Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) Nedir

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) Nedir TEFAS Kuruluş Amacı Nedir? Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu, kısaca TEFAS, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2014 yılı Haziran ayında alınan karara dayanılarak Borsa İstanbul tarafından kurulmuştur ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası, kısaca Takasbank tarafından yönetilmektedir. TEFAS 2015 yılı Ocak ayında faaliyete geçmiştir. TEFAS üzerinden yapılacak … Devamını oku…Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) Nedir

Gayrimenkul Yatırım Fonu Nedir Avantajları Nelerdir

Gayrimenkul Yatırım Fonu Nedir Avantajları Nelerdir 1938 yılında İsviçre’de hayata geçirilen, 1959 yılında da Almanya’da düzenlenmeye başlayan gayrimenkul yatırım fonu; gayrimenkullerin bir fon altında toplanarak gelir elde edilmesi prensibine dayalı olarak çalışan bir sistemdir. Kısa olarak tanımlamak gerekirse; yatırımcıların sahibi oldukları taşınmazları bir fon altında toplayan fon yöneticisi veya kurucusu bu taşınmazları satarak, kiraya vererek … Devamını oku…Gayrimenkul Yatırım Fonu Nedir Avantajları Nelerdir

Kurumsal Ürünler Pazarı Nedir

Kurumsal Ürünler Pazarı Nedir Kurumsal Ürünler Pazarı, aşağıda sayılan ve daha önce ulusal pazarda işlem gören ürünlerin borsada pazar etkinliğini artırmak amacıyla 2009 yılında kurulmuştur. Bu şekilde bu ürünler farklı bölümler halinde özel bir pazar bünyesinde işlem görecek, fiyatları düzenli ve şeffaf bir piyasada rekabet koşulları içinde oluşacak. Kurumsal Ürünler Pazarı’nda işlem görecek ürünler şunlardır: … Devamını oku…Kurumsal Ürünler Pazarı Nedir

Gözaltı Pazarı Nedir

Gözaltı Pazarı Nedir Borsada hisse senetleri işlem gören şirketler bazı durumlarda kontrol altında tutulmak istenebilir. Bu duruma aşağıda sayılanlar örnektir: Şirketin gelen gidişinde eğer olağandışı bir takım durumlar ortaya çıkmışsa Şirket kamuya duyurması gereken bilgileri zamanında ve doğru şekilde aktarmamışsa Şirket mevcut düzenlemelere uyum konusunda gerekli özeni göstermiyorsa Bu durumdaki şirketler, sürekli olarak gözetim, denetim … Devamını oku…Gözaltı Pazarı Nedir

Temettü Nedir, Nasıl ve Neye Göre Dağıtılır

Temettü Nedir, Nasıl ve Neye Göre Dağıtılır Borsada yatırım yapanlar için, ellerindeki hisse senetlerini çıkaran anonim şirketin yapacağı kar dağıtımı veya temettü çok önemlidir. Şirket, bir yıllık bir faaliyet dönemi sonunda elde ettiği karı yatırımcıları ile paylaşmak durumundadır. Anonim şirketler, dönem sonunda elde edilen net kar üzerinden, yasal karşılıklar düşüldükten sonra dağıtılacak kar payını açıklarlar. … Devamını oku…Temettü Nedir, Nasıl ve Neye Göre Dağıtılır

Hisse Senedi Değerleme Nedir

Hisse Senedi Değerleme Nedir Bir hisse senedinin değeri ve fiyatı, farklı anlamlar taşır. Bir hisse senedinin fiyatı derken aslında o hisse senedinin borsada işlem gördüğü andaki fiyatı kastedilir. Bir hisse senedinin değeri derken de o hisse senedinin olması gereken değeri kastedilir. O yüzden hisse senetlerinin getirisi belirlenirken fiyat ve değer açısından ayrı ayrı ele alınmasında … Devamını oku…Hisse Senedi Değerleme Nedir

Yatırım Fonları Hakkında

Yatırım Fonları Hakkında Yatırım fon yöneticileri, yatırımcılardan toplanan paralar karşılığında, devlet tahvili veya hazine bonosu, hisse senedi ve altın gibi sermaye piyasası araçlarından oluşturdukları portföyleri yönetirler. Yatırımcılar fonun sahip olduğu bu portföyün bir kısmını temsil eden katılım paylarını satın alarak fona katılmış olurlar. Menkul kıymete yatırım yapmak uzmanlık gerektiren bir iştir. Bunun yanında bireysel birikimler … Devamını oku…Yatırım Fonları Hakkında

Tahvil Nedir Nereden ve Nasıl Alınır

Tahvil Nedir Nereden ve Nasıl Alınır ? Devlet, bütçe açıklarını finanse etmek ve fon oluşturmak amacı ile iç borçlanma senetleri çıkarır. Bunlar devlet garantisindedir. Sabit getirili ve likit yatırım araçlarıdır. Devlet iç borçlanma senetleri Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılır ve iki çeşittir: Devlet tahvili ve hazine bonosu. Aslına bakılırsa işleyiş olarak birbirinin aynı olan bu yatırım … Devamını oku…Tahvil Nedir Nereden ve Nasıl Alınır

