Risk Yönetimi Nedir

Risk Yönetimi Nedir Finansal veya finansal olmayan kuruluşlar açısından risk yönetimi demek, o kuruluşun hedeflerine ulaşma yolundaki tehlikelerin ve belirsizliklerin, tanımlanması, analiz edilmesi ve bunları etkilerinin değerlendirilmesi çalışmalarıdır. Çeşitli tehlikelere ve belirsizliklere karşı kuruluşun gerekli karşı planlarını hazırlaması riskin yönetilmesi anlamına gelir. Hedefe ulaşma yolundaki bütün tehlikeler ve belirsizliklerin yönetilmesi gerekir, aksi halde bunlar risklere … Devamını oku…Risk Yönetimi Nedir

Risk Nedir Türleri Nelerdir

Risk Nedir Türleri Nelerdir Risk nedir? Riskin tanımı konusunda hoş bir anekdot vardır. Bir felsefe hocası sınavda öğrencilere riskin ne olduğunu sormuş. Bir öğrenci tam puan almış. Cevabı çok kısaymış öğrencinin. Boş kağıda sadece tek bir cümle yazmış: işte risk budur. Hoca bir başka sınavda tekrar aynı soruyu sormuş. Aynı öğrenci aynı cevabı yazmış yine. … Devamını oku…Risk Nedir Türleri Nelerdir

Nasıl Daha Fazla Kredi Kullanabilirim

Nasıl Daha Fazla Kredi Kullanabilirim Kredi, nakit ihtiyaçlarımızın karşılanması için bankaların, yasal yollardan değişken yada sabit faiz oranları ve uzun vadeli geri ödeme planları ile nakit ihtiyaçlarımızı karşılamasıdır. Krediyi kullanan, kullandıran ve buna aracılık eden tarafları düzenleyen yasalar vardır. Bu nedenle kredi kullanırken birçok faktör göz önünde bulundurulur. Bu faktörler kimileri için kolay kredi kullanımı … Devamını oku…Nasıl Daha Fazla Kredi Kullanabilirim

Emekli ve Emeklilik

Emekli ve Emeklilik Her insanın hayatta farklı bir var oluş amacı vardır. Ancak standart düzeyde yaşayan her insan için var oluş amaçları genelde aynıdır. İyi bir okuldan mezun olmak, iyi bir işe sahip olmak, iyi bir aile yaşantısı kurmak, çocuklarına iyi bir gelecek sunmak ve yaşlılığında rahat bir hayat geçirebilmek. Çoğu insanın hayatı bunlara ulaşmak … Devamını oku…Emekli ve Emeklilik

Uzun Vadeli Yatırım Enstrümanı Nedir

Uzun Vadeli Yatırım Enstrümanı Nedir Birikimleri üzerinden kazanç elde etmek isteyenler için finans piyasalarında birçok avantajlı yatırım aracı bulunmaktadır. Dövizler, hisse senetleri, borsa endeksleri, türev araçlar, emtialar ve tahviller gibi yatırım araçlarından biri veya birkaçı seçilerek bir portföy oluşturmak mümkündür. Ancak yatımcıların aklında her zaman, en kazançlı yatırım aracının hangisi olduğu sorusu olacaktır. Genelde kısa … Devamını oku…Uzun Vadeli Yatırım Enstrümanı Nedir

Enflasyona Endeksli Tahvilin Önemi

Enflasyona Endeksli Tahvilin Önemi Enflasyona endeksli tahviller, Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan ve yatırımcıları enflasyon riskinden korumayı amaçlayan uzun vadeli iç borçlanma senetleridir. Bazı yatırımcılar için, anapara ve faiz getirisi riskleri ciddi risklerdir ve ne birikimlerinin nominal değerlerinin erimesi konusunda ne de faiz getirilerinin değişkenliği konusunda riske girmek istemezler. Özellikle enflasyona endeksli tahvillerin anapara ve faiz … Devamını oku…Enflasyona Endeksli Tahvilin Önemi

Hazine Müsteşarlığı ve Sigortacılık Genel Müdürlüğü

Hazine Müsteşarlığı ve Sigortacılık Genel Müdürlüğü Hazine Müsteşarlığı’nın kuruluşu, teşkilat yapısı ve görevlerini belirlemek amacı ile 1994 yılında, Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun çıkarılmıştır. Bu kanuna göre Hazine Müsteşarlığı, Başbakanlığa bağlı bir kuruluştur. Kuruluş amacı, devletin ekonomi politikalarının tespit edilmesine destek olmak, ayrıca bu politikalara uygun şekilde faaliyetler düzenlemek, uygulamak, uygulamayı izlemek ve … Devamını oku…Hazine Müsteşarlığı ve Sigortacılık Genel Müdürlüğü

Enflasyona Endeksli Tahvil Nedir

Enflasyona Endeksli Tahvil Nedir Hazine Bonoları ve Devlet Tahvilleri, işleyişleri bakımından aynı olan sadece vadeler açısından birbirlerinden farklı olan iki finansal araçtır. Vadeleri bir yıldan kısa borçlanma enstrümanlarına Hazine Bonosu denirken, vadeleri bir yıl veya daha uzun borçlanma enstrümanlarına Devlet Tahvili deniyor. Fonlama ihtiyaçlarını karşılamak üzere şirketler tarafından çıkarılan borçlanma senetlerine tahvil denmektedir. Şirketler ödenmiş … Devamını oku…Enflasyona Endeksli Tahvil Nedir

