Çocuklar İçin Bireysel Emeklilik Sistemi

Çocuklar İçin Bireysel Emeklilik Sistemi

Çocuklar İçin Bireysel Emeklilik Sistemi

Geçtiğimiz günlerde Başbakan Yardımcısı’nın Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili bir açıklaması oldu. Onsekiz yaş altı gençlerin ve çocukların, velileri ve vasileri aracılığı ile Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katılmaları konusunda çalışmaların sürdürüldüğü ve 2017 yılında bu çalışmaların tamamlanacağını açıklandı. Bu durumda sözü edilen yaş grubu için de artık Bireysel Emeklilik Sistemi’nde bir hesap açılabilecek.
Bilindiği gibi mevcut durumda ancak onsekiz yaşını doldurmuş kişiler sisteme girebiliyorlardı. Uygulama alanı bu şekilde genişletildiği takdirde gençlere ve çocuklara da bir anlamda tasarruf alışkanlığı kazandırılmış olacak. Bu yeni uygulama ile Bireysel Emeklilik Sistemi’nin katılımcı bazında tabana yayılması sağlanmış olacaktır.
Özellikle yetişkin kesimin büyük ilgi gösterdiği ve emeklilik dönemindeki refahlarını arttırmayı, bugünkü yaşam standartlarını gelecekte de sürdürmeyi hedefledikleri Bireysel Emeklilik Sistemi, bu sayede tasarruf alışkanlığının küçük yaşlarda kazanılması yolunda önemli bir sosyal görevi yerine getirmiş olacaktır.
2013 yılında başlatılan devlet katkı payı uygulaması ile Bireysel Emeklilik Sistemi’nde katılımın artması yönünde çok önemli bir adım atılmıştır. Gerçekten de sisteme katılanların sayısında ve sistem içinde toplanan katkı paylarının büyüklüğünde büyük bir ivme yaratılmıştır. Bireysel Emeklilik Sistemi’nin dönüm noktalarından bir olarak kabul edilen devlet katkı payları ile, ülkemizde pek de olmayan tasarruf etme alışkanlığı insanlara kazandırılmaya çalışılmıştır. Bunda başarılı da olunmuştur. Ancak işin bir başka önemli yanı bu şekilde başlatılan uygulama ile insanlarda tasarruf olgusu, sistemin asıl hedefinin önüne geçmiştir. Devlet katkı payları ile insanlarda, ileride emeklilik döneminde ikinci bir gelir yaratma düşüncesinden ziyade, bugünden birikimlerini kısa sürede nasıl büyütecekleri düşüncesi ağır basmıştır. Kısaca devlet katkı payı uygulaması ile sisteme katılım konusunda büyük ölçüde artış sağlanmış olsa da, beklendiği gibi sistem bir emeklilik sistemi olması yerine bir yatırım aracı haline gelmiştir.
Yıllık gelir sigortası ile sağlanan en önemli avantaj, bireysel emeklilik sisteminde emeklilik hakkını elde eden katılımcılara ölünceye kadar emeklilik maaşı alma hakkını vermektir. 2015 yılında Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği bu konuda yapılan düzenlemeleri içermektedir. Bundan önce Bireysel Emeklilik Sistemi’nde katılımcıların ömür boyu emekli maaşı talep etmeleri mümkün değildi.
Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yıllık gelir sigortası uygulaması, sistemin amacına ulaşması yolunda ikinci önemli dönüm noktasıdır. Bu sayede katılımcılar emeklilik dönemlerini daha doğru ve gerçek ihtiyaçlarına uygun bir şekilde planlayabilmektedir.
Şimdi 2017 yılı ile birlikte iki yeni uygulama daha planlanmaktadır. Biri Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katılımın zorunlu hale getirilmesi, diğeri de çocuklar için Bireysel Emeklilik Sistemi uygulamasıdır.
2017 yılında başlatılması planlanan ve hazırlık çalışmaları sürdürülen çocuklar için BES uygulaması bu yolda çok önemli yeni bir aşamadır. Ne yazık ki ülke olarak, belki ekonomik güçlükler, geçim sıkıntıları, belki kadercilik anlayışının ağırlığı ile tasarruf fikrine ve tasarruf etmeye pek fazla önem verilmektedir. Oysa tasarruf alışkanlığı daha çocukluktan başlatılmalıdır. Şimdi çocuklar için BES uygulaması bir yandan Bireysel Emeklilik Sistemi’nin gelişmesi açısından, bir yandan da bu sosyal eksikliğin kapatılması açısından önemli bir görev üstlenmektedir.
Devlet yönetimi de ülkemizin ekonomisi için ihtiyaç duyulan yurt içi tasarrufların artırılmasına önem vermekte ve bunun için bir araç olarak gördükleri Bireysel Emeklilik Sistemi’nin gelişmesine ve yaygınlaşmasına çalışmaktadır.
Yetkililerin açıklamalarına göre, Bireysel Emeklilik Sistemi’nde 2013 yılı başında katılımcı sayısı sadece üç milyon seviyesinde iken, devlet katkı payı ve yıllık gelir sigortası uygulamaları ile katılımcı sayısı 2016 yılı Ekim ayı itibariyle yedi milyona yaklaşmıştır. Fon büyüklükleri ise devlet katkı payları dahil 60 milyar TL’yi bulmak üzeredir. 2017 yılında hayata geçecek iki yeni uygulama ile, yani Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katılımın zorunlu hale getirilmesi ve çocuklar için BES uygulamaları ile önümüzdeki on yıllık dönemde fon büyüklüğü toplamının yüz milyar TL’ye ulaşması beklenmektedir.
Yeni uygulama paralelinde, aynı bankalarda olduğu gibi bireysel emeklilik şirketlerinde de çocukların veli veya vasileri aracılığı ile çocuklar adına bir katılım hesabı açılabilecek. Bu sistem sayesinde çocukların geleceği için bir güvence yaratılmış olacak. Bu yeni uygulamanın, çocuklara tasarruf alışkanlığı kazandıran kumbaraların yerini alacağı ifade edilmektedir.

Çocuklar İçin Bireysel Emeklilik Sistemi” üzerine 2 yorum

  1. Merhaba Hayriye Hanım..
    Çocuklar için bireysel emeklilik sistemi henüz hayata geçmedi. Konuyla ilgili çalışmalar yapıldığına dair zaman zaman açıklamalar yapılsa da henüz bir netice alınabilmiş değil..

  2. Çocuklar için Bireysel Emeklilik uygulaması hayata geçti mi acaba? Kızımı bu sisteme Nasıl dahil edebilirim?

Yorum yapın