Repo Nedir Çeşitleri Nelerdir

Repo Nedir Çeşitleri Nelerdir ? Repo işlemi, bir finans şirketinin, genellikle bankaların, bir yatırımcıya, devlet tahvili veya hazine bonosu gibi sabit getirili bir menkul kıymeti satması, karşılığında bu menkul kıymetleri ileri bir tarihte ve önceden belirlenmiş olan bir fiyattan geri almak üzere anlaşma yapması işlemidir. Yani repo bir geri alım anlaşmasıdır. Repo işlemleri birkaç şekilde … Devamını oku…Repo Nedir Çeşitleri Nelerdir

Hazine Bonosu Nedir

Hazine Bonosu Nedir ? Hazine bonoları Devlet tarafından çıkarılır. Vadeleri bir yılın altındadır. Eğer vade bir yıldan uzunsa bunlara devlet tahvili denir. Hazine bonoları, TL olarak veya dövize endeksli çıkarılan devlet iç borçlanma senetleridir. Hazine, fon oluşturmak ve bütçe açıklarında kullanmak üzere bu iç borçlanma senetleri çıkarır. Dolayısıyla devlet garantisindedir. Sabit getirili ve likit yatırım … Devamını oku…Hazine Bonosu Nedir

Kısa Vadeli Yatırım Araçları

Kısa Vadeli Yatırım Araçları Piyasalardaki iniş çıkışlar çok hızlı hareket eder. Böyle durumlarda uzmanlar genelde likit pozisyon taşımayı önermektedir. Bu da ellerinde az miktar bir para olan ya da elindeki parayı kısa vadede değerlendirmek isteyen yatırımcıların kafasını karıştırmaktadır. Kısa vadeli yatırım araçları, paranın kısa dönemlerde değer kazanmasını hedefleyen özel yatırım araçlarıdır. Kısa vadeli yatırım araçları … Devamını oku…Kısa Vadeli Yatırım Araçları

Elliot Analizi Nedir

Elliot Analizi Nedir Elliott Dalga Teorisi Elliott Dalga Teorisi, 1930’lu yıllarda Nelson Elliott tarafından, Dow Teorisi’nden etkilenerek geliştirilmiştir. Temelinde hisse senetlerinin birbirini tekrar eden dalga hareketleri vardır. Bu dalga hareketleri izlenerek piyasanın yönü tahmin edilebilir ve hangi yönde gideceği söylenebilir. Temelinde sürü psikolojisi yatar. Piyasaya yön verenler aslında trader’ların tutumudur. Eğer yatırımcılar aynı şeyi görür … Devamını oku…Elliot Analizi Nedir

Menkulleştirme Nedir

Menkulleştirme Nedir ? Menkulleştirme konusunu iki başlık altında ele almakta yarar var: Gelecekteki nakit akımlarına dayalı olarak menkulleştirme Varlığa dayalı menkulleştirme Gelecekteki nakit akımlarına dayalı olarak yapılan menkul kıymetleştirme Bu yöntem temelde gelecekte elde edilmesi muhtemel olan nakde dayalı olarak uygulanır. Bu yöntemde, şirket normal faaliyet süreci içinde, gelecekte eline geçecek olan nakde (alacağa) dayalı … Devamını oku…Menkulleştirme Nedir

Swap İşlemi Nedir

Swap İşlemi Nedir Swap İşlemi Nedir Swap, kelime olarak takas veya değişim anlamına gelir. Swap, vadeli döviz piyasalarında ortaya çıkan kur dalgalanmalarından doğan kur riskini en aza indirmek için kullanılan en gelişmiş yöntemlerden biridir. Swap, vadeli ve peşin döviz piyasaları arasında bir anlamda köprü görevini üstlenir. İlk swap işlemi Avusturya Merkez Bankası tarafından 1923 yılında yapılmıştır. … Devamını oku…Swap İşlemi Nedir

Opsiyon-Opsiyonlar Nedir

Opsiyon-Opsiyonlar Nedir ? Sermaye piyasalarında kullanılan bir sözleşme şeklidir. Opsiyonlar, tespit edilmiş bir kıymeti, önceden tespit edilen bir vadede ve önceden belirlenmiş bir fiyattan alıp satma hakkı veren bir sözleşmedir. Sözleşmeyi elinde bulunduran sözleşme konusu kıymeti alma veya satma hakkına sahiptir. Herhangi bir sorumluluk üstlenmiş değildir. Asıl sorumluluk sözleşmeyi satan, yani hazırlayan taraftadır. Onun sorumluluğu, … Devamını oku…Opsiyon-Opsiyonlar Nedir

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet Nedir

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet Nedir Ortaklık veya alacak hakkı sağlayan kıymetli evrakın çıkarılması Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. Yatırımcılar bunları yatırım yapmak amacı ile satın alırlar. İşte bu tür kıymetli evraka menkul kıymet denir. Bu kıymetler isme veya hamiline düzenlenmiş olabilir. Bu menkul kıymetlerin üzerinde yazılı olan değer nominal değerdir. Bunların bir de piyasa değerleri … Devamını oku…Varlığa Dayalı Menkul Kıymet Nedir