Aktüerya ve Aktüeryal Risk Nedir

Aktüerya ve Aktüeryal Risk Nedir Aktüerya bir bilim dalıdır. Hayat sigortacılığı ilk yapılmaya başlandığı yıllarda (1792) İngiltere’de ortaya çıkmıştır. Aktüerya, insanların yaşamlarını ve mal varlıklarını etkileyen ve önceden öngörülemeyen ve tesadüflere bağlı olaylarla ve bu olayların yarattığı mali etkiler ile ilgilenir. Aktüerya alanında çalışan kişilerin, çok güçlü bir matematiksel, istatistiksel ve finansal altyapıları olmaları gerekir. … Devamını oku…Aktüerya ve Aktüeryal Risk Nedir

BES’de Mesafeli Satış

BES’de Mesafeli Satış Çağrı Merkezleri artık bireysel emeklilik sözleşmesi yapabilecek. Benzer şekilde internet üzerinden de bireysel emeklilik sözleşmeleri yapılabilecek. Çağrı Merkezleri ve internet, bireysel emeklilik şirketlerinin artık daha ciddiye aldıkları ve önem verdikleri satış kanalları olmaya başladı. Bu kanalları daha çok, ihtiyaç sahiplerinin isteklerini dinlemek, öğrenmek ve taleplerini almak amacıyla kullanan emeklilik şirketleri, artık bu … Devamını oku…BES’de Mesafeli Satış

Hak Edilmeyen Devlet Katkısının Durumu

Hak Edilmeyen Devlet Katkısının Durumu Hazine Müsteşarlığı, Bireysel Emeklilik Sistemi’nde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik uyarınca yürütülen devlet katkısı işlemlerine ilişkin bazı esas ve usulleri açıklamak üzere bir genelge çıkarmıştır. Şimdi bu genel üzerinde biraz duralım. Hak edilmeyen devlet katkısı tutarları ne olacak? Bireysel emeklilik sistemi uzun süreli bir tasarruf sistemi olmasına rağmen bazı durumlarda katılımcılar … Devamını oku…Hak Edilmeyen Devlet Katkısının Durumu

Dernek, Vakıf ve Sandıklardan BES’e Aktarım 2

Dernek, Vakıf ve Sandıklardan BES’e Aktarım 2 Hazine Müsteşarlığı tarafından geçtiğimiz yıl Mayıs ayında çıkarılan, dernek, vakıf, sandık ve diğer benzeri kuruluşlardan bireysel emeklilik sistemine aktarım işlemleri ile ilgili olarak çıkarılan sektör duyurusunda yer alan açıklamalar üzerinde durmaya devam edelim. Aktarım yapan üyeler veya çalışanların ilgili kuruluşta geçirdiği sürenin hesabında hangi ilke esas alınır? Bu … Devamını oku…Dernek, Vakıf ve Sandıklardan BES’e Aktarım 2

Dernek, Vakıf ve Sandıklardan BES’e Aktarım 3

Dernek, Vakıf ve Sandıklardan BES’e Aktarım 3 Hazine Müsteşarlığı tarafından geçtiğimiz yıl Mayıs ayında çıkarılan, dernek, vakıf, sandık ve diğer benzeri kuruluşlardan bireysel emeklilik sistemine aktarım işlemleri ile ilgili olarak çıkarılan sektör duyurusunda yer alan açıklamaları bu yazı ile tamamlıyoruz. Aktarımdan sonra sistemde geçirilen ilk üç yıllık sürede, emeklilik gelir planından yapılacak yıllık ödemelere ait … Devamını oku…Dernek, Vakıf ve Sandıklardan BES’e Aktarım 3

Yıllık Gelir Sigortası’na Geçiş

Yıllık Gelir Sigortası’na Geçiş Yıllık Gelir Sigortası Yönetmeliği 1 Ekim’de yürürlüğe girdiğinde ve sigorta şirketleri bu yeni ürünü müşterilerine sunduklarında, hem sigortacılık sistemi için hem de Bireysel Emeklilik Sistemi için yeni bir dönem başlamış olacak. Özellikle de emeklilik amaçlı yapılan tasarrufların sistem içinde kalacak olması ile taraflar bundan kazançlı çıkacak. Yıllık Gelir Sigortası’nın birikim sahiplerine … Devamını oku…Yıllık Gelir Sigortası’na Geçiş

Uzun Yaşam Riski Nedir

Uzun Yaşam Riski Nedir Sosyal güvenlik kuruluşları açısından bugün dünyanın karşı karşıya olduğu temel problemlerden biri nüfusun giderek yaşlanması durumudur. Ülkemiz henüz genç bir nüfus ortalamasına sahiptir, ancak yakın bir gelecekte bizim için de aynı durum söz konusu olacaktır. Bu noktada alınacak önlemler için demografik ve aktüeryal çalışmalar yapılmaktadır. Bireysel emeklilik şirketleri için, emeklilik sistemlerinin … Devamını oku…Uzun Yaşam Riski Nedir

Yıllık Gelir Sigortası Nedir

Yıllık Gelir Sigortası Nedir Yıllık Gelir Sigortası uygulaması 1 Ekim 2015 tarihinde başlayacak. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı uzunca bir süredir sigorta şirketleri ile birlikte bu uygulama üzerinde çalışıyordu. Yıllık Gelir Sigortası Yönetmeliği Nisan 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı ve 1 Ekim 2015 tarihinde hayata geçiyor. En basit anlatımı ile Yıllık Gelir Sigortası, ömür boyu emeklilik hakkı … Devamını oku…Yıllık Gelir Sigortası Nedir