Risk Analizi Nasıl Yapılır

Risk Analizi Nasıl Yapılır

Risk Analizi Nasıl Yapılır? Tehlikeler bir araya getirilerek, risk oluşturan etkenler tespit edildikten sonra her bir durum ayrı ayrı dikkate alınmaktadır. Bu uygulama ile kimlerin ne şekilde ve hangi derecede zarar göreceği kısa sürede içerisinde belirlenmektedir. Oluşturulan veriler ışığında ulusal ya da uluslararası olarak bulunan standartlar tam anlamı ile esas alınarak seçilen yöntemlerden bir ya … Devamını oku…Risk Analizi Nasıl Yapılır

Bankacılık Sektöründe Ahlaki Risk Nedir

Bankacılık Sektöründe Ahlaki Risk Nedir Çeşitli zamanlarda yaşanan finansal krizler, ekonominin düzgün işleyişi üzerinde yıkıcı etkiler yaratmakta ve piyasaların işleyiş gücünü ciddi şekilde bozmaktadır. Bu dönemlerde finans piyasalarında şiddetli dalgalanmalar olmakta ve bankacılık sisteminde geri ödenmeyen krediler büyümekte ve ciddi ekonomik problemler doğmaktadır ve esas itibariyle bankacılık sistemine büyük zarar vermektedir. Finansal krizler, yatırım olanaklarına … Devamını oku…Bankacılık Sektöründe Ahlaki Risk Nedir

Bankacılık Sektöründe Ahlaki Risk Nedir

Bankacılık Sektöründe Ahlaki Risk Nedir Çeşitli zamanlarda yaşanan finansal krizler, ekonominin düzgün işleyişi üzerinde yıkıcı etkiler yaratmakta ve piyasaların işleyiş gücünü ciddi şekilde bozmaktadır. Bu dönemlerde finans piyasalarında şiddetli dalgalanmalar olmakta ve bankacılık sisteminde geri ödenmeyen krediler büyümekte ve ciddi ekonomik problemler doğmaktadır ve esas itibariyle bankacılık sistemine büyük zarar vermektedir. Finansal krizler, yatırım olanaklarına … Devamını oku…Bankacılık Sektöründe Ahlaki Risk Nedir

Yatırım ve Panik

Yatırım ve Panik Borsada bazan inanılmaz düşüşler yaşanır. Bu zamanlarda, bu ani düşüşlerin nasıl meydana geldiği, kağıtların gerçek değerlerinin ne olması gerektiği, hisselerin daha ne kadar düşeceği hep merak konusu olur. Aslına bakılırsa hisse fiyatları, içinde bulunulan döneme ve bu dönemin neden olduğu risk ve beklentilere göre farklı değerlendirilir. Çünkü hisselerin fiyatları, ilk halka arz … Devamını oku…Yatırım ve Panik

Yatırımcının Risk iştahı Nedir

Yatırımcının Risk iştahı Nedir  En basit tanımı ile Risk, yatırıma yönlendirilen parada kayıp yaşanma, yatırılan miktarın altına inme tehlikesidir ve gelecekte yaşanması muhtemel olayların belirsizliğinden kaynaklanmaktadır. Burada aslında iki tür risk vardır. Yatırılan anaparanın kaybından başka bir de faiz oranları veya döviz kurundaki değişiklikler gibi yatırım aracının getirisini etkileyecek sebepler de ortaya çıkabilir. Piyasada geçerli … Devamını oku…Yatırımcının Risk iştahı Nedir

DASK Hakkında Bilinmesi Gerekenler

DASK Hakkında Bilinmesi Gerekenler Günlük yaşantımızda, televizyonlarda sık sık duyduğumuz DASK ne anlama gelmektedir, hiç merak ettiniz mi? DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun kısaltmasıdır. 1999 yılında binlerce vatandaşımızın ölümü ile sonuçlanan Marmara Depremi’nin hemen ardından 2000 yılında kurulmuş olan Kurumun görevi, memleketimizde ev sahibi her bireyin zorunlu deprem sigortası yaptırması ve bu bilince ulaşmasının sağlanmasıdır. … Devamını oku…DASK Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Fonlama Riski Nedir

Fonlama Riski Nedir Yıllık Gelir Sigortası uygulaması çok yakında başlıyor. Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ve yayınlanan Yıllık Gelir Sigortası Yönetmeliği, Ekim ayı başında hem Bireysel Emeklilik Sistemi açısından hem de Sigortacılık Sistemi açısından çok önemli bir uygulamaya geçecek. Emeklilik yaşamlarında, devletin sağlamış olduğu emeklilik maaşı yanında, bugün sahip olunan yaşam standartlarının sürdürülebilmesi için, insanların tasarruf … Devamını oku…Fonlama Riski Nedir

Finansal Risk Nedir Çeşitleri Nelerdir

Finansal Risk Nedir Çeşitleri Nelerdir Risk, hayatımızın her alanına girmiş bütün duygu, düşünce, olgu, olay ve kavramlarla ilgilidir. Tanımlamak istersek; belirli bir gelecekte bir olayın veya olgunun geleceği ile ilgili olan ve gerçekleştiğinde zarar verecek olan belirsizlikler bütünüdür. Bu tanımdan da anlayacağımız gibi risk kavramının tamamen zarar içerikli olduğu görülmektedir. Risk kavramı, finans piyasaları söz … Devamını oku…Finansal Risk Nedir Çeşitleri Nelerdir

Risk Yönetimi Nasıl Yapılır

Risk Yönetimi Nasıl Yapılır Riskin tanımı Risk, genel olarak belirsizlik içeren ve gerçekleştiğinde bir tehlike yaratan ve zarar ve kayıplara neden olan unsurlardır. Bir kuruluş açısından risk demek, gelecekte meydana gelecek iç ve dış etkenlerin, kuruluşun amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesinde yarattığı olumlu veya olumsuz etkilerdir. Risk, bir kuruluşun mali, stratejik ve operasyonel hedeflerini gerçekleştirmesini engelleyecek … Devamını oku…Risk Yönetimi Nasıl Yapılır

Risk Yönetimi Nedir

Risk Yönetimi Nedir Finansal veya finansal olmayan kuruluşlar açısından risk yönetimi demek, o kuruluşun hedeflerine ulaşma yolundaki tehlikelerin ve belirsizliklerin, tanımlanması, analiz edilmesi ve bunları etkilerinin değerlendirilmesi çalışmalarıdır. Çeşitli tehlikelere ve belirsizliklere karşı kuruluşun gerekli karşı planlarını hazırlaması riskin yönetilmesi anlamına gelir. Hedefe ulaşma yolundaki bütün tehlikeler ve belirsizliklerin yönetilmesi gerekir, aksi halde bunlar risklere … Devamını oku…Risk Yönetimi Nedir

Risk Nedir Türleri Nelerdir

Risk Nedir Türleri Nelerdir Risk nedir? Riskin tanımı konusunda hoş bir anekdot vardır. Bir felsefe hocası sınavda öğrencilere riskin ne olduğunu sormuş. Bir öğrenci tam puan almış. Cevabı çok kısaymış öğrencinin. Boş kağıda sadece tek bir cümle yazmış: işte risk budur. Hoca bir başka sınavda tekrar aynı soruyu sormuş. Aynı öğrenci aynı cevabı yazmış yine. … Devamını oku…Risk Nedir Türleri Nelerdir