın, sel ve hırsızlık gibi insanların mal varlıklarını etkileyen olaylar ve bu olayların mali sonuçları ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Dikkat edilirse bu sayılan olaylar hep rastgeleliğe bağlıdır ve önceden öngörülmesi mümkün değildir. … Devamını oku…Aktüerlik Mesleği ve Aktüerler Yönetmeliği

Fonlama Riski Nedir

Fonlama Riski Nedir Yıllık Gelir Sigortası uygulaması çok yakında başlıyor. Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ve yayınlanan Yıllık Gelir Sigortası Yönetmeliği, Ekim ayı başında hem Bireysel Emeklilik Sistemi açısından hem de Sigortacılık Sistemi açısından çok önemli bir uygulamaya geçecek. Emeklilik yaşamlarında, devletin sağlamış olduğu emeklilik maaşı yanında, bugün sahip olunan yaşam standartlarının sürdürülebilmesi için, insanların tasarruf … Devamını oku…Fonlama Riski Nedir

Özel Sektör Tahvilleri

Özel Sektör Tahvilleri Finansal sistemin gelişmesinde, finansal piyasalarda fon arzının ve araç çeşitliliğinin artması, özel sektörün finansman gereksiniminin büyümesi, finansal aracılığın gelişmesi ve benzeri unsurlar etkilidir. Sermaye piyasaları, hem kamu sektörünün hem de özel sektörün finansmanına katkı sağlamaktadır. İstikrarlı gelişen bir ekonomide, sermaye piyasalarında finansal enstrümanların artması ile birlikte şirketlerin finansman olanaklarının da artmaktadır. Ülkemizde … Devamını oku…Özel Sektör Tahvilleri

Nakit Sermaye Artırımına Yönelik Düzenlemeler

Nakit Sermaye Artırımına Yönelik Düzenlemeler 2015 yılı Nisan ayında Resmi Gazete yayınlanan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un sekizinci maddesi, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun onuncu maddesinin birinci fıkrasına bir bent eklemiştir. Yapılan bu yeni düzenleme ile, sermaye şirketlerinin nakit sermaye artırımına yönelik bir takım değişiklikler yapılmıştır. Temmuz ayı başında yürürlüğe giren bu … Devamını oku…Nakit Sermaye Artırımına Yönelik Düzenlemeler

Forex’te Yeni Düzenlemeler Var

Forex’te Yeni Düzenlemeler Var Kısaca Forex, yabancı ülke paralarının birbirleri ile takas edildiği genel bir piyasanın ismidir. Forex piyasası, İstanbul, Londra ve New York gibi bilinen borsalardan bağımsız olarak faaliyet gösterir ve fiziksel bir konumu veya bir merkezi yoktur. Daha genel bir ifade ile, tezgah üstü piyasa olarak tanımlanan Forex piyasasında, insanların geniş katılımı gözlenir … Devamını oku…Forex’te Yeni Düzenlemeler Var

Yatırım Aracı Nedir Yatırım Araçları Nelerdir

Yatırım Aracı Nedir Yatırım Araçları Nelerdir Tasarruf edilen bir para için risk, yatırılan paranın kaybedilme veya yatırılan tutarın altına inmesi tehlikesidir. Yani anaparanın geri ödenmemesi riski yanında, faiz oranlarında ya da döviz kurlarında olan değişiklikler yüzünden yatırım aracının getirisini etkileyen çok sayıda risk bulunmaktadır. Risk aslında ileride olabilecek bazı olayların belirsizliğinden kaynaklanır. Genel olarak bir … Devamını oku…Yatırım Aracı Nedir Yatırım Araçları Nelerdir

Emeklilik Sistemi Nedir

Emeklilik Sistemi Nedir Birkaç soru ile başlamakta yarar var: Bugün çalışırken sahip olunan yaşam standardına emeklilik döneminde sahip olunabilecek mi? Eğer bu konuda endişeler varsa, emeklilik döneminde refah seviyesini korumak için ne yapılmalı? Emeklilik döneminde ikinci bir emeklilik geliri olsa nasıl olur? Herkes emeklilik döneminde kendi ayakları üzerinde durmak ister ama bugünden yapılacak birikimler ne … Devamını oku…Emeklilik Sistemi Nedir

Emeklilik Sistemleri

Emeklilik Sistemleri Dünya genelinde nüfusun yaşlanma trendinde olması bir gerçek. Bunun yanında, ekonomik gelişmelerde yaşanan inişler ve çıkışlar, birçok ülkede mevcut sosyal güvenlik sistemlerinin iyileştirilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Gittikçe birden fazla aşamalı emeklilik sistemlerine geçişler başlamıştır. Dağıtım esasına dayanan emeklilik sistemlerden, fon esasında dayanan sistemlere geçilmeye başlanmıştır. Daha önce devletin sorumluluğunda olan tek aşamalı sistemlerden, … Devamını oku…Emeklilik Sistemleri

Dövize Endeksli Kredi Nedir

Dövize Endeksli Kredi Nedir Dövize endeksli kredi, Türk Lirası’na dönüşebilir herhangi bir dövize endekslenen ve nakit kredi limiti içinde kalınarak müşterilere Döviz Alış Kuru üzerinden Türk Lirası olarak kullandırılan bir kredi şeklidir. Dövize endeksli krediler, herhangi bir ticaretin finansmanı için kullanılabilir. Bir ihracat taahhüdü gerekmez. Bu yüzden de bu krediyi kullanan kuruluşlar, vergi, resim, harç … Devamını oku…Dövize Endeksli Kredi Nedir

Finansal Risk Nedir Çeşitleri Nelerdir

Finansal Risk Nedir Çeşitleri Nelerdir Risk, hayatımızın her alanına girmiş bütün duygu, düşünce, olgu, olay ve kavramlarla ilgilidir. Tanımlamak istersek; belirli bir gelecekte bir olayın veya olgunun geleceği ile ilgili olan ve gerçekleştiğinde zarar verecek olan belirsizlikler bütünüdür. Bu tanımdan da anlayacağımız gibi risk kavramının tamamen zarar içerikli olduğu görülmektedir. Risk kavramı, finans piyasaları söz … Devamını oku…Finansal Risk Nedir Çeşitleri Nelerdir

Risk Yönetimi Nasıl Yapılır

Risk Yönetimi Nasıl Yapılır Riskin tanımı Risk, genel olarak belirsizlik içeren ve gerçekleştiğinde bir tehlike yaratan ve zarar ve kayıplara neden olan unsurlardır. Bir kuruluş açısından risk demek, gelecekte meydana gelecek iç ve dış etkenlerin, kuruluşun amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesinde yarattığı olumlu veya olumsuz etkilerdir. Risk, bir kuruluşun mali, stratejik ve operasyonel hedeflerini gerçekleştirmesini engelleyecek … Devamını oku…Risk Yönetimi Nasıl Yapılır